19 Ocak 2022 Çarşamba Saat:
13:42
30-01-2020
  

Çeşm-i Çerağım

Hanımların ulusudur Fatıma Betul Rab dedi kâinatta odur hayrun nisa

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

 

Serveridir yerin göyün şahı Mustafa

Bil Rehberidir Evliya’nın hem Mürteza

 

Hakkın habibi canlar tabibidir Resul

Oldu şahı velayet hemde şafi şifa

 

Mustafa’dır hey cümle Nebiyyi mürselin

Ulu nazar etti Haydar'a aşkı diba

 

Varisi Hatem Muhammedi Ali Haydar

Aşkın rahmeti kevser sürur ile sefa

 

Gönülleri mihman eder Ali’ye eta

Ayet heleta bedrin aslanı ol Taha

 

Resul’e serdar o cavıdan dine server

Zülfikarında yazar illa seyfe ata

 

Hanımların ulusudur Fatıma Betul

Rab dedi kâinatta odur hayrun nisa

 

Hasan hulukun azimdir hemde hilkatte

Zehrile verdi canın etti hakka nida

 

Çeşmi çerağı gülü gülşen şah Hüseyin

Bak Hüseyin can ile oldu dine feda

 

Ali’dir dinin ziyneti Abidin seccad

Kerbela’da ekberdir âleme muhteda

 

Kolsuz sahrada çoşar Ali oğlu Abbas

Ah Zeynep sabrın cemil dedi ahde vefa

 

Âlimi ilim Muhammed lakabı Bakır

Hey haykırır hak velayeti et tevella            

        

Sadık olmak dilersen ol Caferi Sadık

Mezhebi İslam, İslam ile et teberra

 

Yedi düvelin imamıdır Musa kazım

Dertlere dermandır kullukta etmez kaza

 

İlmin kapısı Rabbe eder razı rıza

Kul idi kullukta razı olmadı aza

 

Nurun çerağı şia’ya siperdir Taki

Odur hey şemi, cem evvel ve ahır cuma

 

Özü Naki’dir Kur’an tefsir eder Ali

Eyledı sırrına sır dosta oldu pişva

 

Hasan giydi libasın oldu hem askeri

Ehl-i dine aman etti ahde iktida

 

Aç gözün, gönlünü dile sahib-i zaman

Vadesidir Mehdi’nin yetişsin zuhura

 

Ey can-ı gönlüm göre gözüm onu biran

Diye diller merhaba ya Mehdi merhaba

 

Devleti adil kurtuluş surur ve rıza

Hücceti kayyumdur hak imami asfiya

 

Yetiş ey imamel evvelin ve ahirin

Zulmü bidat oldu baş artık gel ey Taha

 

İlticam arzum ümitler beyandır sana

Her kim adın ana eylersin sen iktiba

 

Elimde ve dilimde yok layık iş sana

Hüseyni zuhur aşkına eder hem dua

 

 

 

 

 

Hüseyin Adıgüzel

29.01.2020 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler