Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Resmi İnternet Sitesi http://www.ehlibeytalimleri.com tr Sun, 19 Sep 2021 12:00:49 EEST Sun, 19 Sep 2021 12:00:49 EEST 10 bilgi@ehlibeytalimleri.com Haberler Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Resmi İnternet Sitesi <link>http://www.ehlibeytalimleri.com</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Sun, 06-09-2021 12:01 EEST</pubDate> <title><![CDATA[ ​ Hayatımıza Giren Yabancı Saatler ]]> Yeni ölçbir zelzele gibizaman manzaralarınetrafımızda altüst ederekeski günün bütün sedlerini harap etti..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/8203-hayatimiza-giren-yabanci-saatler-_d14490.html Sun, 06-09-2021 11:08 EEST <![CDATA[ Webinar: Taliban ve Afganistan’ın Geleceği ]]> Uluslararasel-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği - Eylül 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/webinar--taliban-ve-afganistanin-gelecegi_d14489.html Sun, 03-09-2021 19:29 EEST <![CDATA[ Ehlader’den Ayetullah Seyyid Said el-Hekim İçin Taziye ]]> Ehladerbüyük İslam âlimi Ayetullah el-Uzma Seyyid Muhammed Said el-Hekim’in vefatdolayısıyla bir başsağlığmesajyayınlamıştırMesajın metni şöyledir: Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehladerden-ayetullah-seyyid-said-el-hekim-icin-taziye_d14488.html Sun, 03-09-2021 14:21 EEST <![CDATA[ Masumların Yaşamında Mücadele Unsuru ]]> İmam Cafer-i Sadıktan (a.sşöyle nakledilmiştirHer zaman Âl-i Muhammedden birisinin kıyam etmesini seviyorum... Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/masumlarin-yasaminda-mucadele-unsuru_d14486.html Sun, 03-09-2021 12:37 EEST <![CDATA[ İmam Sadık’ın Vasiyeti ]]> İmam Cafer-i Sadık’ın (asİmam Musa Kazım’a (a.svasiyeti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/imam-sadikin-vasiyeti_d14485.html Sun, 02-09-2021 16:21 EEST <![CDATA[ Ailevî İş Bölümü ]]> Sosyal bilimcilerin bir kısmkadın ve erkek arasında cinsiyete dayalibölümyapılmasınınonların doğal cinsiyet farklılıklarından kaynaklandığına inanır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kadın&Aile http://www.ehlibeytalimleri.com/ailev-is-bolumu_d14484.html Sun, 01-09-2021 17:23 EEST <![CDATA[ Söz Vardır Sözün Üstüne ]]> Siztıpkyün eğirip ip yapansonra tekrar ipi eski haline eğrilmiyüne ya da pamuğa çevirmikimse gibisinizDevamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/soz-vardir-sozun-ustune_d14483.html Sun, 01-09-2021 12:33 EEST <![CDATA[ Ehl-i Sünnet Gözüyle Aşura Hamaseti ]]> Ehl-i Sünnetin büyük imamlarından İmam Şafişöyle derHüseyin (a.smasum maktuldürelbisesi kanile renklenmiştirBizler şaşılacak durumdayızbir yandan Peygamberin (s.a.ahanedanına selam salavat ediyoruz ve diğer yandan evladınkatlediyor ve eziyet ediyoruzDevamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/ehl-i-sunnet-gozuyle-asura-hamaseti_d14482.html Sun, 01-09-2021 12:11 EEST <![CDATA[ Ümmül-Mesaib Hz. Zeyneb (sa) ]]> Ey YezidKendi işinle meşgul olistediğin şekilde düzen kurhile yap ve çalışAncak Allaha andolsun ki bizim adımızsilemeyecekvahyimizi söndüremeyecek ve öldüremeyeceksinişimizi bitiremeyeceksin.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/ummu-l-mesaib-hz--zeyneb-sa_d14481.html Sun, 28-08-2021 13:28 EEST <![CDATA[ Aşura Kıyamının Ahlakî Yansımaları ]]> Onlar ellerine kılıaldığında adeta kükreyen bir arslan gibi bizim orduya saldırıp ortalığdağıtıyordu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/-asura-kiyami-nin-ahlak-yansimalari_d14480.html Sun, 27-08-2021 11:26 EEST <![CDATA[ Hz. Hüseyin Sonrası Kûfe ]]> Tevvabin tövbe edenler adaltında bir grupla Emevîlere karşsavaşmışlardır..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--huseyin-sonrasi-kfe_d14479.html Sun, 26-08-2021 17:56 EEST <![CDATA[ Son Ayet ve Son Sure ]]> Allah Resulü’ne (s.a.anazil olan son ayet ve son sure hangisidir?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/son-ayet-ve-son-sure_d14478.html Sun, 26-08-2021 17:55 EEST <![CDATA[ Hz. Peygamber’in Kur’an’daki Mucizeleri ]]> Fahr-i Kâinat Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.ayaşamboyunca dört bine yakın mucize göstermiştir.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--peygamberin-kurandaki-mucizeleri_d14477.html Sun, 26-08-2021 17:52 EEST <![CDATA[ Göklerin ve Yerin Yaratılması ]]> Göklerin yaratılmasmönce vuku bulmuştur yoksa yerin yaratılmasmıDevamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/goklerin-ve-yerin-yaratilmasi_d14476.html Sun, 26-08-2021 17:51 EEST <![CDATA[ Ehl-i Sünnet Kaynaklarında Kur’anın Tahrifi ]]> Kur’an’da tahriflerin yapıldığına dair Sünnâlimlerin açıklamalarının bulunduğu fark ettikBu kaynaklarbelirtebilir misinizLütfen cevabınızdetaylarıyla ve tam bir şekilde beyan ediniz.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/ehl-i-sunnet-kaynaklarinda-kuran-in-tahrifi_d14475.html Sun, 26-08-2021 17:50 EEST <![CDATA[ Başkalarına Saygı Secdesi Etmek ]]> Kardeşlerinin HzYusuf’a ettikleri saygsecdesi gibi bir secdeyeHzMuhammed’in (s.a.aşeriatında izin verilmimidir?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Fıkıh http://www.ehlibeytalimleri.com/baskalarina-saygi-secdesi-etmek_d14474.html Sun, 26-08-2021 13:50 EEST <![CDATA[ Ağır Söz ]]> “Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.âyetindeki “ağır sözile kastedilen nedir? Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/agir-soz_d14473.html Sun, 26-08-2021 12:10 EEST <![CDATA[ Ümit Etmek ]]> Ümitsizlik imansızlıktır diyen Allahın Resul ümide dair güzel tavsiyelerde de bulunuyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/umit-etmek_d14472.html Sun, 26-08-2021 11:04 EEST <![CDATA[ Hüseyn Ölüm Değil, Ölümsüzlük! ]]> Mirasıdıronurlu insanlık İzzetlice direni özgürlük.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/huseyn-olum-degil-olumsuzluk_d14471.html Sun, 25-08-2021 11:32 EEST <![CDATA[ Şam Esaretinden Sonra ]]> Hüseyinin (a.sEhlibeyti Şamdan Iraka geldiler ve oradan da Medineye gittiler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/sam-esaretinden-sonra_d14470.html Sun, 24-08-2021 12:57 EEST <![CDATA[ Hüseyni Kıyamın İbn-i Asakirin Rivayetlerinde Tahrifi ]]> İbn-i Asakirinİmam Hüseyinin hayatıyla ilgili yazısında birçok zaaf ve kuvvet noktalarmevcutDevamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/huseyni-kiyamin-ibn-i-asakir-in-rivayetlerinde-tahrifi_d14469.html Sun, 23-08-2021 14:39 EEST <![CDATA[ Hz. Zeyneb’in (s.a) Kabri ]]> HzZeyneb’in (s.apak kabrinin Suriye’de değilMısır’da olduğu söylenmektedirO halde Hz Zeyneb’in (s.aSuriye’deki haremi nedir?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--zeynebin-s-a-kabri_d14468.html Sun, 23-08-2021 14:19 EEST <![CDATA[ Hz. Abdulmuttalib ve oğlu Ebu Leheb ]]> HzAbdulmuttaliboğlu Ebu Leheb’in adınAbduluzza koymuşturOtevhit dini olan hanif dinine bağldeğil midir?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--abdulmuttalib-ve-oglu-ebu-leheb_d14467.html Sun, 23-08-2021 13:34 EEST <![CDATA[ Ontoloji ve Vücud Kavramı ]]> Filozoflar ve mütekellimler Allahın varlığınispatlamak için birçok deliller ortaya koymuşlardır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/ontoloji-ve-vucud-kavrami_d14466.html Sun, 22-08-2021 20:23 EEST <![CDATA[ İzmirde Lebbeyke Ya Huseyn Nidaları + FOTO ]]> Torbal- Bayrakl- Konak İzmir - Ağustos 2021 - Muharremul Haram 1443Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/izmir-de-lebbeyke-ya-huseyn-nidalari--foto_d14465.html Sun, 21-08-2021 12:47 EEST <![CDATA[ Aşura Günü Türkiye’nin Kalbi Halkalı’da Attı ]]> Evrensel Aşura Matem Merasimi - Ağustos 2021 - Yahya Kemal BeyatlKültür Merkezi HalkalİstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/asura-gunu-turkiyenin-kalbi-halkalida-atti_d14464.html Sun, 20-08-2021 19:12 EEST <![CDATA[ Hüseynî Kıyamı Yaşatan Unsurlar ]]> Dünyadaki beşeri inkılapların çoğunda rehber daima insanlarkendine cezbetmek için cazip şeyler söyleryalancve saptırıcpropagandalardan istifade eder..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/huseyn-kiyami-yasatan-unsurlar_d14463.html Sun, 19-08-2021 19:18 EEST <![CDATA[ Yezid’in Tövbesi ]]> Yezid tüm bu yaptıklarından sonra tövbe etti miTövbe etse bileacaba böyle birinin tövbesi kabul edilir mi? Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/yezidin-tovbesi_d14462.html Sun, 19-08-2021 19:03 EEST <![CDATA[ Kûfelilerin Hz. Hüseyin’e İhaneti ]]> İmam Hüseyin’i (a.söylesine coşkuistek ve bağlılıkla davet eden Kûfelilerne oldu da birden İmam’yalnız bıraktılar hatta İmam’a karşsavaşa giriştiler?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/kfelilerin-hz--huseyine-ihaneti_d14461.html Sun, 19-08-2021 18:51 EEST <![CDATA[ Kerbela Şahidi Hz. Zeynebin (sa) Hayatı ]]> Âşura günAllah’ın hücceti şehit edildiğindeortada kalan Ehl-i Beyt ailesini esaret döneminde koruyup savunmak gibi ağır bir sorumlulukbu yüce hanımın omuzlarındaydı.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/kerbela-sahidi-hz--zeyneb-in-sa-hayati_d14460.html Sun, 19-08-2021 18:43 EEST <![CDATA[ Rukayye veya Sakine ]]> Sakine İmam Hüseyin’in (a.skızlarındandır ve annesi de Rubab’dır...Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/rukayye-veya-sakine-_d14459.html Sun, 19-08-2021 00:48 EEST <![CDATA[ Kerbela Şehitleri Bursa’da Anıldı ]]> Osmangazi Yıldırım Bursa - Mehdiye Cami- Nur Muhammed Cami- Ehl-i Beyt Cami- İmam Hüseyin Cami- Ağustos 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/-kerbela-sehitleri-bursada-anildi_d14458.html Sun, 17-08-2021 08:50 EEST <![CDATA[ Bir Arzum Var.. ]]> Ey Zəhra bağının solmayan gül Müjdəni səndən duymaq istərəm.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/bir-arzum-var--_d14457.html Sun, 17-08-2021 13:46 EEST <![CDATA[ Türk Kültür Coğrafyasında Kerbela İçerikli Halk İnançları ]]> 2003 yılından itibaren yani Saddam Hüseyin rejiminin düştüğyıldan itibaren Türkmen Şikesiminin yoğun olarak yaşadığyerleşim birimlerinde yollar boyunca rengârenk bayraklar asılır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ortadoğu http://www.ehlibeytalimleri.com/turk-kultur-cografyasinda-kerbela-icerikli-halk-inanclari_d14456.html Sun, 16-08-2021 17:13 EEST <![CDATA[ Hüseynin Aşurası ]]> Sûfyanla muaviye. O gün çıkt sahneye. Cehaleti göstermek! Hüseynin âşûrâsı.. Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/huseyn-in-asurasi_d14455.html Sun, 16-08-2021 16:43 EEST <![CDATA[ 2021 Muharrem Kareleri ]]> Kerbelâ-i Muâlla Irak - Ağustos 2021 - Muharrem 1443Devamı okumak için tıklayınız...]]> Haberler http://www.ehlibeytalimleri.com/2021-muharrem-kareleri-_d14454.html Sun, 15-08-2021 17:48 EEST <![CDATA[ Türkiye Kerbela Şehitlerine Ağlıyor ]]> Türkiye Kerbela Şehitlerine AğlıyorÜlke Genelinde Birçok Şehirde Yas Merasimleri ve Taziye Meclisleri DüzenleniyorDevamı okumak için tıklayınız...]]> Haberler http://www.ehlibeytalimleri.com/turkiye-kerbela-sehitlerine-agliyor_d14453.html Sun, 14-08-2021 15:01 EEST <![CDATA[ İmam Humeynînin Afganistan Tepkisi ]]> Bu yaptığınız işte hiçbir şekilde başarıya ve zafere ulaşamayacaksınız.Devamı okumak için tıklayınız...]]> İran http://www.ehlibeytalimleri.com/imam-humeyn-nin-afganistan-tepkisi_d14452.html Sun, 13-08-2021 15:32 EEST <![CDATA[ Nebi Döneminden Yezid’in Hilafetine Hüseyin ]]> İlk başlarda İmam Hüseyin (abu mektuplara bir yanıt vermedi ama mektuplar iyice artıncaonlara bir cevap mektubu yazdı.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/nebi-doneminden-yezidin-hilafetine-huseyin_d14451.html Sun, 13-08-2021 13:41 EEST <![CDATA[ On4 TVde Muharrem Özel ]]> On4 TV - İstanbul - Ağustos 2021 - Muharrem 1443 Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/on4-tv-de-muharrem-ozel_d14450.html Sun, 11-08-2021 11:07 EEST <![CDATA[ Kərbəla Canlanır Gözlər Önündə ]]> Eşqini dəyişmərəmiki cəhanə.. Versələr dünyan üqbaymənəDevamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/k601rb601la-canlanir-gozl601r-onund601_d14448.html Sun, 09-08-2021 14:00 EEST <![CDATA[ Geçti Bir Yıl Yine Bir Mahı Muharrem Geldi ]]> Lutfedip verme haber Fâtımatüz Zehrâya Melekûtun boğar âfâkınvâveylâyaDevamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/gecti-bir-yil-yine-bir-mahi-muharrem-geldi_d14447.html Sun, 09-08-2021 11:35 EEST <![CDATA[ Uluslararası Hz. Hamza Konferansı ]]> Uluslararasel-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği - Ağustos 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Haberler http://www.ehlibeytalimleri.com/uluslararasi-hz--hamza-konferansi_d14446.html Sun, 08-08-2021 23:51 EEST <![CDATA[ Geldi Muharrem, Hüseyin Çağırıyor ]]> GönülSen de giyin siyah libasını. Bırakbiriktirdiğino gözyaşını.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/geldi-muharrem-huseyin-cagiriyor_d14445.html Sun, 06-08-2021 14:41 EEST <![CDATA[ İslam’a Göre Özgürlüğün Sınırı ]]> İslam’a göre özgürlüğün sınırnedir?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/islama-gore-ozgurlugun-siniri_d14444.html Sun, 06-08-2021 12:38 EEST <![CDATA[ Cevaplarıyla Hz. Âdem’in (a.s) Cennetten İnişi ]]> HzÂdem’in (a.scennetten inişi ne manaya gelmektedir?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/cevaplariyla-hz--demin-a-s-cennetten-inisi_d14443.html Sun, 06-08-2021 12:27 EEST <![CDATA[ Evlilik Teklifi ve Kız İsteme ]]> Resul-i Ekrem’in (s.a.aHzHatice (s.aile evliliğinde ilk teklifin Hatice validemiz tarafından geldiği geçmiştir.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kadın&Aile http://www.ehlibeytalimleri.com/evlilik-teklifi-ve-kiz-isteme_d14442.html Sun, 06-08-2021 10:41 EEST <![CDATA[ Her Ne İyilik Yaparsanız Size Geri Döner ]]> Her ne zaman kötbir iyaparsanız bu size kalır ve her ne zaman bir iyilik yaparsanız bu size geri döner.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/her-ne-iyilik-yaparsaniz-size-geri-doner_d14441.html Sun, 04-08-2021 14:02 EEST <![CDATA[ Hiç Günah İşledin mi ? ]]> Günahın benim yanımdaki durumuaynnecaset gibidirhatta ondan daha da aşağıdır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/hic-gunah-isledin-mi--_d14440.html Sun, 03-08-2021 15:48 EEST <![CDATA[ Hekimane İlmi Araştırmalar Grubu Sizlerle ]]> Eserleriinternet sayfasve sosyal medya hesaplarile Hekimane artık sizlerle..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kadın&Aile http://www.ehlibeytalimleri.com/hekimane-ilmi-arastirmalar-grubu-sizlerle_d14439.html Sun, 03-08-2021 13:08 EEST <![CDATA[ Ayetullah Hamaneîden Toplumsal Mesajlar ]]> İslam İnkılabLideri Ayetullah Seyyid Ali Hamane- Temmuz 2021 - TahranDevamı okumak için tıklayınız...]]> İran http://www.ehlibeytalimleri.com/ayetullah-hamane-den-toplumsal-mesajlar_d14438.html Sun, 03-08-2021 12:20 EEST <![CDATA[ Mübahale Gününe Dair Tarihi Bir Resmin Analizi ]]> 19yüzyılda Kacarlar döneminde Lake resim tekniği ile tersim edilen ‘Mübahale Günütablosunun saüst kısmında Fahr-i Kâinat Efendimizİmam-i HasaneynHzFatıma ve HzAli görülmekte ve geniaçıda ise Medine şehri yansıtılmaktadır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/mubahale-gunune-dair-tarihi-bir-resmin-analizi_d14437.html Sun, 31-07-2021 13:06 EEST <![CDATA[ Sünni Bir Kalemden Gadir-i Hum ]]> Ne mutlu sanaSen sabahladığında daakşamladığında da erkek-kadın bütün müminlerin mevlasısın!Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/sunni-bir-kalemden-gadir-i-hum_d14436.html Sun, 31-07-2021 12:26 EEST <![CDATA[ Ehla-Der’den Orman Yangınları Mesajı ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği Ehla-Der - İstanbul - Temmuz 2021 Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehla-derden-orman-yanginlari-mesaji_d14435.html Sun, 30-07-2021 17:56 EEST <![CDATA[ Kutsal Kitapta Gadir-i Hum ]]> İbranicede bir kelimenin cümlede farklrolleri olabilirBir çok İbranice kelimenin manaskendi özel zaman ve durumunda anlaşılır olmaktadır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/kutsal-kitapta-gadir-i-hum_d14434.html Sun, 30-07-2021 18:39 EEST <![CDATA[ Bursadan Samimi Bir Gadir-i Hum Kutlaması + FOTO ]]> Bursa Ehl-i Beyt İlim ve Kültür Derneği - Gadir-i Hum Program- Temmuz 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/bursa-dan-samimi-bir-gadir-i-hum-kutlamasi--foto_d14433.html Sun, 30-07-2021 16:19 EEST <![CDATA[ Muhammed ve Aliden Söyle ]]> Hak mezhebi İmâm-Cafer-i SâdıkSöylersen MuhammedAliden söyle.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/-muhammed-ve-ali-den-soyle_d14432.html Sun, 30-07-2021 15:18 EEST <![CDATA[ İzmir’de Gadir-i Hum Kutlamaları + FOTO ]]> İzmir Yeşilova Ehl-i Beyt Camii - İzmir BayraklEhl-i Beyt Cami- Gadir-i Hum - Temmuz /2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/izmirde-gadir-i-hum-kutlamalari--foto_d14431.html Sun, 28-07-2021 22:51 EEST <![CDATA[ Nijerya İslami Hareketini Tebrik Ediyoruz ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği Ehla-Der - İstanbul - Temmuz 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/nijerya-islami-hareketi-ni-tebrik-ediyoruz_d14430.html Sun, 28-07-2021 19:45 EEST <![CDATA[ Kutsal Kitapta İmam Ali (a.s) ]]> Elinin oğullarinsanlarfelakete çağırırkenAlinin oğullarinsanlardoğruluğa çağırdılarDevamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/kutsal-kitapta-imam-ali-a-s_d14429.html Sun, 28-07-2021 10:27 EEST <![CDATA[ Ehlader’den Gadir-i Hum Bayramı Mesajı ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği Ehla-Der - İstanbul - Temmuz 2021 Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehladerden-gadir-i-hum-bayrami-mesaji_d14428.html Sun, 28-07-2021 09:49 EEST <![CDATA[ Ali ile Birlikte Muhammed ]]> Ondört nur birdirgel de iman ed. Ayırmaksanuru nurdan gaflet.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/ali-ile-birlikte-muhammed-_d14427.html Sun, 27-07-2021 16:49 EEST <![CDATA[ İmametin Gadir-i Hum’da İblağ Edilmesi ]]> HzPeygamber (s.a.a niçin Emiru’l-Müminin’in (a.svelayet ve hilafet meselesini Veda Haccından dönerken Gadir-i Hum denen yerdeo zor şartlar altında ilan buyurmuştur? Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/imametin-gadir-i-humda-iblag-edilmesi_d14426.html Sun, 27-07-2021 11:51 EEST <![CDATA[ Alman Filozof ve İmam Ali (as) ]]> Savaşlardan yorulan Goethe Hafız-Şirazînin şiirlerinden etkilenir ve şiirsel doğasına geri döner..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/alman-filozof-ve-imam-ali-as_d14425.html Sun, 27-07-2021 10:13 EEST <![CDATA[ Ayetullah Mustafa Hasenâtî Türkiyede + FOTO ]]> İslam İnkılablideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaneînin temsilcisi ve İsfahanın Necefabad Cuma İmamAyetullah Mustafa HasenâtTürkiyede..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ayetullah-mustafa-hasent-turkiye-de--foto_d14424.html Sun, 26-07-2021 13:24 EEST <![CDATA[ Ehlader ve On4 TV’ye Anlamlı Ziyaret ]]> 26 Temmuz 2021 tarihinde Ehl-i Beyt Mektebinin kendi ülkelerinde aktif olarak faaliyet gösteren iki önemli kurumu Ehlader ve Avrupa Ehlibeyt Alimler Birliği dostluk ve samimiyetlerini bir kez daha pekiştirdi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/-ehlader-ve-on4-tvye-anlamli-ziyaret_d14423.html Sun, 26-07-2021 11:47 EEST <![CDATA[ İmam Hadinin (a.s) Hayatından Kesitler ]]> Cemel Savaş İslam’ın İslam ile ve gerçek müminin kandırılmımüslümanlarla savaşidi...Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/imam-hadi-nin-a-s-hayatindan-kesitler_d14422.html Sun, 24-07-2021 23:09 EEST <![CDATA[ Velayet Bayramı ]]> Musayla Harun gibi Aliyle Ahmet.! Din kemale erdi bugün indi ayet.!Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/velayet-bayrami_d14421.html Sun, 24-07-2021 16:35 EEST <![CDATA[ Din Her Zaman Gereklidir ]]> Aslında ahiret aleminden bizim hibir açıkaydındoğru ve dürüst bir tecrübemiz yoktur.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/din-her-zaman-gereklidir-_d14420.html Sun, 24-07-2021 15:11 EEST <![CDATA[ Gadir-i Hum (Vahyin Velayeti Tescili) ]]> Ey PeygamberRabbinden sana indirileni teblietEğer bu görevi yapmayacak olursanO’nun elçiliğini teblietmemiolursunAllah seni insanlardan koruyacaktır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/gadir-i-hum-vahyin-velayeti-tescili_d14419.html Sun, 19-07-2021 16:39 EEST <![CDATA[ Ehlader’den Kurban Bayramı Mesajı ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği Ehla-Der- İstanbul - Temmuz 2021 Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehladerden-kurban-bayrami-mesaji_d14418.html Sun, 19-07-2021 15:05 EEST <![CDATA[ Ayetullah Hamaneinin 2021 Yılı Hac Mesajı ]]> İslam İnkılabRehberi Veliyy-i Emr-i Müslimin Ayetullah Seyyid Ali Hamaneî’nin 1442 Hicri Kameri2021 Miladi Hac MesajıDevamı okumak için tıklayınız...]]> İran http://www.ehlibeytalimleri.com/ayetullah-hamanei-nin-2021-yili-hac-mesaji_d14417.html Sun, 17-07-2021 13:38 EEST <![CDATA[ Qalibiyyətin Sirri.. ]]> Ordumuzunigid əsgərlərimizinhərbiçilərimizin işi haqq işi idi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Diğer Ülkeler http://www.ehlibeytalimleri.com/qalibiyy601tin-sirri--_d14416.html Sun, 17-07-2021 13:17 EEST <![CDATA[ İslam Dininin Zamanın Şartlarına Uyarlanması ]]> “İslam dinini zamanın şartlarına göre sunmalıyızcümlesiyle kastedilen nedir? Devamı okumak için tıklayınız...]]> Fıkıh http://www.ehlibeytalimleri.com/islam-dininin-zamanin-sartlarina-uyarlanmasi_d14415.html Sun, 17-07-2021 13:07 EEST <![CDATA[ Şeytanın Çocukları ]]> Şeytanın çocuklarvar mve onlar da lanetlenmişler mi? Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/seytanin-cocuklari_d14414.html Sun, 17-07-2021 12:48 EEST <![CDATA[ Yeniden Dirilişin Cismani veya Ruhanî Oluşu ]]> İnsanların cennetteki durumu nasıl olacaktırOnlar bu dünyevi cisim ile mi cennete girecekler yoksa sadece ruhlar morada bulunabilir?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/yeniden-dirilisin-cismani-veya-ruhan-olusu_d14413.html Sun, 16-07-2021 11:43 EEST <![CDATA[ Asla Umudunu Yitirme. ]]> insansahip olduğu imkân ve konumu her zaman iyi şeyler için kullanmayalışkanlık edinmeli ve elindeki fırsatlariyi bir insan olmak için değerlendirmelidirDurumun her zaman iyi gitmeyebileceğini bilmelidir.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kadın&Aile http://www.ehlibeytalimleri.com/asla-umudunu-yitirme-_d14412.html Sun, 15-07-2021 14:30 EEST <![CDATA[ Ehla-Der’den 15 Temmuz Yıldönümü Mesajı ]]> Ehlibeyt Alimleri Derneği Ehla-Der - Temmuz 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehla-derden-15-temmuz-yildonumu-mesaji_d14411.html Sun, 15-07-2021 13:35 EEST <![CDATA[ 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidanlar Dikildi ]]> Düzenlenen program çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirildi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Haberler http://www.ehlibeytalimleri.com/15-temmuz-sehitleri-anisina-fidanlar-dikildi_d14410.html Sun, 15-07-2021 10:14 EEST <![CDATA[ 15 Temmuzun Yıldönümünde Şiiler açısından FETÖ ]]> 15 Temmuzarkadan vurulmanın adıdır. Sahte gülüşlerindüşmanla içevirirken dini kullananların kötülüğüdür bu millete. Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ortadoğu http://www.ehlibeytalimleri.com/15-temmuz-un-yildonumunde-siiler-acisindan-feto_d14409.html Sun, 12-07-2021 14:32 EEST <![CDATA[ Rızkın Bolluğu ve Vakıa Suresinin Hatmi ]]> Pazartesi ile başlayan Kameri ayın birinden on dördüne kadar gün sayısına orantılolarak Vakıa suresi okunur..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/rizkin-bollugu-ve-vakia-suresinin-hatmi_d14408.html Sun, 12-07-2021 14:03 EEST <![CDATA[ Yanlış Adresler ve Sorunlar! ]]> Ehl-i Beyt Âlimi Mehdi Aksu - Temmuz 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/yanlis-adresler-ve-sorunlar_d14407.html Sun, 10-07-2021 14:02 EEST <![CDATA[ Ehl-i Beyt Ressamı Yaşar Usta Hakka Yürüdü ]]> Bursada tarihi Balibey Hanın sanatkârlarından Ressam Yaşar Kutlu 74 yaşında Hakka yürüdü..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehl-i-beyt-ressami-yasar-usta-hakka-yurudu_d14406.html Sun, 09-07-2021 16:12 EEST <![CDATA[ Ehla-Der Genel Başkanı Akaras’tan CAMERe Ziyaret ]]> Ehlibeyt Alimleri Derneği Genel Başkanve Kanal ON4 Genel Yayın Yönetmeni Kadir AkarasIğdır Üniversitesi RektörProfDrMehmet HakkAlma’ya hayırlolsun ziyaretinde bulundu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehla-der-genel-baskani-akarastan-camer-e-ziyaret_d14405.html Sun, 06-07-2021 15:09 EEST <![CDATA[ Kurbanlarımız Dünyanın En Mazlum Halklarına! ]]> Kevser Uluslararasİnsani Yardım Derneği KİYDER - Temmuz 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/kurbanlarimiz-dunyanin-en-mazlum-halklarina_d14404.html Sun, 03-07-2021 19:48 EEST <![CDATA[ Tekfir Etme! ]]> Ne yapsalarsevap onlara. Günahlarsagaribanlara. Doymadılar kardekanına. Firari ruh hastastekfir.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/tekfir-etme_d14403.html Sun, 10-06-2021 18:57 EEST <![CDATA[ Ehla-Derde Yeni Yönetim İş Başında + FOTO ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği Ehla-Der - Haziran 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehla-der-de-yeni-yonetim-is-basinda--foto_d14402.html Sun, 07-06-2021 02:45 EEST <![CDATA[ Çağırdılar Bizi ]]> Ateşlerde yanmaz sevgimiz. İhanetle vurdunuz bizi. Bahsetmeyin sakın vicdandan. Mihrapta katlettiniz biziDevamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/cagirdilar-bizi_d14401.html Sun, 03-06-2021 16:49 EEST <![CDATA[ İmam Humeynînin Edebî ve İrfanî Yönleri ]]> Uluslararasel-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği - Haziran 2021 - İstanbul Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/-imam-humeyn-nin-edeb-ve-irfan-yonleri_d14400.html Sun, 03-06-2021 12:36 EEST <![CDATA[ Bakışıyla Değiştirdi Dünyayı ]]> Selam olsun Ruhullah Musaviye İslam İnkılabbize hediyeDevamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/bakisiyla-degistirdi-dunyayi_d14399.html Sun, 01-06-2021 16:39 EEST <![CDATA[ Allahın Adaletiyle İlgili Şüpheler ]]> Neden Allah bir insanbeyaz diğerini siyah yaratmıştır?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/allah-in-adaletiyle-ilgili-supheler_d14398.html Sun, 31-05-2021 13:36 EEST <![CDATA[ Seyyid Hüseyin Nasr ile Çağdaş Kuran Tefsiri Üzerine Online Seminer ]]> Uluslararasel-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği - Haziran 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/seyyid-huseyin-nasr-ile-cagdas-kur-an-tefsiri-uzerine-online-seminer_d14397.html Sun, 31-05-2021 12:17 EEST <![CDATA[ Kur’ân’daki En Güzel Kıssa; Hz. Yusuf ve Alınacak Dersler ]]> Kur’ân’daki en güzel kıssa olarak nitelendirilen HzYusuf (a.skıssasdersibret ve şahsiahlak içtimai ve aileverdemleri içermektedirDevamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/kurndaki-en-guzel-kissa-hz--yusuf-ve-alinacak-dersler_d14396.html Sun, 29-05-2021 19:58 EEST <![CDATA[ Yedi Bela ve Yedi Faziletin Neler Olduğunu Biliyor musunuz? ]]> Onlara cennetin lezzetli yiyecek ve içeceklerinden ikramda bulunur..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/yedi-bela-ve-yedi-faziletin-neler-oldugunu-biliyor-musunuz-_d14395.html Sun, 29-05-2021 19:45 EEST <![CDATA[ Mizah ve Şaka ]]> Yaşlkadınlar cennete giremeyecektir ve hatta Siyahiler de cennete giremezler.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/mizah-ve-saka_d14394.html Sun, 29-05-2021 19:30 EEST <![CDATA[ Öfke ve Gazabın Sebebi Nedir? ]]> Kendinizi Allah’ın gazabından korumak istiyorsanızsizler de başkalarına öfkelenmemelisiniz..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/ofke-ve-gazabin-sebebi-nedir-_d14393.html Sun, 26-05-2021 19:08 EEST <![CDATA[ Afganistan / Kabil Seyyidûş-Şüheda Şehitlerini Anma Programına Davet.. ]]> Uluslararasel-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciği - Mayıs 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ortadoğu http://www.ehlibeytalimleri.com/afganistan---kabil-seyyid-s-suheda-sehitlerini-anma-programina-davet--_d14392.html Sun, 10-06-2021 00:00 EEST <![CDATA[ Ehlibeyt Âlimleri Derneğinden Genel Kurula Davet ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği Ehla-Der - Mayıs 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehlibeyt-limleri-dernegi-nden-genel-kurula-davet_d14391.html Sun, 26-05-2021 19:44 EEST <![CDATA[ Modern Dönem Âdâb-ı Muâşereti ]]> Her şey incelikten lakin insan kabalıktan kırılır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/modern-donem-db-i-musereti_d14390.html Sun, 25-05-2021 17:17 EEST <![CDATA[ Kimlerin Duası Kabul Olmaz? ]]> Sana başkalarına borverirken şahitler huzurunda veya yazılbelgeyle ver demedik mi?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/kimlerin-duasi-kabul-olmaz-_d14389.html