05 Aralık 2020 Cumartesi Saat:
10:07
23-05-2015
  

Selam Olsun Kerbela'nın Susuz Saki'sine

Hz. Abbas'ın (a.s) cesaret ve yiğitliği tarih belleğinden asla silinmedi, silinmeyecektir...

Facebook da Paylaş

 

Şaban Ayı'nın 4. günü Hz. Ali (a.s) evladının doğum haberi ile oğlunu kucaklamak için büyük sevinçle ona gitti. Bebeği kucaklayınca yüzünün ay parçası gibi parladığını fark etti. Hz. Ali'nin (a.s) melekûti nefesiyle süzülen 'Allah Ekber' sesi, bebeğin kulağında çınladı ve babası oğluna Abbas ismini uygun gördü. Hz. Ali (a.s) eşine baktı, Hz. Zehra'nın (s.a) vefatı ardından kardeşi Akil'den, kendisi için soylu ve cesur ailelerden bir eş önermesini istediği günleri hatırladı. Akil, Arap kabilelerini iyi tanıyordu, bu yüzden Fatıma'yı, Ali (a.s) için layık görmüştü.


Saygın ve bir soylu aileden olan Fatıma, daha sonra Ümmü'l Benin olarak anılmaya başlandı. Hz. Ali (a.s) ve Ümmü'l Benin'in evlatlarının her biri kemal ve cesaret örneği olarak tanınıyorlardı, fakat Hz. Abbas (a.s) onların en öne çıkanıydı.


Nakledilen rivayetlerde Hz. Abbas'ın güzel siması, o hazrete 'Kameri Beni Haşim' (Haşimoğulları'nın ay yüzlüsü) lakabının verilmesine sebep oldu. Uzun boylu olması herkes tarafından biliniyordu. Çehresinden ihlâs, Allah'a kulluk ve faziletin yüceliği okunuyordu. Hz. Abbas'ın (a.s) değerli babası Hz. Ali (a.s) ile beraber geçirdiği 14 yıl, kendisine hayatın çeşitli kademelerinde ve şartlarında o hazretin yüce marifet ve bilgisinden yararlanma imkânını sağladı. Ayrıca büyük kardeşleri imam Hasan (a.s) ve imam Hüseyin (a.s) ile hayatın engebeli ve zor yıllarında birlikte hareket etmesi Abbas'ın (a.s) manevi şahsiyet ve faziletlerinin gelişmesinde son derece etkili oldu.


Hz. Ali'nin, 'Babaların oğullarına bırakacakları en değerli miras kemal ve edeptir' sözü, her zaman Hz. Abbas'ın kulaklarında çınlıyordu. Bu yüzden baba mektebinde en yüce değerleri öğrenerek kemale erdi. Abbas (a.s) hayatında her zaman büyük ve yüce değerlere ulaşmayı hedefledi ve sadece Allah'ın rızasını sağlamak için yaşadı.


Hz. Abbas (a.s) İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve Ehlibeyt'inin ilim ve ahlakından ilham alarak en yüce seviyelerine ulaşmayı başardı. Nitekim İmam Cafer Sadık (a.s) bu hususa temasla şöyle buyuruyor:

 

"Amcamız Abbas, güçlü iman ve derin bakış açısına sahipti."


Hz. Abbas, Ebulfazl olarak da tanınıyor. O hazretin en bariz özelliği fedakârlığı ve vefasıydı. Hz. Abbas, İslam'ın Emevi hanedanı tarafından tahrif edilme ve yok olma tehlikesine düştüğünde, İslam'ı bu durumdan kurtarmak ve kendi dini vazifesini yerine getirmek için kıyam eden Hz. Hüseyin (a.s) ile birlikte Kerbela'da kendi hayatını feda etmek pahasına İslam'ın ve hükümlerinin yok olmasını engellemeyi başardı.


Hz. Abbas'ın bir diğer bariz özelliği, İmam Hüseyin'e (as) olan sevgisi ve bağlılığıydı. Bu duygunun en bariz şekilde tecelli ettiği yer, Kerbela idi. Hz. Abbas, tepeden tırnağa silahlarla kuşanmış düşman ordusuna hitaben kendi hedef ve ülküleri hakkında şöyle diyordu:


"Allah'ı arayan kalbim ölüm korkusuyla sarsılmaz. Ne yazık; biraz düşünüp benim soyuma dikkat etseydiniz, teslim olmamı beklemezdiniz. Ben Ali'nin oğluyum ve bilin ki Allah'a tevekkül eden yürek ölümden korkmaz."


Hz. Abbas'ın Kerbela'da sergilediği cesaret ve yiğitlik, tarih belleğinden asla silinmedi, silinmeyecektir. Şüphesiz zulüm ve zorbalığa karşı başlatılan savaşlar arasında sonucu tüm dünyayı ilgilendiren tarihi olaylar arasında Kerbela'nın ayrı bir yeri vardır. Bu nedenle Kerbela hadisesi tarihin akışını değiştirmiş ve zulme karşı verilen direnişte yepyeni ufuklar açmıştır.


Bilinmeleridir ki Kerbela kıyamını ölümsüzleştiren süreçte Hz. Abbas'ın rolü, İmam Hüseyin'den sonra gelir. Hz. Abbas, akıllara durgunluk veren yiğitlik örnekleri sergilemiş, Hz. Hüseyin'in (a.s,) ashabı'nın, kadın ve çocukların gönüllerine cesaret ve ümit aşılamıştır. Hz. Hüseyin'in (a.s) tarihte bir benzeri daha olmayan yarenine, vefakâr olmayı ve her şeylerini İslam yolunda feda etmelerini söyleyerek büyük bir ilham ve moral kaynağı olmuştur.


Ehlibeyt Âlimleri Derneği olarak vefa ve fedakârlığın simgesi Hz. Abbas'ın (a.s) mübarek doğum günü tüm İslam âlemine kutlu olsun diyoruz. Yüce Rabbimizin Hz. Abbas'ta var olan itaat ve velayet aşkını bizlere de nasip etmesi duasıyla…

 

Ehlibeyt Alimleri Derneği

 

23.05.2015

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler