26 Nisan 2018 Perşembe Saat:
01:17
26-07-2016
  

Müzik ve Erkeğin Küpe Takması

Müzik ve Erkeğin Küpe Takması

Facebook da Paylaş

 

Soru:


Ehlibeyt imamlarına ait resimler basılıp dağıtılmaktadır. Bunların Hüseyniyelere asılması ve matem merasimlerinde kullanılmasının hükmü nedir?

Cevap:

Taklit mercilerinin bu konuda ki fetvaları şöyledir:

Ayetullah Seyit Ali Hamanei:

Bu işin haddi zatında şer’i olarak sakıncası yoktur, ancak örfe göre saygısızlık sayılmamalı ve onların (a.s) şanına uygun olmalıdır. [1]

 


Ayetullah Safi Gulpaygani:

Genel olarak bu resimleri asmamak bu muhteremlerin (a.s) şanına daha uygundur.


 Ayetullah Fazıl Lenkerani (r.a):

Sakıncası yoktur, ama onların Masum İmamlara (a.s) nispetlerinin (ait olduklarının) bir delili yoktur.

 
Ayetullah Behcet (r.a):

Sakıncasız değildir.

 
Ayetullah Mekarim Şirazi:


Bu resimlerin aslı yoktur, ama o hazretlere isnat edildiği için saygısızlık edilmemesi gerekir.
 

 Ayetullah Sistani:

Saygısızlık olmazsa sakıncası yoktur.


Ayetullah Tebrizi (r.a):

Masumları (a.s) hatırlamak ve anmak amacıyla olursa sakıncası yoktur, ama eğer bu resimlerin Masum İmamlar (a.s)’ın gerçek resimleri olduğuna inanılırsa yanlış bir inançtır ve hatadır. [2]

 

Soru:

Acaba inkılabi müzikleri (savaş marşları) dinlemenin bir sakıncasının olmadığını dikkate alarak, modern inkılabi (pop) müzikleri dinlemek haram mıdır?

 

Cevap:

Taklit Mercilerin fetvaları:

Ayetullah Seyit Ali Hamenei:

Eğlence toplantılarına uygun her türlü coşturucu/eğlendirici çalgı ve eğlence haramdır.

Ayetullan Fazıl Lenkerani (r.a):

Eğer müzik eğlence toplantılarında kullanılan türden, coşturucu/eğlendirici ve heyecan uyandırıcı olursa haramdır ve bunun dışında kalan şekillerde sakıncasızdır ve hangi merkezden yayınlandığının bunda bir etkisi yoktur.

Hz Ayetullah Behçet (r.a):

Müzik coşturucu/eğlendirici olursa, dinlenmesi ve alım satımı haramdır.

Ayetullah Safi Gülpaygani:

Toplumun örfünde müzik olarak bilinen her şeyin dinlenmesi, bestelenmesi, öğrenilmesi, öğretilmesi ve müzik aletlerinin satımı haramdır.

Ayetullah Mekarim Şirazi:

Eğlence ve fesatla alakalı her türlü ses ve çalgılar haram ve bunların dışında olması durumunda helaldir. Bunun belirlenmesi örf ehlinin geneline göre olur.

Ayetullah Tebrizi (r.a):

Eğlence toplantılarıyla alakalı, eğlenceli müzikleri dinlemek caiz değildir ve aynı şekilde bestelenmesi, öğretilmesi ve eğlence müzik aletlerinin alım satımı caiz değildir.

Ayetullah Sistani:

Eğer müzik, eğlence toplantılarıyla alakalı değilse haram değildir.

O hal de eğlence toplantılarıyla alakalı coşturucu/eğlendirici çalgı ve müzikler haramdır.

Ancak haram olduğu konu ve somut örneklerinin belirlenmesine gelince, müzik çeşitlerinden biri olan pop müziği, müziğin haram olan örneklerinden midir, yoksa caiz midir konusu mükellefin kendisine aittir; zira müzikle az da olsa aşinalığı olanlar harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alakalı olup olmadığını ayırt edebilirler. [2]

Bu sebeple, eğer harekete geçiren ve eğlence toplantılarıyla alakalı olan, inkılâp ve savaş marşları dahi olsa, dinlemek aynı şekilde haramdır.

Pop müziği de bu kaidenin dışında değildir ve harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alaka içermesi durumunda haram ve dinlenmesi de caiz değildir.

Ancak neden harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alakalı olduğu zaman, haram ve eğer böyle değilse helaldir, meselesine gelince, bu ayrı bir konu olmakla birlikte çok genel olarak şöyle denilebilir: İlahi hükümler, ilahi ilim ve hikmet esasınca ve her hükmün faydası ve zararlarıyla alakalı olarak kanunlaşıp açıklanmıştır ve bunların hikmetlerini Allah Teâlâ’nın dışlında kimse bilemez. Hükümlerin neyle alakalı olduğu ve bazı hikmet ve felsefesi (hakiki sebebi değil) insanların bilgi alanına girebilir.

Bu anlamda müzik içinde şöyle denilebilir; insanı hidayet yolundan, manevi ve fikri yücelikten dengeli ve dingin bir yaşamdan alı koyan, sinirsel ve ruhi rahatsızlıklara, akli eksikliğe, anlık ve yapmacık rahatlığa, şehvetin canlanmasına ve hayatın gerçeğinden uzaklaşılmasına vesile olan konular nehyedilmiştir. Ayrıca hareketli ve heyecanlı müziklerin etkisiyle ve ya eğlence toplantılarıyla alakalı müzikleri dinlemenin tesiriyle bir takım hastalık ve rahatsızlıklar oluşur. Birçok kitap ve makaleler yazılmış ve bunlardan bazıları müziğin ruh ve sinirler üzerindeki etkisi adı altında yayınlanmıştır ki daha fazla bilgilenmek için bunlardan istifade edilebilir. Eğlence ve hareketi içeren toplantıların başka olumsuz etkileri daha vardık ne var ki bunları zikretmek geniş bir fırsatı gerektirir.


Soru:


Erkeğin küpe takması caiz midir?

 

Cevap:

Erkeklerin ziynet eşyalarından kullanmadaki İslam’ın kural ve ölçüsü iki şeyden ibarettir:

 
1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.

2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.

Buna göre eğer bir bölge veya şehirde küpe kadınlara özgü bir ziynet sayılmazsa altından yapılmadığı takdirde erkeklerin onu kullanmasının bir sakıncası yoktur.

Detaylı Cevap:


İslam'ın, erkeklerin süs eşyalarını kullanmadaki kural ve kaidesi iki şeydir:

1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.

İmam Humeyni (r.a) ve diğer Müctehidler bu hususla ilgili olarak şöyle buyururular: "Altın kolye ve altın yüzük takmak ve koluna altın saat takmak gibi altından yapılmış ziynet eşyasını erkeklerin kullanması haramdır ve bunlarla namaz kılmak namazı batıl eder. İhtiyaten farz olarak altın gözlük kullanmaktan da çekinilmelidir." [3]

2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.

Bu konuyla ilgili olarak Ayetullah Behcet’in fetvası şöyledir: "Kadın ve erkekten her birisi diğerine özgü ziynet eşyalarıyla kendini süslemesi haramdır; erkeğin halhal ve benzeri ziynetleri takması gibi." [4]

Kuşkusuz bir süsün erkek veya kadına özgü oluşu çeşitli bölge ve toplumlarda yaygın olan örf ve adetlere göre değişir. Çünkü bir ziynet eşyasının bir ülke veya şehirde ya da özel bir çevrede kadınlara özgü olması ama diğer yerlerde aynı süs eşyasının kadınlara özgü olmaması ve erkeklerle kadınların ortaklaşa ondan yararlanmaları mümkündür.  Buna göre erkeklerin belli bir süs eşyasını örneğin küpeyi kullanmaları bir bölge veya şehirde normal sayılır (erkeklerin genelde kullandığı süslerden olur), kadınlara özgü süs olarak bilinmezse ve altından da yapılmış olmazsa onu erkeklerin de kullanmasında bir sakınca yoktur.


-------------

[1] -Ecvibet-ul İstiftaat, c.2, s.38
[2] -Kitab-u Mesail-i Cedid, c.4, s. 105-106

[3] Bkz. Tevzihu’l-Mesail, İmam Humeyni, Mesele, 832.
[4] Camu’l-Mesail, Ayetullah Behcet, c. 2 s. 411.

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler