06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat:
10:37

Amellerin Tecessümü

22-02-2021 17:12


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele!” Tevbe/34

 

“O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak: İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı!” Tevbe/35

 

“Herkesin yaptığı iyiliği de işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, (insan) ister ki kendisi ile kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir.” Al-i İmran/30

 

“Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilâkis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Al-i İmran/180

 

Peygamber Efendimiz sahabeden birine şöyle buyuruyor:

 

انه لابد لک من قرین یدفن معک و تدفن معه و انت میت و ان کان کریما اکرمک و ان کان لئیما اسلمک ثم لا یحشر الا معک و لا تحشر الا معه و لا تسئل الا عنه فلا تجعله الا صالحا فان ان صلح انست به وان فسد لا تستوحش الا منه و هو عملک.

 

"Kuşkusuz senin kendinle defnedilecek ve ölünce onunla defnolunacağın bir yakının vardır ki, cömert olursa sana ikrâm edecek, cimri olursa seni teslim edecek, sonra yalnızca seninle hasredilecek ve sen yalnızca onunla haşredileceksin. O hâlde onu ancak sâlih karar ver ki; eğer sulh olursa, onunla ünsiyet kurarsın, eğer fâsit olursa, ancak ondan korkarsın ve o, senin amelindir."

 

İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki:

 

اذا بعث اللّه المؤمن من قبره خرج معه مثال یقدم امام فیقول:من انت؟ فیقول:انا السرور الذی کنت ادخلت علی اخیک المؤمن، خلقنی اللّه عزّوجل منه لا بشّرک

 

"Mümin kabirden diriltildiğinde, onunla birlikte bir misal hareket eder, sonra o der ki: "sen kimsin?"

Cevap verir: "ben mümin kardeşine vermiş olduğun sevincim, beni Allah seni müjdelemem için yarattı."

 

Bu hadisten öyle anlaşılıyor ki, insan fiziksel olarak dirildiği vakit, onun yanında amellerinden meydana gelen bir misal bedeni de bulunacaktır.

 

Rivayetlere göre, insanın dirilişi fiziksel, deri, et ve kemik sahibi bir bedende olsa bile, ona cennete girinceye kadar sırat köprüsünde amellerinden oluşan bir misal bedeni eşlik edecektir.

 

Cennette ise, bu misal kalkacak ve diğer amellerin enerjisi önceden fiziki bir şekil almış ve cennet ağaçlarına ve nimetlerine dönmüş olacaktır.

 

Bu ayet ve hadislerden anlıyoruz ki, insanın amelleri berzah ve kıyamette ona çeşitli şekillerde gösterilecektir. Bunu bilimsel olarak ispatlanmış bir kanun ile açıklayalım:

 

1- İnsanın bir şeyi işlemesi, maddeden enerji yaratmaktadır

 

2- Enerjinin miktarı bilimsel açıdan sabittir, sadece şekilleri değişir

 

3- Madde ve enerji, bir gerçeğin iki şeklidir

 

4- Madde nasıl enerjiye dönüyorsa, aynı şekilde enerji de belli şartlar altında maddeye döner.

 

Dolayısıyla, amellerin kabir âleminde fiziki olmayan misali bir bedene, kıyametten sonra mahşerde ve cennet veya cehennemde ise, maddi şekle gireceğini söyleyebiliriz. Bu kural, şefaat kavramına engel değildir, çünkü nasıl tövbe insanın günahlardan elde ettiği negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirip yükünü hafifletiyorsa, şefaat da böyle bir işlev görebilir. Ancak şefaat genellikle, işledikleri büyük günahlardan ölmeden önce pişman olanlar için Allah'ın izniyle gerçekleşir.

 

Yine ayet ve rivayetlerden anlıyoruz ki, berzahta ve cennette iki tür mükâfat vardır;

 

1- Önceden belirlenmiş ve herkesin aynı ölçüde ondan ortaklaşa veya kişisel olarak yararlandığı mükâfat

2- İnsanın amel ederken niyetleri de göz önünde bulundurularak, amelden yaratılan enerjinin nur, maddi nimet ve benzeri şekillere onun için gelmesi (kişinin kendisine verilen cennet ağaçları ve sarayları gibi)

 

 

 

  

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !