17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat:
14:29
17-08-2019
  

Feyz-i İlâhi Ali

Muhammed ilmin hakikat kapısı Ali eliyle kurulur bu dinin yapısı

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Muhammed’in nefsidir ol kardeşi

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

Fatıma’nın zevcesidir, ukbada eşi

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Yeryüzünde hakkın imamı rehberi

 

O aşkın Kevseri, Resul’ün serveri

 

Yerle gökler tanır sahibi makberi

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Hasanın, Hüseynin sevgili babası

 

Dara düşenin, imdat eyvah nefesi

 

Odur ehlibeytin atası, yüce sedası

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Yiğitlerin merdanı, gülün gülzarı

 

Elinde zülfikarı dünyada benzeri

 

Kulluğun, duanın kabulü intizarı

 

Eşin benzerin yoktur murteza Ali

 

 

 

Er meydanının kahramanı Ali’dir

 

İslamı din kılan hakkın yed elidir

 

Muhammed’e yar konuşan dilidir

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Kabe'de doğmuş, Al-i Resul varisi

 

İlk iman eden müminlerin hamisi

 

Odur Kuranın islamın, yüce velisi

 

Eşin benzerin yoktur mürteza Ali

 

 

 

Ali’dir imamu'I mübin, külli imam

 

Kadir hum oldu, ilahi emir itmam

 

Tathirle masumdur, olmaz haram

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Ali’dir âşıkların sevenlerin imanı

 

Her kim ona gelir günahın âmânı

 

Gökte melekler kıskanırsa seveni

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Hakikat Kabesidir, gönül Kabesi

 

Muhammed’ten imamlar halkası

 

Toprağa Turab, insanlığın babası

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Ali ebrarı imamdır, hakka la feta

 

Evliya ile Enbiyaya, oldu şah-ı eta

 

Fatıma aydır, Ali güneşi, her zata

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Biri Allah, Muhammed Ali birdir

 

Şefaati eyleyen ana Fatıma birdir

 

Onsekiz âleme Resulü Huda birdir

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Muhammed ilmin hakikat kapısı

 

Ali eliyle kurulur bu dinin yapısı

 

Feyz-i ilahi’de verilir dünya tapısı

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Ben olayım Ali’ye teslim kurban

 

Velayet, imamet onla oldu beyan

 

Başka yol, söz istemem aşkı ayan

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

 

Hüseyni rehberin Ali gönlün alsa

 

İki âlem bedenin imametle yunsa

 

Kabrime gelip şahım, tevella etse

 

Eşin benzerin yoktur Mürteza Ali

 

 

Hüseyin Adıgüzel

Ankara

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler