06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat:
23:26
28-02-2022
  

Bi'set, Tüm İnsanlar İçin Büyük Bir Bayramdır.

Ayetullah Seyyid Ali Hamaneî'nin Bi'set Bayramı / Miraç Kandili konuşmalarından kesitler.

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi’set Günü Tarihin En Büyük ve En Kıymetli Günüdür.

 

Bi’set Günü* kuşkusuz insanlık tarihinin en büyük günüdür. Çünkü o öyle birisidir ki, hem Allah Teâla tarafından muhatap alınan ve omuzlarına vazife yüklenen -yani varlığı saygın olan soylu İslam Peygamberi (sallâllâhu aleyhi ve alihi ve sellem)- tarihin en büyük insanı, varoluş âleminin en heybetli gerçeği ve zât-ı akdes-i ilâhînin büyük isminin tecellisidir.

 

Başka bir tabirle onun mübarek varlığı Allah'ın yüce isminin ta kendisidir. Ve hem de bu vazifenin o büyük insanın omuzlarına yüklenmesi -yani halkın aydınlığa doğru yönlendirilmesi, toplumun omuzlarındaki ağır yükün hafifletilmesi,insanın varlığına uygun bir dünyanın hazırlaması ve peygamberlerin göreve atanmasıyla verilen sonsuz vazifeler ki; bunlar oldukça büyük bir vazife idi. Yani hem muhatabı en yüce ve hem de vazife en yüce. Öyleyse, bugün tarihin en büyük ve en kıymetli günüdür.

 

17/11/1998

 

* Bi'set Günü: Fahr-i Kâinat Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (saa) peygamberlikle görevlendirildiği gün.

 

 

*  *  * 

 

Bi'set, Tüm İnsanlar İçin Büyük Bir Bayramdır.

 

İslam'ın mesajı doğru algılanırsa, hem geçmişten geleceğe tüm Müslümanlar için, hem de bütün insanlar için; Bi’set gerçekten bir bayramdır; büyük bir kutlamadır. Nebevî görevlendirme hareketi (olan bi'set), insanlık için yeni bir yol idi; Bi'set, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak içindir.

 

Bu karanlık, dünya üzerinde, insanların yaşamının tüm alanlarında ve tarih boyunca ortaya çıkan şirk ve küfrün karanlığı, cehalet ve aymazlığın karanlığı, zulmün, adaletsizliğin ve ayrımcılığın karanlığı, İslamî ahlaktan uzaklaşmanın ve ahlakî yozlaşmanın bataklığına bulaşmanın karanlığı, kardeş kanı dökmenin karanlığı, kötü ve yanlış anlayışın karanlığı ve diğer her türlü karanlıklardır. İşte İslam, insanları bu karanlıklardan çıkmaları için yönlendirir, yavaş yavaş bir şeyleri öğrenen, eyleme geçen, karar veren, doğru düşünen ve engelleri fark eden insanoğlu bu yolu bulacaktır.

 

26/10/2010

 

*  *  *  

 

 

Bi'set, Cehalete Karşı Koymak İçin Gelmiştir.

 

Bi'set, cehalete karşı koymak için gelmiştir. Cahiliyet İslam literatüründe, Peygamber Efendimizin nübüvvetinden önceki dönemin adıdır. Bu cahiliyet kavramının, Arap Yarımadası'na, Mekke, Hicaz ve geri kalan Arap bölgelerine özgü bir kavram olduğu düşünülmemelidir; bilakis bu cahiliyet gerçeği genele hâkimdi; o günün İran'ı da cehalet içinde boğuluyordu ve aynı şekilde dönemin Roma İmparatorluğu da cehalet içinde boğuluyordu. İslamiyet gelişi ve Hz. Peygamberin görevlendirilişi, tüm bu cehaletle yüzleşmek için ortaya çıkıyordu.

 

Cahiliyet yalnızca bilgi yoksunluğu anlamına gelmez; İslamî yorumda ve İslam literatürde cehalet çok daha geniş bir anlama sahiptir; Evet, cahiliyetin bir kısmını bilgi noksanlığı ve bilgisizlik olarak görebiliriz ama en kapsamlı anlamıyla cahiliyet, egonun galebe çalıp hâkimiyet kurması, insanî öfkenin yaşam alanları üzerinde hâkim olmasıydı; işte cahiliyet buydu. Yani cahiliyet, insan topluluklarında erdemlerin yittiği, kötülüklerin hâkim olduğu ve genellikle yöneticilerinin ego ve ihtirasları nedeniyle ortaya çıkmasıdır. İşte cahiliyet buydu.

 

16/05/2015

 

 

Ayetullah Seyyid Ali

Hamaneî

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler