05 Temmuz 2022 Salı Saat:
13:23

Ahlak ve İlim

02-06-2021 10:51


 

 

 

 

 

 

 

 

Allah’ın adıyla.

 

 

İlim öğrenmek, ilim sahibi olmak veya bu yolda emek harcamak ayet ve hadislerde oldukça övülmüştür. Allah’ın kitabı Kur'an-ı Kerim ilim sahibi insanlarla, olmayan insanları ayırt etmiştir. Nitekim Allah-u Teâla şöyle buyuruyor:

 

“De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.”[1]

 

Yine bu konuda imam Ali (as) şöyle buyurmaktadır:

 

“İlim soyların en şereflisidir.”[2]

 

Ancak ilim öğrenmekle görevimiz tamamlanmakta mıdır? Yoksa ilim sahibi kişilerin barındırması gereken bazı hasletler var mıdır?  Bu konuyla alâkalı meşhur tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre şöyle der:

 

“İlim ilim bilmektir.

İlim kendin bilmektir.

Sen kendini bilmezsin.

Bu nice okumaktır..”

 

Yunus Emre’ye göre ilmin amacı kişinin kendisini bilmesine yardımcı olmasıdır. Gerçekten de öyledir. Kendini bilen kişi Rabbini de bilir. Kendini bilen kimse ilmine amel eden kimsedir.

 

Öte yandan ilim sahibi kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Kişinin öğrendiği ilim o kişiyi, takvaya ulaştırması gerekmektedir. Aksi halde o ilim, öğrenen için zaman kaybından başka bir şey olmayacaktır. Sadece ilim öğrenmek yetmez. Öğrenilen ilmi bazı ahlâki davranışlarla süslemek gerekir. Bu konuyla alâkalı ilmin asıl sahibi İmam Cafer-i Sadık (as) şöyle buyurmaktadır:

 

“İlim öğrenin, ilimle birlikte yumuşak huyluluk ve ağırbaşlılıkla da süsleniniz. İlim öğrettiklerinize karşı mütevazı olun, ilim öğrendiklerinize karşı da mütevazı olun. Sakın zorba âlimlerden olmayın ki, batılınız hakkınızı da yok edip giderir.”[3]

 

Hadisten de açıkça anlaşıldığı üzere ilim öğrenen kimseler ilimlerini bazı güzel ahlâki davranışlarla takviye etmesi ve güçlendirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ilmin kapası İmam Ali (as) şöyle buyurmaktadır:

 

“Güzel hilm (yumuşak huyluluk) ilmin çokluğunu gösterir.”[4]

 

 

Bu konuyla alâkalı ayet ve hadisleri çoğaltmak mümkündür. Ancak özetle bu hadisler ve başta zikrettiğimiz ayet bizlere  yol gösterici olacaktır. Tabi ki ilim öğrenmekle katedilmesi gereken yolun çoğu katedilmiş olabilir. Ancak öğrenilen bu ilmi İmam’ın (as) tabiriyle süslemek gerekmektedir.

 

Âlim olan Allah bizleri kendi ilmiyle ilimlendirsin ve o ilmi, ahlâki bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

 

 

 

 


[1] Zümer/9

[2] Mizanu’l Hikme, 4455. Hadis

[3] Usulû Kâfi, c.1, s. 137

[4] Gureru’l Hikem c.1, s.635

 

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !