19 Mayıs 2019 Pazar Saat:
17:58
14-03-2018
  

Sahte Din Satanlar İle Mücadele Edilmeli

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez

Facebook da Paylaş


Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfında yaptığı panelde "İslam'da usul ve önemi" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Görmez: İlk usulün nasıl ortaya çıktığını tespit etmek gerekir. İslam’ın bidayetinde bu sorunu Müslümanlar nasıl çözdüler?

Hz. Peygamber (sav) döneminde, sahabe ve tabiin döneminde yazılı bir usule ihtiyaç yoktu. Her ne sorulacaksa Peygamberimiz ve sahabeye doğrudan soruluyordu. Yani yaşayan bir usul vardı. Hz. Osman’ın katli ile başlayan büyük fitne ve devam eden hadiseler Müslümanları etkisi altına aldı.

10 binlik Medine’den İmparatorluklara ulaşıldı. Arap dili bozulmaya başladı. Hadis uydurma hareketi doğdu. İçtihatlar nassların önüne geçmeye başladı. Usulsüzlüklerin büyük bir kısmı tabiun döneminde ortaya çıkmaya başladı. İlk Müslümanlar bunu nasıl çözdüler? Bizim için ilk Müslümanların bu çözüm metodu bizim için önemlidir.

Dini metinlerin karşı karşıya bulunduğu üç büyük tahrif vardır: Aşırıların tahrifi. Bozguncuların tahrifi. Cahillerin yorumları. Bu üç tehlikeden dini metinleri koruyarak sonraki nesillere aktarmak İslam alimlerinin çabasıyla olmuştur. Peki bunu kim yapmalı denildiğinde ise üç tabaka karşımıza çıktı: Amir, Umera ve Ehlibeyt…

Ama o büyük müçtehitler dediler ki: Bunu ancak amiri, ümerayı da bağlayacak usuller bunu gerçekleştirebilir, denilerek ilk usul çalışmaları başladı. İstinbat usulü ve içtihat usulü olmak üzere ilk olarak iki usul ortaya çıktı.

İstinbat ve içtihat usulünü ortaya koyma konusunda üç görüş ortaya çıktı: Umera, Ulema ve Ehlibeyt. Umera ve ulema arasında çıkan ihtilafın sebebi budur. Zaten Ehlibeyt diyenler başka bir tarafa savruldular.

O dönemde ağır ağır Tefsirden fıkha tüm ilimler ortaya çıktı. Bu gün bizi kuşatan bu sorunlardan çıkış yolunun usule dönmekten geçtiğini belirteyim. Nass olmayan konulardan istinbat konusunda iki görüş ortaya çıktı. Ehli Rey ve Ehli Eser.

Hayattan nassa doğru giden yaşanan bir din vardır. Yaşanan bir dini hareketten nassa yaklaşan bir medot ortaya çıkar ki buna fıkıhçıların metodu denir. Nassdan yaşanana giden kelamcılar metodu ile her iki usulü birleştiren metod gelişir.”

 

Ehlader HABER

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler