27 Ekim 2021 Çarşamba Saat:
01:22
14-05-2013
  

Harameyn'in Yapım Tarihçesi

2003 yılında Irak`taki rejimin çökmesinin ardından mukaddes türbe, tam bir reform yaşadı...

Facebook da Paylaş

 

Hicri 61 senesinin Muharrem ayının 13'ünde (Miladi olarak 13 Ekim 680), yani çlümsüz Taff Destânı'nın gerçekleştiği tarihten üç gün sonra; İmam Huseyn Aleyhisselâm'ın, Ehlibeyti'nin (Hâne Halkı'nın) ve Ashâbı'nın (Dostları'nın) pâk bedenleri, İmam Hüseyin'in (a.s) oğlu (Ali bin Huseyn) İmâm Seccâd'ın (Allah'ın Selâmı hepsinin üzerine olsun) yaptıkları düzenleme ve (o dönem Kerbelâ'nın etrafında yaşayan) Esedoğulları Aşîreti'ne Kendileri'nin verdikleri direktifler doğrultusunda, teker teker tayin ettikleri yerlere defnedildiler. Defin işlemlerinin tümü, İmam Seccâd (a.s) tarafından yapılan düzenlemelere uyularak, O'nun tarif ettiği yerlere ve defnediliş şekilleri hususunda verdiği talimatlara harfi harfine uyulmak suretiyle ve kendileri'nin de bizzat iştirak ve yardım etmeleri vesilesiyle yerine getirildi. Ayrıca, mukaddes kabirlerin üzerine (ayırt edilebilmelerini sağlayan) birtakım nişaneler konuldu.

 

 

Hicri 65 ya da 66 senesinde (Miladi olarak 684), o dönemde Irak'ı yöneten Muhtar Es-Sakâfi , kabr-i şerîf'in etrafına mescid ve büyük bir çadır yapılması yönünde talimat verdi. Söz konusu yapı, kilden ve briketten yapılmıştı. Aynı zamanda da, kabr-i şerîf'in üzerine yapılmış olan ilk binaydı. Bu binaya ilaveten, her iki Mukaddes Ziyaretgâh'ın civarına bir köy inşa edildi. İşte O köyün inşası ile de, daha sonraları Kerbelâ şehri'ne dönüşecek olan o kutlu yerleşim biriminin ilk tohumları atılmış oldu.

 

 

H. 171 senesinde (Miladi olarak 787), Abbasi Devleti yöneticisi Harun, İmam Hüseyin'in (a.s) ve kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas'ın (a.s) pâk kabr-i şerîfleri de dahil olmak üzere, Kerbelâ şehrinin baştan aşağı yıkılmasını ve şehrin toprağının da sürülmesini emretti. Böylece İmam Hüseyin'in (a.s) kabri yıkıldığı gibi, toprağı da sürüldü ve hatta; O'nun kabr-işşerîfleri'ni gösteren ve ziyaretçilerin serinlemesi amacıyla da dikilmiş olan sedir ağacı bile kesildi.

 

 

Hicri 198 yılında (Miladi açıdan da yaklaşık 814), Abbasi Devleti yöneticisi Me'mûn, İmam Hüseyin'in (a.s) kabr-i şerîfleri'nin imarı (sorumluluğunu) üstlendi. Me'mûn'un bunu yapmaktaki asıl maksadı; Ehlibeyt takipçilerine yaklaşarak, kendine yönelik olan, bir önceki Abbasi Devleti yöneticisi ve öz kardeşi olan Emin'i öldürmesinden doğan ve her geçen gün gitgide daha da büyüyen öfkeyi azaltarak dindirmek ve iktidarı bütünüyle ele geçirmekti.

 

 

Hicri 232 (Miladi 846) senesinde, Abbasi Devleti'nin başına Mütevekkil geçti. Mütevekkil İmam Emîril Mu'minîn Ali'ye (a.s) karşı çok şiddetli bir şekilde kin güdüyordu. Bu sebepten ötürü, tam dört defa, O'nun Oğlu İmam Ebi Abdullah Hüseyin'in (a.s) kabr-i şerîfleri'nin yıkılması için emir verdi. Bu dört meş'um defanın sonuncusu, H. 247 (M.861) senesindeydi.

 

 

H. 248 (Miladi açıdan da yaklaşık 862) senesinde, İmam Hüseyin'in (a.s) pâk ziyaretgâhı yeniden yapılıp genişletilerek ziyaretçilerin kabri şerîfi uzaktan kolaylıkla bulup tanıyabilmesi için üzerine yüksek bir nişane yerleştirildi. Bunlar, o dönemde Abbasi Devleti yöneticisi olan Muntasır tarafından yaptırıldı.

 

 

H.271 senesinden önce, Taberistan Kralı Hasan el-Alevî, İmam Huseyn'in (a.s) harem-i şerîfleri'nin (bakım-onarım ve) inşa edilmesi sorumluluğunu ele aldı ve etrafına mescid yaptırmaya başladı. Ancak mescidin bitirilmesinden önce vefat etti ve vefatının ardından yerine geçen – Edda'iyyus-Sağîr / Küçük Davetçi lakabı ile bilinen – oğlu Muhammed el-Alevî, bu sorumluluğu ele alarak H.280 (M. 893) yılında mescidin yapımını bitirtti. Ayrıca, mukaddes ziyaretgâh'ın üzerine şaşaalı bir kubbe ve görkemli iki kapı yaptırdı. Buna ilaveten, mukaddes ziyaretgâh'a iki eyvan yaptırıp onu sur ile çevreledi ve etrafında yaşayanlar ile ziyaretçiler için evler yaptırdı.

 

 

H.368 yılında (M.978), Irak'ın güneyinde bulunan Batâ'ih Prensliği Emîri şahînoğlu Umran; İmam Hüseyin'in (a.s) mukaddes ziyaretgâh'ına ait binasının yenilenmesini sağladı.

 

 

H.369 ve 372 yılları arasında ( M.982 dolayları) Başkenti Bağdat olan Abbasi Devleti'nin Başvezîri, Büveyhli Rüknüddevle oğlu Adududdevle'nin emriyle, iki Mukaddes Türbe Huseyniye ve Abbasiye Türbeleri'nin imar işlemlerine başlandı.

 

 

H.740 yılından (M.1339 civarı) H.790 (M.1338 dolayları) yılına kadar, İki Kabr-i şerîf-i Pâk olan, İmam Hüseyin (a.s) ve Hz.Ebulfazl Abbâs ‘ın (a.s) mukaddes ziyaretgâhları'nın tamir ve geliştirme işlemleri ile bu mukaddes yapıların günümüzdeki görüntüsüne kavuşmasını sağlayan inşaatlar, Müslüman Moğol Devleti olan Celayiri (veya Celayirli) Devleti'nin Sultanları'nın verdikleri emirler doğrultusunda tamamlandı. çnce, Celayiri Devletinin kurucusu olan Akbağa oğlu şeyh Hasan Huseyn'in emriyle başlayan işlemler, ardından Sultan Uveys ile, üçüncü olarak Sultan Huseyn bin şeyh Hasan-ı Kebîr ile ve dördüncü olarak da, Sultan Uveysoğlu Ahmed Bahadır Hân'ın emriyle devam ettirildi ve bitirildi.

 

 

M.1980 yılında, "Beynel Haremeyn" (İki Harem-i Mutahhar arası) meydanı inşa edildi. H. 1406 (M. 1986) yılında da, İki mukaddes türbe'nin her birini çevreleyen dış surların inşa edilmesi tamamlandı.

 

 

2003 yılında Irak'taki rejimin çökmesinin ardından Mukaddes Türbe, tam bir reform yaşayarak; düşünsel, kültürel, inşaata yönelik vb. birçok alanda birden büyük bir yükselişe geçti. Bu dönemde; yeni eserler meydana getirilmesi, basılması, dağıtılmaları ve var olan eserlerde tahkik yapılması gibi, birçok alanda büyük aşamalar kat edildi.

 

Bunun yanı sıra; birçok farklı alanda, yazılı metin, görüntü, ses ve videodan oluşan devasa bir içerik yayınlanıp birtakım sergi ve festivaller düzenlendi. Mimari yönden yapılan atılımlar açısından da; bu mukaddes mekânların içi ve dışında, mukaddes mekânlara akın ederek gelen ziyaretçilere, hizmet sunulmasını ve onların rahat ettirilmesini amaçlayan çok sayıda proje hayata geçirildi. Bunlara ek olarak; birtakım yatırıma yönelik projeler de, kurumun kendine yetebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi.
 

alkafeel

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler