08 Ağustos 2020 Cumartesi Saat:
19:53
23-01-2020
  

Resulullah'ın Hadislerinin Koruyucusu

Aklın zirevesi Allah'a imandan sonra insanlara karşı sevgi göstermektir.

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

 

1- Yaşlıların saygınlığını korumak:

 

Eban b. Tağlib Cafer b. Muhammed'den, o da babasından, o da dedesinden ve o da babasından merfu bir rivayetle Resulullah (s.a.a)'ten şöyle nakletmektedir: "Allah Teala yetmiş yaşındakileri sever ve seksen yaşındakilerden ise utanır."[1]

 

2- Şefaat

 

Muhammed b. Sabit, Cafer b. Muhammed'den, o da babasından, o da Cabir'den ve o da Resulullah (s.a.a)'den şöyle nakleder:"Benim şefaatim ümmetimden büyük günahlar işleyenlere ulaşacaktır." Cabir bana, "Büyük günahların sahibi olmayanların şefaate ne ihtiyacı var?" dedi.[2]

 

3- Göz Nuru

 

İbn-i Ebi Hudeyk, İmam Cafer b. Muhammed (a.s)'dan, o da babasından, o da Cabir'den (r.a) şöyle nakletmektedir: "Güzel eşin yüzüne ve yeşilliğe bakmak gözün nurunu artırır."[3]

 

4- Yolculukta Oruç

 

Abdullah b. Meymun-i Kaddah, İmam Muhammed b. Cafer (a.s)'dan, o da babasından, o da Cabir'den ve o da Resulullah (s.a.a)'den şöyle rivayet etmiştir: "Yolculukta oruç tutmak güzel amellerden değildir."[4]

 

5- Mazlumların İmdadına Koşmak

 

Salih b. Hisan, İmam Cafer b. Muhammed'den, o da babasından, o da dedesi Ali (a.s)'dan, o da Resulullah (s.a.a)'ten şöyle nakletmektedir: "Ey Ali! mazlumun iniltisinden sakın; mazlum Allah'a şikayetini sunarak hakkını ister ve Allah Teala hiçbir hak sahibini hakkından mahrum etmez."[5]

 

6- İşlerin Sonu

 

Hasan b. Hüseyin, Zeyd b. Ali'den, o da Cafer b. Muhammed'den, o da babası Ali b. Hüseyin'den, o da Hüseyin b. Ali'den, o da Ali b. Ebutalib'den (a.s) ve o da Resulullah (s.a.a)'ten şöyle rivayet etmiştir: "Cebrail bana dedi ki, ey Muhammed! Kimi istersen sev; fakat (bil ki) ondan ayrılacaksın; istediğin işi yap; fakat (şunu bil ki) onu (o işin karşılığını) göreceksin ve istediğin kadar yaşa; fakat sonunda öleceksin."[6]

 

7- Gafletten Uyanmanın Yolu

 

Kadı Ebubekir Muhammed b. Ömer b. Sullem bana Kasım b. Muhammed b. Cafer b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Ömer b. Ali b. Ebutalib'den şöyle buyurduğunu imla etti: "Babam babası Cafer b. Muhammed'den, o da Ali b. Hüseyin'den, o da Hüseyin b. Ali'den şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Resulullah (s.a.a)'in ashabına şöyle konuştuğunu duydum: "Ey insanlar! Sanki ölüm bizden başkası için yazılmıştır ve sanki hakları gözetmek sadece diğerlerine farz kılınmıştır; sanki teşyi ettiğimiz cenazeler yakında bize dönecek olan yolculardır ve onların miraslarını öyle yiyoruz ki sanki onlardan sonra ebediyen hayatta kalacağız. Tüm öğütleri unuttuk ve kendimizi tüm belalardan güvencede görmekteyiz.

 

Kendi kusurlarıyla uğraşmak, diğerlerinin kursularıyla uğraşmaktan kendisini alıkoyana ne mutlu! Geliri tertemiz, içi iyi, görünümü güzel, tuttuğu yol doğru olan kimseye ne mutlu! Sadece Allah için son derece tevazu eden ve Allah'a karşı günah işlemeden elde ettiği şeyi Allah yolunda bağışlayan, fıkıh ve hikmet sahipleriyle düşüp kalkan, fakirlere ve zavallılara karşı şefkatli olana ne mutlu! Malının fazlasını infak eden, sözünün fazlasını saklayan, sünnet dairesinde hareket eden ve ondan bid'ate sapmayana ne mutlu!" Resulullah (s.a.a) sonra minberden aşağı indi."[7]

 

8- Aklın Zirvesi

 

Hasan b. Hüseyin babasından, o da Cafer b. Muhammed'den, o da babasından, o da Ali b. Hüseyin'den, o da Hüseyin b. Ali b. Ebutalib'ten (a.s), o da Resulullah (s.a.a)'ten şöyle rivayet etmektedir: "Aklın zirevesi Allah'a imandan sonra insanlara karşı sevgi göstermektir."[8]

 

9- Sürekli Şarap İçenleri Kınamak

 

Şeyh diyor ki; Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki Kadı Ebu'l Hasan Ali b. Muhammed b. Ali b. Muhammed-i Kazvinî Bağdat'ta bana rivayet ederek şöyle dedi: Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki Kasım b. Alâ-i Hemdanî bana rivayet ederek şöyle dedi: Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki Hasan b. Muhammed b. Ali Rıza bana rivayet ederek şöyle dedi: Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki, Ebu Cafer b. Muhammed (O, "İbn-i Muhammed" dedi) bana rivayet ederek şöyle dedi: Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki, babam Muhammed b. Ali şöyle dedi: Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki, babam Ali b. Hüseyin şöyle dedi: Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki babam Hüseyin b. Ali şöyle dedi: Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki, babam Ali b. Ebutalib (a.s) şöyle buyurdu: Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki, Resulullah (s.a.a) bana şöyle buyurdu: "Allah'ı tanık tutuyor ve Allah için şehadet ediyorum ki Cebrail (a.s) bana şöyle dedi: Ey Muhammed! Sürekli şarap için putperest gibidir."[9]

 

10- Borçlu

 

Eslemeyn'in kölesi Said b. Süyfan, Cafer b. Muhammed'den, o da babasından, o da Abdullah b. Cafer b. Ebutali'den, o da Resulullah (s.a.a)'den şöyle nakletmiştir: "Borçlu kişi Allah'ın sevmediği halde olmadıkça borcunu ödeyinceye kadar Allah onunla birliktedir." O şöyle diyor: Abdullah b. Cafer kendi muhasebecisine şöyle dedi: Git benim için bir miktar borç al; çünkü Resulullah (s.a.a)'ten bu hadisi duyduğumdan beri geceyi Allah'ın benimle birlikte olmadığı bir halde sabahlamak istemiyorum.[10]

 

11- Kaza ve Kader

 

Abdullah b. Meymun-i Kuddah, Cafer b. Muhammed'den, o da babasından, o da Cabir b. Abdullah'tan ve o da Resulullah (s.a.a)'ten şöyle rivayet etmiştir: "Ancak kendine ulaşan belaların kesinlikle kendisinden dönmeyeceğini ve ondan dönen belaların asla kendisine ulaşmadığını bilen bir kimse Allah'ın takdirine iman etmiş olur."[11]

 

 


[1] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.199.

[2] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.200-201.

[3] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.200-201.

[4] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.202.

[5] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.202.

[6] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.203.

[7] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.202-203.

[8] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.203.

[9] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.203-204.

[10] - Hafız Ebu Nuaym-i İsfehanî, Hilyetü’l-Evliya, c.3, s.204.

[11] - Şemsuddin Zehebî Şafiî, Siyeru A’lami’n- Nubela, c.6, s.286, Tirmizi'den (2145) Kader konusundaki rivayetler bölümü.

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler