06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat:
21:39
13-06-2022
  

Güneşlerin Güneşi Kasidesi

İster idim içinde olaydım bu türbenin, Hizmetçisiyle ben de beraber bu hizmetin

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

"Güneşlerin Güneşi" Kasidesi 
 
 
Vezin: Mef'ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün
 
 
 
Olmuş bugün doğum günü bir şanlı hüccetin
Kurban bu can yolunda o masum Hazretin 
 
Duy ey Resûl'ümüz! Ki İmam-ı Rıza'mızın
Dünyaya gelmesiyle şeref buldu ümmetin 
 
Bir hanedana kendisi mensup, ki dostlar
Onlarda her nişanesi vardır asaletin 
 
Onlar Muhammed'in soyu, yani nebîmizin
Onlardadır lisanı sadakat ve hikmetin 
 
Elbet güneşlerin güneşinden ne söylesek
Azdır hülasa etmeye tek bir faziletin 
 
Canlar seninle ünsiyet etmekle şad olur
Ey şah, çevirmek elleri boş olmaz adetin 
 
Kimler bilinçli etse ziyaret ağam seni
Her türlü feyzi onlara sağlar ziyaretin 
 
Ey zair istemekte haya etme şâhtan 
Gönlünde varsa bir niyet, istek ve hacetin 
 
Zira bu şah dua edecek olsa Rabbine
Hem hacetin reva olacak hem saadetin 
 
Olmazsa zahiren de kabul, olmasın sakın
Bir fayda görmedim diyerek hiç şikayetin 
 
Zira imama gelmek eğer olsa bir nasip
Sen bil imamımın tarafındandı davetin 
 
Öyleyse halis eyle niyet ve amelleri
Zira bu yerdir örneği dünyada cennetin 
 
Bir ehl-i marifet oluversen eğer ki sen
Her yıl ziyaret etmek olur bil ki niyetin 
 
Elbet rauftur ve acır her dilenciye
Elbet onun için mühim ey mümin izzetin 
 
Âl-i Muhammed âlimi elbet lakaplanır
Zira bilir delilini her din ve milletin 
 
İslâm onunla izzeti bulmuştu daima
Elbet torunlarından o şah-ı velayetin 
 
Bilmez misin Resûl'ümüzün buyruğundaki 
Yüksek olan makamını Kur'an ve itretin 
 
Elbet Rıza da bir kişidir Ehlibeyt'ten
Mensubudur o itret olan ehl-i ismetin 
 
Elbet haremde avlusunun haricinde bir
Ceylan için olur sığınak bulmamız çetin 
 
Bir şahtır ki sofraya eyler dilenciyi
Daim kabul, dışlamaz aslâ maiyetin 
 
Masume'nin ağabeyidir Hazreti Rıza
Onlar ki karşısında musibetlerin metin 
 
Şiilerin bu Kum ile Meşhed'de kalbinin
Elbette yurdu, hep çekiyorlar da hasretin 
 
İslami ülkeler ki zarar görseler eğer
Bunlardır ilk yerleri elbet hamiyetin 
 
Kim saygısızlık etse bu kutsal haremlere 
Tarihte bariz örneği olmuştur ibretin 
 
Ey zair öp harem kapısından ve kıl dua
Gelsin kıyamı Kaim'inin âl-i Ahmed'in 
 
Hem avlusunda hem de öperken zarihini
Göster ki var bu yerlere ey dost hürmetin 
 
İster idim içinde olaydım bu türbenin 
Hizmetçisiyle ben de beraber bu hizmetin 
 
Ey dost eğer ki gelmiş isen var ziyarete
Davet kılındığın için elbet liyakatin 
 
Öyleyse zayi eyleme gitsen amelleri
Gördünse şahımın sana yardım ve himmetin 
 
Olsun efendimin yanı her daim isteğin
Olsun veli-yi nimete iman da hasletin 
 
İkrâmının da kadrini bil, kıl tevessülü 
Göster o hak velîye ki vardır sadakatin 
 
Ey zair erdiğinde o kutsal zarihe sen
Benden taraf ziyarete olsun niyabetin 
 
Hasretteyim ziyaret için kaç yıl oldu ki 
Çekmekteyim o türbenin ey dost firkatin 
 
Dert eylemekteyim, niye davet edilmedim?
Çıksam n'olurdu ben bir içinden bu hâletin 
 
Seslensin artık öylece mevlâ Rıza bana
Elbet ziyaretim olacak bil ki kısmetin 
 
Der Kaimî ki "Şah-ı Horasan, çağır beni!"
Lütfen çıkar bu abdı içinden bu gafletin 
 
 
 
 
Ali Rıza Akbulut (Kaimî)
 
11-06-22
11 Zilkade 1443
 
İmam Rıza'nın (as) doğum günü münasebetiyle
 
 
 
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler