26 Ocak 2021 Salı Saat:
11:34
14-11-2012
  

Süleyman Polat ile Muharrem Ayı Röportajı

Kerbela:" kanın kılıca üstün geldiği gün" demektir.

Facebook da Paylaş

 


Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

01.12.1965 yılın da Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu tamamlayıp ve ortaokul ikinci sınıftan ayrılarak,1981 yılında İran'ın Tebriz ve Binab şehrinde yaklaşık bir buçuk yıl paye dersi aldıktan sonra Kum kentine giderek Höccetiye Medresesinde ilim tahsilini sürdürmüştür.1991 yılında temelli olarak Türkiye ye dönüş yapmıştır. Fiilen Iğdır ilinin Aralık ilçesinin Ortaköy caminde hocalık yapmaktadır.

1-Kerbela ve Hz Hüseyin as kelimeleri size ne ifade ediyor?

Kerbela: Hüzün ve bela demektir.

Kerbela: Gözlerin yaşla dolup taştığı, gün demektir.

Kerbela: Hiç unutulmayan tarihe altın harflerle yazılan" zalimin zulmü ve İmam

Hüseyin'in (a.s) izzetli duruşu" demektir.

Kerbela:"Zilletle Yaşamaktansa izzetle ölümün" temelinin atıldığı gün demektir.

Kerbela: Susuz ve kuru dudaklardan akan kanın, susayan İslam'ın yeniden yeşerdiği gün demektir.

Kerbela:" kanın kılıca üstün geldiği gün" demektir.

Kerbela: Peygamber Efendimiz'in (s.a.a) oğlu Hz. Hüseyin'in (a:s) mazlum bir şekilde şehit edilmesi ve ailesinin esir alınması ile Kuran ve itretin hakikat özünün yansıtılması gün demektir.

Hz. Hüseyin(a.s):
Kelimesi ise, yani; şahadet, şecaat, şehamet, yiğitlik, cihat, fedakâr, züht, takva, tevazu, sabır, direniş, yakin, güven, sevgi, aşk, hakikat, huzu-huşu, korku, ihsan, edep, iman, marifet, rıza, emri bil maruf ve nehyi anil münker ve yakınlaşmak ifadelerine sahip olmak demektir.

2-Her gün Aşura her yer Kerbela sözünün anlamı sizce nedir?

"Her gün Aşura her yer Kerbela "cümlesinin ana felsefesi, yüce Aşura hadisesi, hiç bir zaman gönüllerden çıkmayacaktır. Her ne kadar beni çmeyye ve beni Abbas ve güç kudret sahipleri ve zalimler yok etmek isteseler bile. çünkü Hz. Hüseyin'in (a.s) Aşura'sı gönüllerde bir aşk ateşidir, ki asla sönmez ve asla söndürülemeyecektir.

Zira her yıl daha iyi daha bilinçli ve daha iletişimli bir şekilde dünyanın her bir yerinde milyonlarca insan Aşura'nın o yüce kahramanını anıyor ve mektebinin yüce değerlerini gönülden gönüle dilden dile yansıtmaktalar.

çünkü Aşura hamaseti hiç bir zaman yıkılmaz ve yok edilemez kalıcı bir üniversitedir. Hicri 61 yılında kurulmuş ve o günden itibaren dünyanın her bir yerinde ve her geçen gün yeni talebeler kayıt olmaktadırlar. Bu açıdan her gün, her zaman, her yaşta ve her nereden olurlarsa olsunlar sözün özünü özüyle yaşamakta ve iletmekteler.

3-Muharrem ayı sizin için ne ifade ediyor? Muharrem ayı için özel bir hazırlık yapılmalımıdır? Nasıl?

Muharrem ayı: Matem ve yas ayı demektir. Yani: Hz. Hüseyin'in (a.s) yalnız, susuz, garip ve ashabıyla şahadete erdiği gün. Yani: Hz. Zeynel Abidin(a:s) ve Hz. Zeyneb'in (a.s) ve Ehlibeyt'in esir alındığı gün. Yani: Siyahların giyildiği gün, yani: hüzün ve gam ile gözyaşları dolup taştığı gün, yani: çadırlarının yakıldığı, kalplerin aşk ateşiyle alevlendiği gün, yani: esirin cadde ve sokaklarda dolaştırıldığı gün, yani: Hakkın tecelli olduğu ve batılın zail olduğu gün demektir.

Muharrem ayı matem ayı olduğundan dolayı yapılması gereken ameller yapılmalı. çünkü matemin rolü ve önemi İslam ve Seyyid'uş şüheda'nın (a.s) mektebinin ihyasını sağlamlaştırmak demektir. Bundan dolayı Aşura mateminin özüne özen gösterilip önemle ilkelerine sahip çıkarak yaşamalı ve yaşatmak için, camilerde meclisler teşkil edilmeli ve özellikle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilmelidir. Asıl Kerbela hamasetini olduğu gibi gelecek nesillere olduğu gibi tanıtmak gerek.

Asla tefrikaya yer verilmemeli. Ben ve sen biz ve siz kavramları mutlaka bu matem de yer almamalı. Mektebin hakikatlerine uygun olmalı ve mektebin ilkeleri doğrultusunda gerekenler yapılmalı. çyle olmalı ki; asla mektebe leke getirecek ve mektebi tarikatlaştıracak davranışlardan mutlaka ama mutlaka kaçınılmalı...

4-Kerbela vakasının insanlığa mesajları sizce neler olmalıdır?


Kerbela vakıası, insana kurtuluşu, insani değeri, iffet ile yaşamayı, kişiliği, yiğitliği, ahdine vefa etmeği, cömertliği, tevekkülü, direnmeği, sabrı ve teklife amel etme hakikatini göstermek dersini vermektedir.

Kerbela vakıası, insanın özgürce yaşaması için vermiş olduğu derslerden biri zalim, güç ve kudret sahibi kimselere karşı nasıl davranacağını bildirmektedir.

Kerbela vakıası, İnsana bütün maddi ve manevi lezzetlerin hiç birinin Allah rızasından daha lezzetli olmadığı dersini vermektedir.

Kerbela vakıası, insana aşk ile yaşamayı ve asıl maşuka varmak için her şeyi uğrunda feda etmek dersi vermektedir.

Kerbela vakıası, insana sevgi ile itaati öğretmektedir. Yani amellerin ikmali için iman, takva ve iffetin olması gerekmektedir.

Yani bir insan eğer İmam Hüseyin'i (a.s)seviyorsa sadece sözde olmamalı. Gerek tüm amelleri onun sözleriyle gidişatlarıyla uyum içinde aynı olmalı ki sevginin hakikatine ulaşılabilinsin.

5-Hz. Hüseyin (as) neden kıyam etmiştir?

İmam Hüseyin'in (a.s) birçok kıyam etmesini gerektiren etkenler vardır. Biz burada yalnız bir kaçını kaleme alacağız.

1-İslam'ı yeniden yaşatmak için.

2-Emevilerin niteliklerini ifşa ederek, Müslümanları haberdar kılmak için.

3-Sünneti Nebeviyi ve sireyi alevi'yi ihya etmek için.

4-çmmeti uyandırıp, ıslah etmek için.

5-Hiç bir kanun, nizam bilmeyen Beni çmeyye diktatörlüğünü yıkmak için.

6-çmmeti, diktatörlükten ve zorbalıktan kurtarıp özgür kılmak için.

7-Adaleti hâkim kılmak ve hakikatin hakkaniyetine tapmak için.

8-Toplumsal eşitlik güvenliğini sağlamak ve şer-i kanunların uygulanması için.

9-Bidatleri ortadan kaldırmak için

10-Hilafetin miras yoluyla olmasına itiraz etmek için

11-çok önemli olan emri be maruf ve nehyi anil münker ilkelerini yeniden canlandırmak için.

6-Hz. Hüseyin'e( as) ağlamanın felsefesi nelerdir?

Hz. Hüseyin'in (a.s) kıyamı, asırla boyu hiç eksilmeden ilahi bir mesajdır. Bu yüzden bu kıyamı bütün özellikleriyle anmak vesile olar zalim halifelerin ve yöneticilerin İslam'ı saptırma yolunda ki çaba ve oyunlarının engellenmesine ve yok olmasına. Bu yüzden Ehlibeyt(a.s) İmam Hüseyin'in (a.s) yasını tutmak için dostlarına buyurmuş ve kendileri de bu mateme çok özen göstermişlerdir.

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu:

“Bizim musibetlerimizi duyup bize yapılan hürmetsizliklere ağlayan kimse, kıyamet günü bizim derecemizde olur. Bizim musibetlerimizi duyup ağlayan veya ağlatan kimse, gözlerin ağladığı gün ağlamaz; bizim anımız için kurulan meclislerde oturan şahsın kalbi, kalplerin öldüğü günde ölmez.”

İmam Zeynel Abidin (a.s) şöyle buyurdu:

Bir müminin gözyaşları Hz. Hüseyin (a.s) için yanaklarına doğru akarsa, Allah onu uzun süreler boyunca yerleşip kalacağı Cennet odalarına yerleştirir. Düşmanlarımız vasıtasıyla bizlere ulaşan eziyetlerden dolayı, yanaklarına akacak şekilde ağlayan mümini, Allah, Cennetteki doğruluk yerine yerleştirir. Bizler için bir eziyete katlanan ve bir musibet neticesinde yanaklarını ıslatacak şekilde gözlerinden yaş akıtan şahsın, kıyamet günü Allah yüzünden eziyetleri uzaklaştırır ve kendi gazabından ve ateşten uzak tutar.

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: Muharrem ayı öyle bir aydır ki, cahiliyet Arapları bile o ayda savaşmayı haram bilirlerdi; böyle bir ayda bizim kanımızı helâl bildiler ve hürmetimiz çiğnendi; evlat ve ailemiz esir edildi; barınaklarımız yakıldı; bütün mal varlığımız yağmalandı ve Resulullah'ın (s.a.a) yakınları olan bizlere hürmet göstermediler.

"Hz. Hüseyin'in (a.s) başına gelen hâdise (Âşura günü hâdisesi) bizim yüreklerimizi yaralamış, yaralarımızı kanatmış ve gözyaşlarımızı akıtmış; Kerb ve Bela çölünde bizim azizimizin hürmetini çiğnetmiş ve haşre dek bizlere keder ve bela yüklemiştir. Hz. Hüseyin (a.s) gibi birisine ağlayanlar ağlasın! çünkü ona ağlamak büyük günahları yok eder."


Ehlader Kültür-Araştırma

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler