05 Temmuz 2022 Salı Saat:
13:01
16-05-2017
  

Zuhur-u Mehdi’nin (a.f) Yarenleri

Hz. Mehdi'nin (a.f) yarenlerinin özelliklerinden nasiplenmek ümidi ile….

Facebook da Paylaş

 

Yeryüzünü Hüccetsiz Bırakmayacak Olan Allahˈın Adıyla….

 

Mehdilik inancı her inançta farklı farklı șekilde olsa da tüm inançlarda mevcuttur. Ortak olan nokta ise Mehdiliğin genelde mazlumların bir bekleyiși ve ümidi olması ve bir kurtarıcı rolünün olmasıdır.

Genelde Mehdilik inancı bir ümittir. Boș bir hayal değildir. Çünkü her insanın hayali olabilir ve bu hayallerin çoğu zaman gerçekleșmesine hayal sahibinin kendisi dahi inanmaz, çünkü hayaller çoğu zaman ulașılmaz șeylerdir.

Ama ümit ӧyle değildir; ümit var olan bir șeye inanmaktır. Sadece gerçekleșmesi için bazı șart ve zamana ihtiyaç vardır. Mesela bir miktar paraya ihtiyaç duyduğumuzda, güvendiğimiz bir dostumuza müracaat ederiz, “üç gün sonra gel temin edeyim“, dese, üç gün sonra da olsa o ihtiyacın giderileceğine inanırız.

Genelde müslümanlar ӧzelde ise 12 İmam Şia'ları İmamet nurunun 12.si olan İmam Mehdi’ye (a.f) inanıyoruz. Ve geldiğinde neler yapacağı konusunda az çok bilgi sahibiyiz ama herșeyden ӧnce inancımız ve itikadımız var. Hz. Peygamber (s.a.a) efendimizden sonra o, oniki nurun herbiri zamanın insanlarını aydınlatmıș hem ahiret, hem dünya saadeti için yol gӧsterip rehber olmușlar.

Kur’an evrensel bir kitap olduğuna gӧre ve Segaleyn hadisinde bahsedilen “Kur’an ve Ehlibeyt’im Kevser havuzu bașında bana gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” Hadisi gereğince, konușan Kur’an olarak tabir edilen Ehlibeyt'in (a.s) nuru da evrensel olmalıdır. Aynen Kur’an-ı Kerim gibi. Ve tüm zamanların bir ӧnderi, imamı, rehberi olmalıdır. Ve zamanımızın mutlak imamı da beklediğimiz İmam Mehdi’dir (a.f).

Onbirinci İmam Hz. Hasan Askeri’nin (a.s) oğlu olan İmam Mehdi (a.f) Hicri 255 yılı Şaban ayının 15’inde, Samerra şehrinde sabah vakti dünyaya geldi. İsmini “Muhammed” koydular. Annesi’nin adı Nergis’tir. İmam’ın doğuşu, halkın çoğundan, özellikle Abbasi casuslarından gizli tutuluyordu. Çünkü 12. İmam’ın kıyamı Hz. Peygamber (s.a.a) tarafından müjdelendiği için Abbasi saltanatı endişe içerisindeydi. Bu yüzden Hz. İmam Mehdi’nin (a.f) yok edilmesi için planlar tertipliyorlardı.

Abbasi saltanatı, Hz. Mehdi’nin (a.f) öldürülmesi için geniş çaplı bir harekete girişti. Allah-u Teâlâ da bu son hücceti için “Gaybet”i karar kıldı ve halkın gözünden uzak bir şekilde yaşamasını irade buyurdu.

Hz. İmam Mehdi’nin (a.f) hayatını iki kısma ayırmak mümkündür:

1- Gaybet-i Suğra

2- Gaybet-i Kubra
 

Gaybet-i Kubra dӧneminde, Mercei taklit olan müçtehidler ve ӧzellikle de “Velayet-i Fakih” İmam’ın naibi olarak ümmetin önderliğini üstlenmişlerdir. Biz bu dӧnemde bu vesilelerle aydınlanıyor șer’i, siyasi, toplumsal ve sosyal vazifelerimizi ӧğreniyoruz.

Peki İmam’ın (a.f) zuhuru ile neler değișecek hayatımızda, dünyamızda veya bu zaman zarfında bizim gӧrevlerimiz nelerdir?

İmam (a.f) zuhur ettiğinde adalet, bolluk, bereket, kardeșlik, sevgi, insan hakları, hatta hayvan ve bitki hakları, mazlumun zalimden ӧcünü alacağı gün, gücü elinde bulunduranın zorbalığının ișlemediği, güçlünün güçsüze hakim olduğu bir dünya değil haklının hakkını aldığı, fakir ile zenginin eșit muamele gӧrdüğü, hatta zenginlerin zekat verecek fakir bulamayacağı bir dünya, kuyumcunun kapısına kilit vurmadan dükkanını terk edeceği bir yașamın olacağını ümit ederiz. Bu hayat er ya geç olacaktır. Bu bir ümittir ve gerçekleșecektir. Buna inancımız kamildir.

Peki bizim bu zaman içerisinde gӧrevlerimiz nelerdir? Bizler toplumun en küçük bireyleri olarak İmam’ın zuhuruna zemin nasıl hazırlayabiliriz? Sorularına cevap arayalım.

İlk ӧnce kendimizi, sonra ailemizi sırat-i mustekim yolunda yetiștirmeli, ilim ӧğrenmeli, ӧğrendiğimizi amele dӧkmeli iyi bir ӧrnek insan konumuna gelmeliyiz. Çevremizde sadece sӧylemlerimizle değil amelimizle ӧz Muhammedî dini yașamalı ve yașatmalıyız,

Elimizin altındaki ișçiye hakkını verip, hakkını gӧzeterek, gerektiğinde soframızda oturtup hor gӧrmeyerek, biz zengin isek fakirlere yukarıdan bakmayarak, ya da onun hakkını o istemeden vererek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek, bir dostumuz, komșumuz hasta ise ziyaretine giderek, komșuluk haklarına riayet ederek, hayatımızın her safhasında ӧz Muhammedî ahlakı ӧlçü alarak, yani kısaca sorumluluklarımızı bilip gereğini yaparak İmam’ın zuhuruna zemin hazırlayabiliriz.

Sonra zamanımızın imamını çok iyi tanımalı ve onunla ilgili konuları çok iyi analiz etmeli, özelliklerini, vasıflarını bilmeli ve zuhur edeceği sıradaki alamet ve olaylardan da haberdar olmalıyız. Zira bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: “Zamanın imamını tanımadan ölen, cehiliye devrinde ölümüș gibidir.”

Ayrıca tanımanın sonucunda zamanın imamını sevmeli muhabbet beslemeli onun zuhurunu arzulamalı, sӧzde değil ӧzde arzulamalı, en az susuzluk çeken bir insanın suyu arzuladığı kadar arzulamalı, aksi taktirde gerçek manada zuhuru istemiș arzulamıș olamayız. Zira bilinçli ve basiretli insan gerçek sevgilinin peșinde gider onu arzular ve onun emrine itaati kendine yegane amaç edinir.
 

Bilmek gerekir ki; Allah’ın Peygamberine ve İmamına itaat etmek, Allah’a itaat etmek gibidir. İmam Mehdi'nin (a.f) zuhurunu bekleyenler gaybet döneminde Allah’a, Peygambere ve İmama karşı daha duyarlı olmalıdırlar. Daha dinamik, daha aktif olmalı, evrensel düşünmeli ve zuhurun hızlanması için uygun bir stratejiye sahip olmalıdırlar. Şu anda imamın mirasçıları olan müçtehidlerimizi ve ӧzellikle “Velayet-i Fakih” makamını iyi okumalı onlara uymalıdırlar.
 

Öyleyse İmamı Zamanı (a.f) bekleyenler, Allah’ı, Peygamberi (s.a.a), Ehlibeyt’i (a.s) sevmelerinin yanında onlara itaatkar da olmalıdırlar. Allah’ın emirlerini yerine getirmeli, haramlarından kaçınmalıdırlar. Bununla birlikte bir günah işleme durumunda ümitsizliğe kapılmamalıdırlar. Çünkü Allah’ın tevbe kapısı açıktır. Tövbe, kulun işlediği bir günahtan pişmanlık duyup, bir daha işlemeyeceğine dair Allah'a söz vermesi ve O'ndan af dilemesidir.
 

Hz. Mehdi'nin (a.f) yarenlerinin özelliklerinden nasiplenmek ümidi ile….Mehmet Yüksek

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler