26 Ocak 2022 Çarşamba Saat:
07:19
01-10-2013
  

Canan Ali

Musa Aydın (şiir)

Facebook da Paylaş


Ali'dir Yüce Allah'ın aslanı
Ali'dir bütün dillerin destânı
Ali'dir bütün dertlerin dermânı
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Bütün zerreler seslenir ya Ali
Seninle cinân süslenir ya Ali
Velâsız gönül paslanır ya Ali
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali “Hel eta” tâcının şâyânı
Ali “La feta” mülkünün sultânı
Kuşatmış Ali her zaman mekânı
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Vücudun bütün âleme eşdeğer
Var olmazdı sen olmasaydın eğer
Yeter fazlına, seni Allah över
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali Ahmed-i Muhtâr'ın izcisi
Ali İslâm'ın, Kur'ân'ın sözcüsü
Ali çmmet'in dâima gözcüsü
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali'dir mücâhitlerin serdârı
O'dur yaşatan küfre züllü, ârı
Ali'dir bölen cenneti ve nârı
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali dâima küfre baş belâsı
Ali mu'minin gönlünün sefâsı
Ali dostların cennete büşrâsı
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali mazlûmun dâima imdâdı
Ali'dir adalet ve hak feryâdı
Ali yol arayanların irşâdı
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali Allah'ın konuşan kitabı
Ali'dir gecelerde hak mehtâbı
Ali bezm-i aşkın şarâbı nâbı
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali oldu Peygamber'e can fedâ
Gadir'de seçildi İmam-ı hüda
Ali cümle âlemlere muktedâ
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali gönlümüzde kopan inkilab
Hayatımıza can verir Bû Turâb
Ali'siz geçen ömrün ismi serâb
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali'dir faziletlerin zirvesi
Ali ârifin Ka'be'si, urvesi
O'dur hacc-ı aşkın Safâ, Merve'si
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali Allah'ın en büyük âyeti
Bütün âleme eşsiz inâyeti
Ali mu'minin serveti, cenneti
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali mabed-i uşşâkın mihrâbı
Ali şehr-i ilm-i Resûl'ün bâbı
Ali'dir ölümsüz hayatın âbı
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali'dir bütün kalplerin fâtihi
Ali cümle gâfillerin tenbihi
O'nun varlığı Allah'ın tesbihi
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali'nin cömertlikte yoktur eşi
Ali mazlûmun, öksüzün yoldaşı
Ali İslâm'ın sönmeyen güneşi
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali her kime etse  bir an nazar
Hayatı değişip olur lâlezâr
çlürken ona cennet olur mezâr
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

Ali tek yiğit gelmedi dünyaya
Kelâm yetmiyor fazlını ifâya
Kalemler yetersiz onu yazmaya
Ali, cân Ali, câna cânân Ali

MUSA AYDIN


 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler