20 Mayıs 2022 Cuma Saat:
19:46

Biz Geldik

11-12-2020 13:05


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Allahumme Salli Ala Muhammed ve Al-i Muhammed.

 

Sana geldik yar; günahlardan arta kalan mahcubiyetimizi, tövbe denizinde gözyaşlarımızla yıkanan tüm benliğimizi, gecenin sessizce çöktüğü bir vakit yüreğimize saplanan ve içten bir duayı azık yaparak saadet evine, dergâhının kapısına geldik. İblisin zincirlerini kopartarak hür olmaya, hakiki kul olmaya geldik…

 

İnsanlığın çağımızda büyük ihtiyaç duyduğu, varlığıyla mümini ziynetlendiren hoşgörü ve güvenilirliği evrensel şiir edasıyla dimağımıza yerleştiren; yediden yetmişe herkese, dünyaya takva gözüyle bakmayı öğreten; İslam’ı berrak bir pınar gibi çağıldatan elçin, Habibullahın Muhammed’e (s.a.a) layıkıyla ümmet olmaya geldik..

 

Kuran’ın, İslam’ın kadının şahsiyetine ne kadar önem verdiğini ve kadının yüceliğini kanıtlayan, takva abidesi, hidayet önderlerinin annesi, nübüvvet mektebinin çiçeği örnek İslam kadını, ilkten sona tüm dünya kadınlarının efendisi Fatıma’nın (s.a) hicabıyla mihrabımızda cihat yapmaya geldik..

 

Adil yönetimiyle toplumu huzur bahçesine götüren, fedakârlığın sembolü, ilim şehrinin kapısı, er meydanlarının korkusuz cengâveri, savaşta dahi namazını bırakmayan, namazda iken şehit olan yiğit Ali’nin (a.s) hiçbir zaman unutmadığı yetimleri, yoksulların kapısını çalmaya geldik…

 

Hilelere, meşakkatlere sabır gösterip; zorbalardan dahi şefkatini ve gül çehresinden tebessümünü esirgemeyen, cömertler cömerdi Hasan’ın (a.s) sabrını örnek alıp, birkaç dirhem altına tamah ederek dinini satanlara vefa dersi vermeye geldik…

 

Zulüm, pençeleriyle mazlumları yaralıyor; zalimler peygamber sünnetlerini hiçe sayarak toplumu fesada sürüklüyor. Namluların ucunda masum çocukların, annelerin ve nice insanların hayatları.. Küfür ordusunun eziyetlerini önlemek için Hüseyin’in (a.s) kanlı gömleğine yüzümüzü sürüp, musibet diyarlarında şehadet şerbeti içmeye; Zeynep’in feryadıyla batıla sesimizi duyurmaya geldik…

 

Vücudu hasta olduğu zaman dahi vazifesini asla terk etmeyen, bela çölünde yaşananları korkusuzca anlatarak uyuyan halkı uyandıran, azametinden korkulduğu için zindanlarda işkencelere tabi tutulan heybetli imamın, Seccad’ın (a.s) talim ve terbiye edici dualarından şifa bulup uyanmaya geldik…

 

Ayağının bastığı her yeri ilim meclisine çeviren, Ehlibeyt’e miras kalan ilmin anahtarıyla bütün ilimleri yarıp açan, muhalifleriyle tartışmasında vahiy evinin ilminin ancak Peygamberin Ehlibeytiyle devam ettiğini kanıtlayan Muhammed Bakır’ın (a.s) meclisinde ilim öğrenip amel etmeye geldik.

 

Döneminin zalim yöneticilerinin sıkı denetimlerine, baskılarına rağmen Doğu’dan Batı’ya herkesin ilim deryasında gark olmalarını, Müslüman ve gayrimüslimlerin bu deryadan kana kana içmelerini sağlayan, bu muazzam ilmi hareketiyle ümmeti yetiştiren böylece İslam’ın hükümlerinin dört bir yanda ihya edilmesini sağlayan Cafer-i Sadık’ın (a.s) omuzlarındaki Kuran ve Tevhit güneşine penceremizi açmaya geldik.

 

Zindanlarda yıllarca acıya, zulme tahammül eden, hacetlerin kapısı İmam Musa Kazım’a (a.s) tevessül ederek dua etmeye geldik.

 

Riyakâr olduğu halde, kendisini dindarmış gibi gösterip halkın temiz duygularını kullanarak onları aldatan; onların dertleriyle ilgilenmeyen, makam ve mevki düşkünü idarecilerin, yöneticilerin oyunlarını aşikâr eden; her zaman toplumla iç içe olan, onlarla birlikte yiyip içen, ilmiyle cehalet tahtını yıkan İmam Rıza’nın (a.s), Horasan Güneşinin ışığıyla iki cihan bahçesinde filizlenmeye geldik…

 

Küçük yaşta imamet sorumluluğunu üstlenen, yaşının küçük olmasından dolayı pek çok akılsızın onu imtihan etmelerine karşın ilminin tecellisini gözler önüne seren Allah’ın hücceti, İmam Cevad’ın (a.s) mucizelerinden bereketlenmeye geldik..

 

Hakkı korkusuzca haykıran, hidayet, irşat, direniş silsilesinin onuncu güneşi, Allah’ın sırlarının mahzeni İmam Hadi’nin (a.s) büyük lütfu Camia Ziyareti’ndeki inci yağmuru sözleriyle susuzluğumuzu gidermeye geldik..

 

Genç yaşta zindanlara atılan ve genç yaşta şehit olan , gündüzleri oruç tutan , geceleri ibadet eden; Rabbine yakarışları acımasızları titreten İmam Hasan Askerî’nin (a.s) azminden feyz almaya geldik..

 

Adalet güneşi, tevhit alemdarı, zuhuru gerçek bayram olan yar! Ey zamanımızın nuru, zalimlerin sonunun gelmesi, riyakârların maskesinin düşmesi için kıyamına asker olmaya; şeytanla işbirliği içinde olanların putlarını devirmeye geldik…

 

Ey baharın müjdecisi Muhammedî nuruna mazhar olmaya geldik.. Biz geldik.. Kabul et..

 

 

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Yazarın Diğer Yazıları