09 Ağustos 2022 Salı Saat:
07:55

Erbain

10-10-2019 23:54


 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

 

Erbein!

 

* Hüseyni mesajın, Zeynebî direnişle, azim ve mücadeleyle, şecaat ve haykırışla, sabır ve metanetle, rıza ve teslimiyetle selamet yurduna ve ebediyyet menziline vardığı gündür Erbein..

 

* Erbein, kanın kılıca, sabır ve direnişin zulüm ve gaddarlığa galip geldiğinin ilan günüdür.

 

* Erbein, acıların, bela ve musibetlerin en doruk noktada olduğunda dahi içinde, marifet, teslimiyet, izzet, onur ve zaferi nasıl barındırdığının tescillendiği gündür.

 

* Zeyneb’in çilelerle dolu çillesi…  Kırk günlük imtihan ve mücadele mikatıdır Erbein.

 

* Musay-ı Kelimullah kırk gün ayrıldı kavminden, Rabbiyle münacat halvetine çekildi ve Tevrat’ın yazıldığı levhalarla geri döndü kavmine..

 

* Zeyneb-i Kübra Kerbela’dan omuzladığı Hüseynî mesajları kırk gün zalimlerin önünde izzet ve şecaatle haykırdı ve bilahare bu mesajları tarihin alnına, aşıkların gönül levhasına altın harflerle nakşetti..

* Erbein ziyareti, Zeynebî misyonu omuzlamak, Zeynebî izleri izlemek, davasına gönül vermek, taşıdığı sancağı yere düşürmemektir, dertlerini, çilelerini paylaşmaktır.

 

* Kırk rakamının barındırdığı birçok sırlar vardır.

 

“Kim kırk gün ihlaslı olmaya, ihlasını korumaya muvaffak olursa, Allah hikmet çeşmelerini kalbinden diline döker.” buymaktadır bir hadiste.

 

Bu hadisin Erbein-i Hüseyni’ye tatbik ve uyarlanması şöyledir: “Kim kırk gün, yani Aşura’dan Erbein’e kadar Hüseyin’le haşir neşir olur, onu daha iyi tanımaya ve sevmeye çalışır, onun matemini tutar, ona gözyaşı dökerse, İmam Hüseyn’in nuraniyyetiyle nurlanır. Hayatı Hüseyni renge bürünür.”

 

Tıpkı, Ramazan boyunca bir ayı hakkıyla oruç, ibadet, Kuran, tevbe ve istiğfarlarla, dolu dolu geçiren bir kimsenin diğer aylarını da manevi olarak garantiye aldığı gibi…

 

* Erbein ziyareti, iman nişanelerinden sayılmıştır. Zira Hüseyin’siz din, ruhsuz beden gibidir. Hüseyn’in kanı, dini yeniden ihya ettiği gibi, Hüseyn aşkı da imanı canlandırır, insanı ihya eder, Hüseyn’e ve Hüseyn’in hedeflerine odaklandırır.

 

* Erbein yürüyüşü, muhabbetimizin meveddete dönüştüğü, yani Hüseyni muhabbet ve aşkımızı cümle âleme ilan ettiğimiz, amel ve eyleme dönüştüğümüz yerdir.

 

* Erbein yürüyüşü, Hüseyni damlaların nehirlere dönüştüğü, nehirlerin okyanusa kavuştuğu yerdir.

 

* Erbein yürüyüşü, renklerin kaybolduğu, her kesin ve her şeyin Hüseyn’in rengine, aşkın rengine büründüğü yerdir.

 

* Erbein yürüyüşü, şeytanın silahsızlandığı, nefsin utandığı, kaçıp saklandığı yerdir.

 

* Erbein yürüyüşü, yürüyen aşıkların attıkları her adımda, mutlulukla karışık garip bir mahcubiyet hissine büründüğü, Hz. Zeyneb’in, İmam Zeynelabidin’in ayak izlerinde yürümenin bahtiyarlığını hissederken, onların çektikleri çileler karşısında utandığı, eridiği, ezildiği yerdir.

 

* Erbein yürüyüşü, Aşura ziyaretinde yalvararak Hüseyn’in Rabbinden istediğimiz “Hüseyn’le şereflenme” mükafatının, onurunun en güzel, en muhteşem, en içten ve en gurur verici şekilde sahnelendiği yerdir.

 

* Erbein ziyareti, Hüseyn’le şereflenmenin, ne verdiğin, ne kadar verdiğinle değil, sahip olduğundan vermekle gerçekleştiğini, ne yaptığınla değil, hangi niyet ve hangi ruh haliyle yaptığınla gerçekleştiği yerdir. Öyleyse farketmez İster binlerce insana ziyafet ver, ister bir insana terini silecek bir mendil!

 

* Erbein yürüyüşü zuhurun ayak sesleridir.

 

* Kardeşlikleri, içtenlikleri, fedakârlıkları, sevgi ve muhabbetleri, maddi ve dünyevi bütün eğilimleri öteleyişleri, bütün farklılıkları velayet potasında eritmesiyle, birlik, beraberlik ve eşitlikleriyle “Evrensel Mehdevî Hakimiyetin” bir provasıdır adeta.

 

* Zuhura hazırlıktır Erbein.

 

* Kendisini atası Hüseyn ile bütün aleme tanıtacak olan Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce Hüseyn’in iftihar, izzet ve şeref dolu namının bütün aleme haykırıldığı ve tanıtıldığı eşsiz emsalsiz bir çıkışın adıdır Erbein.

 

* Şehitlerin yolunu devam ettirme, kanını koruma hareketidir.

 

* Aşura’dan Erbein’e tevelli ve teberinin baharıdır.

 

* Aşura’dan Erbein’e kadar zalimlerden teberri ve mazlumlara tevelliyi, zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı, telkin ve talim eden Hüseyn aşıkları, Erbein finalinde milyonlarca boğazdan çıkan seslerini birleştirip gök kubbeyi inleterek bunu bütün aleme ilan etmektedirler.

 

* Erbein ve Erbein yürüyüşü, şehitlerle, Hüseyn ve yareniyle ahit tazelemektir. Onları unutmadığımızı, kırk gün değil, Kırk yıl değil, Kırk asır da geçse yine unutmayacağımızı haykırmaktır.  

 

* Erbein yürüyüşü, Hakk’a yürümektir, hakla yürümektir, aşka yürümektir, aşkla yürümektir.

 

* Erbein yürüyüşü, benliklerden sıyrılmak, ihlası, takvayı, imanı, gayreti, şecaati, muhabbeti, azmi, sabrı, fedakarlığı kuşanmak, onura, izzete, vahdete, hürriyete, saadete, cennete yürümektir.

 

* Erbein yürüyüşü, Hakk’a, Resulullah'a, Haydar-ı Kerrar'a, Fatımetü'z-Zehra'ya, Hasanü’l-Mücteba’a, Seyyidüş-Şüheda’ya, Zeyneb-i Kübra’ya,  Alemdar-ı Kerbela’ya yürümektir.

 

* Onlara lebbeyk demektir. “Yolunuz yolumuz, iziniz izimiz, sözünüz sözümüzdür.” demektir.

 

* Erbein yürüyüşü, Veliyyullah’a, Hüccetullah’a yürümektir.

 

* Erbein yürüyüşü, eyyamullahı zinde tutmak, İlahi şiarları tazim etmek, Kelimetullah'ı yüceltmektir.

 

* Erbein yürüyüşü, Hüseyn yolunda, Kerbela yolunda Cabir olmaktır, Cabir’den ders almaktır. İlkleri başarmaya, iyiliklerde yarışmaya talip olmaktır.

 

* Erbein yürüyüşü, Kur’an’ın bahsettiği ve her adımıyla zalimleri, kafirleri çatlatan, müminleri, mazlumları sevindiren en salih ameldir.

 

* Velhasıl Erbein yürüyüşü, gerektiğinde Hüseynî, gerektiğinde Zeynebî olmaya talip olmaktır.

 

* Selam olsun Hüseyn’e; selam olsun bütün Hüseynîlere, bütün Zeynebîlere…

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !