26 Mart 2019 Salı Saat:
12:46
  

Peygamberden Sonra

Lesley Hazleton, Peygamberden Sonra: Sünnî-Şiî Bölünmesinin Epik Hikâyesi

Facebook da Paylaş

 

Ertuğrul Ertekin

 

Lesley Hazleton, Peygamberden Sonra: Sünnî-Şiî Bölünmesinin Epik Hikâyesi, çev. Enver Günsel, İstanbul 2013, 223 s.

 

Ortadoğu gazetecisi olan Lesley Hazleton’un İslâm tarihinin Hz. Peygamber sonrası dönemini destan tadında anlatan Peygamberden Sonra başlıklı kitabı, Taberî’nin (ö. 310/923) Tarih’indeki rivayetler üzerine kurulmuştur. Kitap Sünnî-Şiî ayrışmasına odaklandığından ele aldığı tarih dilimi, Hz. Peygamber’in 10/632 yılındaki vefatından Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehid olduğu 61/680 yılı arasındaki dönemdir. Buna göre kitap üç bölümden oluşur: “Hz. Muhammed (s)”, “Hz. Ali” ve “Hz. Hüseyin”. Bununla birlikte Hazleton kitabında, bu dönemde yaşanan hadiselerin günümüzdeki etkisine göndermeler yapmaktadır.

 

Şiîlik araştırmaları sahasındaki çalışmalarıyla tanınan, Hz. Peygamber sonrası yaşanan hilafet-imamet tartışmalarını The Succession of Muhammed adlı kitabında büyük bir dikkatle inceleyen Wilfred Madelung araştırmasını paylaşarak kitaba katkıda bulunmuş, kitabın son halini okuduktan sonra şu değerlendirmeyi yapmıştır:

 

“Hazleton hikâyeyi büyük empatiyle anlatarak, Sünnî-Şiî bölünmesinin gerçek epik karakterini başarıyla ortaya koyuyor. Batılı okurlar genelde bu kitabı okuduktan sonra İslâm’da ilk Şiîliğin derinliğini ve gücünü ve Kerbela’da neler olduğunu yeni bir saygıyla anlayacak.”

 

Hazleton kitabı yazmaya Âşurâ gününe rastlayan 4 Mart 2004 tarihinde Kerbela’da şahit olduğu Aşura töreninden sonra karar vermiştir. Bu tarih, Saddam iktidarından sonra Kerbela’ya akın eden Şiîlerin, el-Kaide tarafından düzenlenen saldırıda onlarca şehid verdiği tarihtir. Bu saldırıda Kerbela’da art arda altı patlama meydana gelmiş, patlamalarda en az 112 kişi şehid olmuştu.* Hazleton gazeteci olarak bulunduğu Kerbela’da bu katliama şahit olmuştur.

 

Avrupa’da geniş bir okur kitlesine ulaşan ve ilgi uyandıran kitabın Türkçe çevirisinin yetersiz olduğu kanaatindeyiz; çeviri İslâm tarihinde uzmanlaşmış bir redaktörün tashihine muhtaçtır.

Facebook da Paylaş