05 Temmuz 2022 Salı Saat:
12:44

Arabistan'ın Hizbullah Düşmanlığı

14-03-2016 09:05


Bismillahirrahmanirrahim

 

'' Kim Allah'ı Resulü'nü ve (sözü edilen) müminleri kendine veli edinirse, (bilsin ki) Allah'ın hizbi gerçek galiplerdir.'' Maide/ 56

 

Hizbullah'ın Suriye'ye verdiği destek, Siyonist İsrail'i büyük bir çıkmaza sokmuştur. Siyonist Rejime gizli ve aşikar hizmette kusur etmeyen ve yaltaklık yapan başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Körfez Arap ülkeleri(sözde Arap Birliği) Abd ve Siyonist rejimin emir ve direktifleri doğrultusunda Siyonist İsrail'i bu çıkmazdan kurtarmak için Hizbulah'ı muhasara altına alma çabası içine girmişlerdir.

 

Gerçekten gülünç olan şu ki, otuz, otuzbeşyıl önce Afganistan da ortaya çıkarttıkları tekfirci Vahhabi El-Kaide, (Daiş) Işıd ve benzeri Terör guruplarını, siyasi, Ekonomi, askeri ve lojistik olarak destekleyen ve besleyen Arabistan ve bazı körfez Arap ülkeleri,! Siyonist İsrail'in işgalinden Lübnan'ı, Mescid'i Aksa'yı ve Filistin topraklarını kurtarmak için, mücadele eden Hamas ve İslam-i Cihad'ı destekleyen Hizbullah hareketi'ni terör örgütü ilan ediyorlar.

 

Abd, Siyonist İsrail, İngiltere, Fıransa ve bazı batı ülkeleri'nin emir ve direktifleriyle hareket eden Arabistan, bazı komşu ve körfez ülkeleri, Suriye de, Irak'ta, Yemen de, Mısır'da ve Libya da terörizmin ana babası olmuşlardır. Bunlar; Abd ve Siyonist İsrail'in istediği için Hizbullah'ı terör örgütü tanıdılar.

 

Çünkü Siyonist İsrail ve dünya Emperyalizmine karşı mücadele veren Direniş Hareketi Hizbullah'ın daha fazla güçlenmesinden ve etkin olmasından korkuyorlardı. Dolayısıyla Abd, İşgalcı Siyonist İsrail, ve onlara hizmet eden başta Suudi Arabistan ve yandaşlarının Hizbullah'tan çekinmeleri gayet doğal değilmi?

 

Gerekçeler

 

1-Tarafsız her araştırmacı ve aklı selim insan şunu çok net gözlemleyebiliyor; Arabistan ve bazı yandaş ülkelerin Lübnan Direniş Hareketi Hizbullah'a saldırmalarının amacı Siyonist İsraili rahatlatmaktır. Siyonist tekfirci Vahhabi ve yandaşlarının Hizbullah'a karşı başlattıkları böyleki saldırı ve baskılarla, gerçekte Abd,de, batı da ve bazı İslam ülkelerin de kümelenmiş Siyonist casusluk yuvalarını koruma amacı gütmekten başka birşey değildir.

 

Arabistan ve yalakalı yandaşlar; Hizbullah ve İsrail arasında olası bir savaşta açık ve net biçimde Siyonistlere yardım etmekten kaçınmayacaklardır. Bu ise Abd ve Siyonist İsrailin isteğidir. Dolayısıyla bunlar Hizbullah'ı terör örgütü adlandırdıkları gibi çok yakın zamanda bütün direniş hareketini ( Hamas ve İslami Cihad'ı) terör örgütü ilan ederler .

 

İran ve Hizbullah'ı Suriye de, Irak'ta, Yemen'de terörist adlandırıyorlar, aynı şekilde Filistin direniş hareketi Hamas ve İslami Cihad'ı da işgalcı Siyonist İsraile karşı mücadele verdiklerinden dolayı terör örgütü biliyorlar ama sadece resmiyete dökmediler. Çünkü Abd, Siyonist İsrail ve yandaşları direniş ekseni olan İran, Hizbullah, Hamas ve İslamı cihad'ı terörist olarak görmektedir. Arabistan ve yandaşlarına aynı doğrultuda emir verilmektedir. Çünkü arap ülkeleri Abd ve Siyonist İsrailin Şeytan-i vesvesine aldanarak İran ve Hizbullah'ın gücünü kendilerine karşı tehlikeli görüyorlar.

 

2-Arabistan ve Yalaka devletler, Abd ve İsrail'in isteği doğrultusunda otuz yıldan beri Hizbullah'ı içten ve dıştan muhasara altında tutmaya çalışıyorlar. Abd ve İsrail'e Direniş eksenini ve Hizbullah'ı zayıflatmak ve yok etmek için bugüne kadar hiçbir maddi fedakarlıktan kaçınmadılar. Bu çapsız ve Siyonist uşakları ülke medya kuruluşlarına Direniş eksenini ve Hizbullah'ı karalamak için para karşılığı hergün yalan haberler yayınlatmaktalar.

 

Batı'nın Siyonist zihniyetli sanayı şirketleri İsrail'in çıkarlarını korumak için bazı körfez ülkelerinde iş yerleri kurdular. Müslüman halkı direniş eksenin den uzak tutmak için var güçleriyle çalıştılar. Hizbullah'ı güç ve prestij kayıpettirmek ve etkinliğini kırdırmak için elde ettikleri sermayeyi tağut rejimlere kullanmaktan çekinmediler. Dıştan gelen bu destekle Arabistan ve yalakalık yapan Facir, Fasık, Zalim ve Münafık diktatör idareciler, Hizbullah'ı ve direniş hareketini yok etmek için batılı yayın organlarının patronlarına milyarlarca dolar para akıttılar, ve direnişin sesi olan El-Menar tv sini uydudan attırdıkları gibi Siyonistler bugünde Filistinin sesi olan (Filistin-il Yevm) kanalını basım herşeyine el koyarak kırıp döküp kapattırdılar. Amaç İslam coğrafiyasında Abd, Siyonistlerin ve tekfirci Vahhabilerin İşledikleri cinayetleri göstermesin ve bu zalimlerin yaptıkları zülmü yayınlamasın diye.

 

Çünkü Siyonist rejim şu neticeye varmış 1996 yılında Lübnana karşı başlattığı savaşta, yaptığı ahlaksız saldırıları ve insan dışı zülmünü ve Gazzede işlediği insanlık dışı katliam ve cinayetleri El-Menar Tv ve Filistin-il Yevm gibi bağımsız yayın organları bütün dünyaya servis ederek Siyonistlerin Filistin toprakalrını gaspettiği günden beri yaptığı zülüm ve cinyetlerini ortaya döküyordu.

 

Lübnan savaşında ve Filistin intifada gösterilerinde vahşice ve ahlaksızca onbinlerce insanın şehid edilmesini ve yaralanmasını, binlerce insanın birçoğunun işkecenlerle öldürülmesini bu kanallar yayınlamıştır. direniş hareketi Hizbullah'ın yok edilmesi için büyük çabayla Siyonistlere destek veren batı Emperyalizmi bu yayınlar vasıtasıyla rezil olmuştur.

 

Abd ve Siyonistlerin İslam coğrafıyasında işledikleri cinayetler, yaptıkları katliamlar,  mazlum ve mustazaf halklara reva gördükleri zülümlerin ifşa  edilip yayınlanmaması için El-menar vilistin-il Yevm yayın organı Tv'ler kapattırıldı. Malesef bunu Siyonistlere hizmet eden Arabistan ve yalakacı ülkeler yapmıştır. Ama herşeye rağmen Hizbullah İslam coğrafiyasında yaşayan adalet ve özgürlük isteyen Şia'sıyla, Sünnü'süyle, gerçek (İsa'vi) Hırıstıyan'ıyla ve (Musevi) Yahudi'siyle bütün halkların kalbine ve gönüllerine oturmuştur.

 

3-Arabistan ve ona bağlı yandaş körfez ülkeleri bu güne kadar ne filistin davasına nede Lübnan'a bir gün dahi destek vermedikleri gibi, her alanda Siyonist işgalcı terör devletine gizli ve aşikar her türlü desteği vermekten kaçınmadılar. Direniş güçleri, Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad kurulduğundan beri hep onların aleyhinde faaliyet gösterdiler. Her türlü fitne ve hilekarlıktan vazgeçmediler. Arabistan direniş güçlerine meşruyet kazandıran Taif antlaşmasında aldığı yenilgi nedeniyle Lübnana mecburiyetten destek veren görünümünde olsada Abd ve İsrailin musade ettiği kadar Lübnana destek vermiştir.

 

Riyad; Lübnan perlamantosuna siyasi olarak mudahele etmekten çekinmemiştir. İçteki uzantılarının eliyle direnişi nasıl dizginlerim, Abd ve Siyonistlerin çıkarına karşı Hizbullah'ı nasıl etkisiz hale getiririm çalışmasından asla vazgeçmedi. Çünk sözde yenilmez armada denilen Siyonist ordusunu 2006 yılında ki savaşta Hizbullah 33 gün,ve 2008 Gazza savaşında ise Hamas ve İslam-i Cihad 28 gün içinde en acı yenilgiyi tattırıp darmadağın ederek tüm dünyaya rezil ettiler. Dolayısıyla böyleki alçak ve rezil yenilgilerden kurtulamayacağını anlayan Siyonit İsrail, piyonları olan gerici Arabistan ve yalakalı birkaç devleti direnişin üzerine salmayı kurtuluş olarak gördü.

 

Arabistan ve  gerici devletler 1967 yılında İsrail den aldıkları yenilgi ve yedikleri tokatın acısını hala üzerlerinde hissettiklerinden, ve tekrar acı tokatı yememek için siyonistlerin bir dediklerini ikietmiyorlar. Çünkü eğer Abd ve Siyonistlerin dediklerini yapmazlarsa kendi halklarını aleyhlerine kışkırtıp kendilerini devireceklerinden korktukları için onların dediklerinin hepsini harfiyen yerine geitmektedirler.

 

Suriye de direniş güçlerin ve Hizbullah'ın desteyiğle kalıcı olacak bir Beşar Esed iktidarı, Abd'nin, Siyonistlerin, Emperyalistlerin ve Arabistan gibi bölgenin hayelci kukla füguranlarının tamamen aleyhine ve zararına olacaktır. Çünkü Abd,'nin BOP, Siyonitlerin büyük İsrail İmperatorluğu ve Tekfirci Vehhabilerin mürteci şirk zihniyeti pilan ve Pröjelerinin çöp sebetine atılacağını ve ortadoğuya hakim olma rüyalarının sonu olacağını biliyorlar. Bundan dolayı İslam coğrafiyasında ve özellikle Suriye de biran evvel Direniş güçlerinin yok edilmesini istemekteler.

 

4-Hizbullah hareketinin halka dayalı direniş başarıları bölge halklarına yayıldıkça, mürteci Arap diktatör rejimleri çıkmaza girmektedir. Kendi halkına yalan söylemek ve aldatmak yoluyla mürteci rejimlerini çıkmazdan kurtarmak için Abd ve Siyoniste itaatı etmeği kendilerine farz kılmışlardır. İçte sıkışan mürteci Arap diktatörleri, direniş hareketi Hizbullah'ı Abd ve siyonistlere zararlı gördükleri gibi kendilerinede zararlı görmekteler.

 

Çünkü Seyyit Hasan Nasrallah'ı örnek alan müslüman arap gençleri gurup gurup Ehl-i beyt mektebine akın etmekteler. Bu diktatör zalim rejimlerin en büyük korkusu İslam ümmetinin aziz evlatları yiğit gençlerinin hakka doğru yol almasıdır. Bunu sindiremeyen Siyonist Tekfirci Vahhabi ulaması Ehl-i Sünnet adına fetvalar vererek Hizbullah hareketini terör örgütü olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Bundan amaç ise Vahhabi ve bu zihniyete hizmet eden gerici Arap diktatörlerin saltanatlarında kalmalarıdır. Dolayısıyla Abd, Siyonist İsrail ve batının desteğine ihtiyaçları vardır, bu desteğin şartı ise İslam-i Direniş cephesini terörist ilan etmeleridir.

 

 Abd ve batının desteğinin şartı ise Siyonizme bağlılık ve ona hizmet etmektir. Siyonistlere bağlılıklarını yeminli ilan eden mürteci vahhabi diktatörler aldıkları direktiflerle direnişe ve Hizbullah'a düşmanlıklarını ilan etme gereksimi duymuşlardır. Filistin de intifada  ve Suriye de Hizbullah karşısında yenilgiği hazmedemeyen Abd ve Siyonistler Vahhabizmi kullanarak direnişten öcalmak istemektedirler.

 

Her alanda yenilgi alan Siyonist Vahhabizm çareyi İslam ümmeti arasına fitne ve tefrika salarak şeytani amellerine ulaşmak istemeleridir. Bu fitne ve tefrikayı Mezheb adı altında yaygınlaştırmak istemekteler. Arabistan ve yandaş Araplar çok iyi bilmekteler ki büyük Şeytan Abd ve siyonizmin uşaklığını yaparak Mezheb kavgası çıkaramayacaklarıdır. Çünkü Arabistan ve Siyonistler Irak ta ve Suriyede Daeş (Işıd) ve El-Nusra denilen terör canilerini desteklemekle Hizbullah'a darbe vuramayacaklarını kendileride çok iyi biliyorlar.

 

5-Abd ve Siyonist İsrail direniş hareketi Hizbullah'ı, dizginleyip baş edemeyeceklerini anladıkları için, Arabistan ve yandaş hizmetçi Arap ülkelerine verdikleri direktifle direniş hareketini  dizginleyeceklerini sanıyorlar. Bazı körfez Arap ülke dışişleri bakanları (Arap Birliği) nezdinde Hizbullah bir terör örgütüdür diye kararname çıkarttılar. Ve buna sevinen Abd ve Siyonist İsrail oldu.

 

Abd ve Siyonistler; Arabistan ve bazı yandaş Araplar, Vahhabi terör guruplarını eğitip donatarak Irak ve Suriye'ye gönderselerde. Hizbullah'ın terör guruplarını bu ülkelerde hezimete uğratması, ve Lübnan'ı Abd ve Siyonist eksenli terör yerleşim alanları kurma planlarını bozması, bazı arap diktatörlerini hiddetlendirdi. Dolayısıyla Arabistan ve yandaşlarının Hizbullah'ı terörist ilan etmeleri ve Yemene saldırmalarının sebebi de budur.

 

Arabistan Vahhabizmi 21. yüzyıl da 1453 yıl önceki şirk sisteminin ve düzeninin moderinize edilmiş versiyonudur. Çünkü 1453 yıl önce kadın insanmıdır deyip erkekler tarafından hayvani şehvet ihtiyaçlarını giderip bir metal gibi çöpe atılan varlıktı. Veya ana rahminden kız çocuğu dünyaya geldiğinde sağ sağ kara toprağa gömüp yok ediyordu.

 

Bugün Arabista'nın başkenti Riyad'da kadın insanmıdır semineri yapılmaktadır. Ve kadın Al-Suud rejiminin kadın için öngördüğü ölçü kadar kadın tartışılmaktadır. Kadın insanmıdır,? Şeytanmıdır.? Böyle bir gerici, yobaz ve mürteci uluslararası terör yetiştiren ve destek veren mağara kanunlarıyla idare edilen sözde şeriat devleti, Abd'nin emriyle Siyonist İsraili korumak için terörle mücadele etme adı altında İslam ordusu kuruyor.

 

Sözde İslam ordusu, ama özde Sufyani terör ordusu kurmuşlar ve başlarında Ne Ehl-i Sünnet'in itikatını, nede Şia itikatını benimseyen Siyonist tekfirci Vahhabi yobaz Al-i Suud vardır. Sözde tatbikat yapıyorlar sanki olimpiyat geçit töreni gibi başta gerici Al-i Suud rejiminin bayrağı daha sonra terör ruhlu devletlerin bayrakları, bunlar İslam ordusu deyince Sıffin savaşın da Muaviye'nin (l.a) İmam Ali'ye (a.s) karşı kurduğu Şeytan ordusu insanın aklına geliyor.

 

Evet değerli müslümanlar Hz. İmam Mehdi'nin (a.f) zuhuru öncesi ortaya çıkacak Sufyan'i ordusu işte tam zamanında kuruldu ortaya çıkmaya başladı. Ey mürteci ve yobaz gerici tekfirci Siyonist Vahhabiler, ve bu gerici yobazın gerici müttefikleri, Abd ve Siyonistlerin direktifiyle oluşturduğunuz Sufyan'i terör ordunuzun yolu Abd ve Siyonist İsraile açık olsun. Zaten Sufyan'i terör ordusunu tekfirci Siyonist Vahhabiler den başka kimse cesaret edip kuramazdı. Zaten böyle bir vahşi ve mürteci tekfirci siyonist Vahhabiden başka birşeyde beklenemez. Allah Müslümanlara akıl ve fikir almayı ve hakkı bulmayı nasip etsin ne diğelim.

 

Tevekkül EROL

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !