16 Ocak 2019 Çarşamba Saat:
08:17
17-09-2014
  

Mutafarrıka Meseleler

Facebook da Paylaşİhram

S. Lütfen açıklayınız İranlı veya bu bölgeden Mekke'ye giden hacı adayları Hudeybiyye mikatın'da muhrim olabilirler mi? Acaba Hudeybiyye de öteki mikatlar gibi midir?
 
 
C: Hudeybiyye, Tan'im gibi Mufrede Umre haccını yerine getirecekler için mikattır ve bu mikat Mekke içinde olanların mikatıdır. Yani ister Mekkeli olsunlar veya hac amelinden sonra Mekke'de kalıp Mufrede-i Umre haccını yerine getirecekler bu mikatlardan muhrim olmaları gerekir.


S: Havaların soğumasıyla birlikte acaba ihram giyecek kimseler kalın elbiseler veya battaniye gibi örtülerden de yararlanabilirler mi?
 

C: Mohit veya Mohit benzeri bir durum olmazsa sakıncası yoktur ve erkekler başlarını ve kadınlar ise yüzlerini örtmemeliler. Battaniyenin çevresinin dikili olmasının da sakıncası yoktur.


S: Eğer biri mesala Cidde'den ihrama bürünüp Mufrede Umre için Mekkeye gitmeyi nezir ederse acaba bu nezir sahih midir? Ve onun ihramı doğru olur mu?

C: Bu kişinin neziri (adağı) ve ihramı batıldır.


S: Acaba İhramın tahareti (temiz oluşu) ve namaz kılan kişinin elbisesindeki var olması gereken öteki şartların da İhram'ın sıhhatı için gerekli şart mıdır? Acaba bu şartların bilerek terk edilmesi durumunda ihram sahih midir?
 

C: İhram örtüsünün tahareti ve temiz oluşu ihram'ın sıhhat şartı değil.


S: Umre merasiminde İhram anında ben gün içinde gölgede hareket ettim ve valideynimden benim için keffare vermelerini istedim. Onlar da keffare niyetiyle bir kurban keserek etinin bir miktarını akrabalar arasında dağıttı, bir miktarını da kendileri için ayırdı ve geri kalanını da fakir ve fukara arasında dağıttılar. Acaba bu doğru mudur? Koyun etinin dağıtımı ve konumu Keffare olarak nedir? Nasıl olması gerekir? Yani kime ve ne miktarda paylaşılması gerekir?
 

C: İhram'ın muherramatının keffaresini tamamen şer'an fakir sayılacak kimseler arasında dağıtılması gerekir. Nitekim bir miktarını kendilerinin aldığı ve bir miktarının da başkaları arasında dağıtılan keffareler yeterli değil.


Temettu Haccı Ahkamı
 

S: Acaba Temettu Umresinin tamamlanması ile Temettu haccı arasındaki sürede Mekke'den dışarı çıkılabilinir mi. Mekke'den kasten, cahlen veya sahven ayrılması durumunda ne yapması gerekir? Vazifesi nedir?

C: Eğer Mekke'den ayrılmasının Hac amelini yerine getirmesine engel teşkil etmeyeceğine dair itminanı olursa Mekke'den ayrılmasının bir sakıncası yoktur. Eğer onun Mekkeden çıkması ve dönmesi Temettu Umresinin yapıldığı aydan farklı bir ay içinde olursa önceki umresi batıl olur ve Temettu Haccı için yeniden Temettu Umresi yerine getirmelidir.


S: Hac organize teşkilatı görevlisi olan kimse görevi icabı Mekkeden ayrılması gerekir; örneğin Medineyi gitmesi icap ediyor ama aynı anda zamanında Mekke'ye dönme hususunda emin değil, acaba Mikatta ihram zamanı Umre-i Temettu niyetiyle muhrim olabilir mi?
 

C: Evet olabilir ve hac ameline ulaşacağını kesin bilmesi durumunda Mekke'den dışarı çıkmasının kendi haddı zatında bir sakıncası yoktur ama önceki Umre'nin batıl olmasıyla ilgili olarak Mekke'den dışarı çıkma şartlarnı yerine getirmesi gerekir.
 

S: Halı hazırda Hac veya Umre'ye gitmek isteyenler sıranın korunması için bankaya bir miktar para yatırmaları gerekir ve bu meblağ anlaşma uyarınca muzaribe hükmündedir ve mevcut meblağa kâr da ödeniyor ve 3 yıl sonra onların sırası geldiğinde mevcut kurallar gereğince Mekke'ye gidiyor ve artık bu dönemde Hacca ve Umre'ye gitmenin tek yolu budur ve hesaba para yatırması icab ediyor. Şimdi soru şudur ki acaba Paranın özü ve kârı hakkında humus geçerli midir?
 

C: Belirtilen hususta eğer humus yılında hacca giderse o meblağa humus yoktur ama hacca gönderilme sırası belirlenen tarihten sonraya ertelenirse paranın özünün humsu ödenmelidir ve onun kârı da yıllık ayidattan temin edilir.


Umre Hükümleri
 

S: İki Umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Acaba bu konu iki mufrede Umresiyle ilgili midir? Yoksa Temettu Umresi ile Mufrede Umresi arasındaki sürede de bu meseleye riayet etmek mi gerekir? Niyabet Umresinde de sürenin riayet olunması gerekir mi?

C: İki Umre arasında belirli bir süre şart değil ama ihtiyatı olarak her ay kendisi için sadece bir umre yerine getirebilir ama başkaları için Umre yerine getirmesi durumunda her kişi için bir Umre caizdir.


S: Acaba Hac esnasında bir ay içinde insan ihtiyat maksadıyla kendisi için iki Umre yerine getirebilir mi?

C: Sakıncası yoktur


Taksir

S: Muhrim kimse kendini taksir etmeden önce sahven ( bilmeyerek) başka bir muhrimi taksir etmesi durumunda o ikisi hakkında hüküm nedir? Acaba keffare vermeleri gerekir mi?

C: Sehiv ( unutkanlık) durumunda o fiili yapan için bir sakınca yoktur ve taksir olunan kişinin taksiri de ihram'dan çıkmak istemesi halinde sahihtir ve ihram'dan çıkabilir.Sa'y

S: Tavaf ve tavaf namazını yerine getirmek isteyen kimse Sa'y'ı fasılayla yapabilir mi? Örneğin bir sonraki gün. Veya Tavaf ve tavaf namazını geceleyin yerine getirir ve çok yorgun olursa yarın sabah Sa'y yapabilir mi?

C: Tavaf ve Tavaf namazını eğer günüz yerine getirmişse Sa'y'i yarına tehir etmesi caiz değildir ama onu o günün gecesine kadar tehir etmesinin bir sakıncası yoktur.
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler