17 Eylül 2021 Cuma Saat:
18:15
07-09-2017
  

Cihad Hükümleri

Son günlerde ülke gündemimizde de tartışma konusu olan 'Cihad' hakkında bilinmesi gereken fıkhi konular.

Facebook da Paylaş

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 


Soru: Hz. Mehdi'nin gizlilik döneminde Cihad-ı İbtidaî'nin[1] hükmü nedir? Ve acaba bütün şartları taşıyan Veliyy-i Fakih, Cihad-ı İbtidaî hususunda hüküm verebilir mi?


Cevap: Bütün şartları taşıyan Veliyy-i Fakih'in, maslahat icap ederse Cihad-ı İbtidaî hükmünü vermesinin caiz olduğunu söylemek uzak bir görüş değildir ve hatta güçlü olan görüş budur.

Soru: İslâm'ın tehlikeye maruz kaldığını teşhis ettikten sonra anne ve baba razı olmazsa İslâm'ı savunmanın hükmü nedir?


Cevap: İslâm ve Müslümanları savunmak farz olup anne-babanın iznine bağlı değildir; ancak, bununla birlikte mümkün olduğu kadar onların rızasını elde etmeye çalışmak iyidir.

Soru: İslâm beldelerinde yaşayan Ehl-i Kitab'a[2] zımmî hükmü uygulanır mı?


Cevap: Himayesinde yaşadıkları İslâm hükümetinin kanun ve kurallarına teslim oldukları müddetçe kendilerine verilen aman ve emniyet anlaşması ile çelişen bir iş yapmazlarsa kendileriyle anlaşma yapılan kimselerin hükmündedirler.

Soru: Bir Müslüman'ın, kâfirlerin veya Müslümanların beldelerinde yaşayan Ehl-i Kitap'tan veya Kitap Ehli olmayan kafir bir erkek veya kadını istimlak etmesi caiz midir?


Cevap: Caiz değildir; ancak, kâfirlerin İslâm beldelerine saldırdığı takdirde yakalanan savaş esirlerinin durumu Veliyy-i Fakih'in görüşüne bağlıdır ve Müslümanların böyle bir hakkı yoktur.

Soru: Muhammedî öz İslâm'ı[3] korumak, canı muhterem olan bir kişinin kanının dökülmesine bağlı olursa bu işi yapmak bize caiz midir?


Cevap: Canı muhterem olan bir kimsenin kanını haksız yere dökmek şer'i açıdan haram olup, Muhammedî öz İslâm'la çelişmektedir. Bu yüzden, Muhammedî öz İslâm'ı korumanın suçsuz bir kişiyi öldürmeye bağlı olduğu anlamsızdır. Ancak, maksadınız mükellef olan bir kişinin Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihat etmede ve Muhammedî öz İslâm'ı savunmada öldürülmeye maruz kaldığı durumlarsa bunun çeşitli yerleri vardır; mükellef kendi teşhisine göre İslâm'ın tehlikede olduğu bilincine varırsa öldürülmeye maruz kalacağından korksa bile İslâm'ı savunması farzdır.

 


[1] Kâfirleri İslâm'a davet için Müslümanlarca başlatılan savaş.

[2] Kitap sahibi olan peygamberlerden birinin tâbileri olarak tanınan Yahudi ve Hıristiyan gibi gayrimüslimler. 

[3] Muhammedi öz İslâm tabiriyle, İslâm adı altında halka sunulan fikir ve nizamlara karşı gerçek İslâm kastedilmektedir. 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler