15 Aralık 2018 Cumartesi Saat:
09:28

Oruç ve Faydaları

28-05-2017 00:12


 

 

Oruç

 

Oruç tutmak, kulluk ve ibadet etmek, tüm semavi dinlerde vardı. İslam dini, ilahi dinleri sonlandıran kâmil bir din olarak, genel kaide ve kural olan kulluk ve ibadet etmekten istisna edilemez.

 

Orucun toplumsal faydaları

 

Oruç, insanı manevi işlere yönlendirerek, toplumsal problemlerin azalmasına sebep olmaktadır. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmektedir.

 

Bu ayda Müslümanların iftar yemeği vermeleri, akraba ziyaretleri, birbirlerine yardımda bulunmaları ve fakirlere yardım etmeleri,toplumsal problemlerin çözümünde etkilidir.

 

Bu mübarek ayın etkilerinden bir diğeri de halk arasında günahın azalmasıdır. Çünkü insanlar bu ayda iman ve takvaya doğru yöneliyorlar, bunun sonucundaysa Allah'a karşı işlenen günahlar daha az gerçekleşmektedir. Hatta bazı günahkârlar ve suç işleyenler bu ayda tövbe ederek doğru yola hidayet olmaktalar.Bunlardan bazılarıysa bu ayda işlemiş oldukları hatalardan vazgeçmeseler dahi işlemiş oldukları günahlarda azalma görülmektedir.

 

Sağlık açısından orucun faydaları

 

Günümüz tıbbında ve kadim tıpta orucun çeşitli hastalıkların tedavisindeki mucizevî etkisi hiçbir şekilde inkâr edilemez. Kendi yazmış oldukları açıklamalara baktığınızda çok az sayıda tabibin bu gerçeğe değinmediğini görebilirsiniz. Bu konuda yazılmış kitapları mutalaa edebilirsiniz.

 

Orucun eğitimsel faydaları

 

Orucun en büyük faydası, insani arzu ve isteklerin mutedil olması, normalleşmesi, iradenin güçlenmesi ve ruhun eğitilmesidir. İnsan,yemekten, içmekten ve diğer lezzetlerden uzak durarak irade ve ruhunu güçlendirir.  Bundan dolayı orucun asıl maksadı vahşi nefsin yularını ele almak, heva-heves, şehevi arzu ve isteklere hâkim olmaktır.

 

Bahçe duvarları gölgesinde ve nehir kenarlarında büyüyen ağaçlar, bir gün dahi suyun kesilmesi onların kurumasına ve solmasına sebep olacaktır. Genelde bu tür ağaçlar çok dayanıksız, güçsüz ve kısa ömürlü olmaktalar; ancak zor çöl şartlarında büyüyen ağaçların dalları bile henüz fidan olmalarına rağmen dağlardaki şiddetli fırtınalar ve çeşitli engeller karşısında dahi sağlam dayanıklı ve güçlüdürler. İşte oruç geçici mahrumiyetler ve kısıtlamalar sayesinde insanın ruhu ve cismine dayanıklılık gücü ve kudretinin yanı sıra nur ve sefa bahşetmektedir.

 

Orucun şeytanı kovmadaki rolü

 

İnsan, hedefine ulaşması için iki şeye muhtaçtır. Öncelikle hedefine ulaştıracak araç ve gereçler, ikinci olarak da önündeki engelleri kaldırmalıdır. Eğer insan yol kat etmede en iyi araç ve gereçlere sahip olur, ancak önündeki engelleri kaldırmazsa kesinlikle hedefine ulaşamayacaktır; örneğin, eğer bir kimse bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek için en iyi uçağa sahip olurda sisli bir havada gitmeyi denerse kesinlikle hedefine ulaşamayacaktır.

 

İnsan manevi hedef ve maksadına ulaşmak için hem gerekli araç ve gereçlere sahip olmalı, hem de önündeki engelleri kaldırmalıdır. İnsanın ilahi âlemdeki paklık ve saadete ulaşmasına mani olan en büyük engel şeytandır. Şeytan her zaman insanı, doğru yoldan saptırmak istemektedir.Şeytan insanın imanını çalan ve her daim onu fısk ve fücura çekmek isteyen bir varlıktır. Allah, Kur’an-ı Kerim'de insanı, şeytandan uzak durmaya çağırarak şeytanı, insanın açık ve aşikâr düşmanı olarak tanıtmıştır.

 

Bundan dolayı Allah Teâlâ insanın önündeki engelleri kaldırarak ilahi saadete ulaşması için çeşitli yollar sunmuştur, o yollardan biriside oruçtur. Çünkü oruç; şeytanın insana nüfuz etme yollarını kapamaktadır. İnsanın şehevi arzu ve istekleri, yemek ve içmek sayesinde güçlenmektedir, ancak oruç tutarak yemek ve içmekten sakınma sayesindeyse zayıflamaktadır. Bundan dolayıdır ki şeytanın insan üzerindeki nüfuz etme yolları kapanmaktadır.

 

Vesselam.

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !