25 Ekim 2021 Pazartesi Saat:
03:07
  

Alevî - Caferî İlmihâli

Şevkî Haddâd Kevser Yayınları / 2021

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

Elinizdeki eser, Suriyeli bir kardeşimizin sade, muhtasar bir ilmihâl çalışmasıdır. Bu ilmihâli özgün, akranlarından farklı kılan iki temel husus var. Bunlardan:

 

Birincisi, yazarımızın Alevî/Nusayrî kökenli, Lazkiyeli bir Ehlibeyt âlimi olması.

 

İkincisi ise, ilmihâlin baş tarafında, Suriye’de yaşayan Alevî/Nusayrî halklarının itikat olarak On İki İmam inancına, amelen de Caferî mezhebine bağlılıklarını ifade eden, altına bölgenin 80 kadar meşhur Alevî/Nusayrî şeyhinin imza koyduğu önemli bir bildiriye yer vermesi.

 

O yüzden bu ilmihâlin, Alevî/Nusayrî halklarına karşı bizlere yeni ve daha gerçekçi bir bakış açısı kazandıracağına inanıyoruz.

 

Eseri Temin Etmek İçin:

 

https://www.kevseryayincilik.com/alevi-caferi-ilmihali

 

 

 

Facebook da Paylaş