13 Temmuz 2020 Pazartesi Saat:
12:02

Ümmet Olarak Bize Neden Merhamet Edilmiyor?

24-08-2017 09:30


 

 

Kur'ân-ı Kerim'de sık sık Allah'ın 'Esirgeyen' ve 'Merhametli' olduğu ifadeleri yer alır. Nitekim bir ayette, "Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazmış, farz kılmıştır." geçer. Ne var ki, Müslüman toplum olarak Allah'ın bireylerden öte toplum olarak bizlere nedense bu nimetin ulaşmadığını görüyoruz.

 

Allah-u Teâlâ tarafından bize merhamet edilmediği gibi, ne biz başkalarına merhamet edip acımaktayız, ne de başkaları bize acımakta... Acıma, şefkat, sevgi ve merhamet duygusundan yoksun bireylerin oluşturduğu toplumun, içine düşeceği vahim durumu ve yetiştireceği kötü, sağlıksız neslin hâlini, bireyin ve toplumun psikolojisini ise varın siz düşünün.

 

Peki, Allah'ın rahmetine nasıl ve hangi yollarla ulaşılır? Her şeyi kapsamına alan bu ilahî rahmet daha fazla nasıl cezp edilir? Allah, neler yaptığımızda bize merhamet eder?

 

Aslında konu, ayet ve hadislerden hareketle etraflıca incelendiğinde, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirmeye tâbi tutulduğunda itikadî, ahlakî ve içtimaî çok boyutlu cevap ve sonuçlar ortaya çıkar kesin. Ancak az ve öz olması ve yolumuza biraz da olsa ışık tutması hasebiyle ben burada sadece Kur'ân ayetlerinden örnekler sunacağım ve çeşitli ayetleri bir araya toplayarak sorunun cevabını bulmak için bizzat değerli okuyucuların kendi düşünce yapılarıyla ve has istidatlarıyla bu ayetleri mütalaa etmelerine vesile olacağım:

 

1- Allah'ın emirlerine ve Peygamber Efendimizin (s.a.a) sözlerine, buyruklarına ve sünnetine itaat etmekle:

 

"Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size merhamet edilsin." Âl-i İmrân/132

 

2- Kur'ân'a teslim olmak ve ona sarılmakla:

 

"Bu (Kur'ân) da, indirdiğimiz mübarek bir kitaptır; ona uyun ve (yasaklarından) korunun ki, size merhamet edilsin." En'âm/155

 

3- Kötülüklerden, kötü iş ve davranışlardan uzak durmakla:

 

"Kötülüklerden sakınasınız ve bu (sayede) merhamete eresiniz diye sizi uyarmak için içinizden biri aracılığı ile Rabbinizden olan bir mesajın size gelmiş olması, tuhafınıza mı gitti?" A'râf/63

 

4- Zekâtı vermek (malî hakları yerine getirmek) ve inanmakla:

 

"Musa dedi ki: 'Rabbim... O hâlde bizi affet, bize merhamet et; sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz; biz sana yöneldik.' Allah dedi ki: Azabıma dilediğimi çarptırırım. Fakat rahmetim her şeyi kapsamına almıştır. Onu (rahmetimi) kötülüklerden sakınanlara, zekâtı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım." (A'râf, 155-156)

 

5- Takvalı olmak ve günahlardan sakınmakla:

 

"Onlara, 'Önünüzde olan şeylerden (dünyaki günahlarınızdan) ve arkanızda olan şeylerden (ahirette göreceğiniz azaptan) sakının ki, size merhamet edilsin.' denildiğinde yüz çevirirler."Yâsîn/45

 

6- Kur'ân okumak ve onu canı gönülden dinlemekle:

 

"Kur'ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, size merhamet edilsin." A'râf/204

 

7- Namaz vb. farzları yerine getirmekle:

 

"Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resul'e itaat edin ki, size merhamet edilsin." Nûr/56

 

8- Tövbe etmekle:

 

"Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman de ki: Selâm size! Rabbiniz, kendi üzerine rahmeti yazmıştır ki, sizden kim, bilmeyerek (cahillik ederek) bir kötülük işler de sonra ardından tövbe edip düzelirse, (bilsin ki) kuşkusuz O, bağışlayandır, merhamet edendir." En'âm/54

 

9- Çokça istiğfar etmek ve Allah'tan bağışlanma dilemekle:

 

"Niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya!" Neml/46

 

"Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."Müzzemmil/20

 

10- İnsanların arasını düzeltmek, insanlar arasında kardeşlik ve barışı tesis etmek, ihtilaf ve tefrikadan kaçınmakla:

 

"Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki, size merhamet edilsin." Hucurât/10

 

11- Fakirlere ve düşkünlere yardım etmekle:

 

"İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermeyi esirgemesinler; (onları) affetsinler ve (yaptıklarına) göz yumsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah, bağışlayandır ve merhamet edendir." Nûr/22

 

12- Başkalarına, özellikle sorumluluğu altındakilere, eşe ve çocuklara karşı hoşgörülü ve şefkatli olmakla:

 

"Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının, onlara karşı dikkatli olun. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah (da (size karşı) bağışlayan ve merhamet edendir." Teğâbun/14

 

Özetle; Eğer birey ve toplum olarak Allah'ın merhametine nail olmanın araçları ve yolları şunlardır:

 

Allah'a itaat etmek, Resulullah'a (s.a.a) uymak, Kur'ân'ı dinlemek/önder edinmek, ilahî ve insanî vazifeleri yerine getirmek/malî ve ibadî farzları eda etmek, takvalı olup kötülüklerden ve kötü işlerden/davranışlardan uzak durmak, yardımlaşmak, bireyler arasında birlik oluşturmak, ayrılık sebepleri ortadan kaldırıp ıslah etmek, başkalarına merhamet etmek/acımak...

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !