27 Kasım 2021 Cumartesi Saat:
19:29
18-06-2020
  

Hz. Peygamber’in İnsanlara Davranışı

Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri başında da durma…

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

“Onun için (Resulüm), sen sabret! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz yahut seni daha önce vefat ettiririz. Nasıl olsa onlar bize döneceklerdir.”

Mümin/77

 

 

Hz. Peygamber’in (s.a.a) insanlara olan tüm tutumu, Allah’ın emri üzerine olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.a) insanlara keyfi ve fevri davranışlarda bulunmadığı gibi, bu davranışları değişik olaylarda çeşitli kimselere göre de farklılık gösteriyordu. Bu konudaki ayetleri iki başlıkta sınıflandırabiliriz: Birinci bölüm; insanlara yumuşaklıkla gösterilen tutum ve davranışlar hakkında nazil olan ayetler. İkinci bölüm ise yoldan çıkan ve doğru yolu reddeden kimselere karşı gösterilen sert tutum ve davranışlar hakkında nazil olan ayetler. Şimdi bu iki bölüm için nazil olan ayetlerden bazı örnekler sunalım.

 

Birinci bölüm: Hz. Peygamber’in (s.a.a) insanlara olan yumuşak davranışları hakkında nazil olan ayetler:

 

* “(Resulüm), sen sabret…” (ele aldığımız konunun ayeti)

 

* “Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir.”[1]

 

* “Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir…”[2]

 

* “Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…”[3]

 

* “Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış …”[4]

 

* “Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle…”[5]

 

* “De ki: ‘Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz…’”[6]

 

* “… Sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biatlerini kabul et ve onlar için Allah’tan mağfiret dile…”[7]

 

* “…Deki: ‘O sizin için bir hayır kulağıdır…’”[8]

 

* Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman, de ki: “Selâm olsun size!”[9]

 

* “… Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi…”[10]

 

* “Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sende barışa eğilim göster…”[11]

 

* “Allah’tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele.”[12]

 

İkinci bölüm: Hidayet olmayacak doğru yolu reddeden kimselere gösterilen keskin davranışlar hakkında nazil olan ayetler:

 

* “Artık sen onları bırak ve bekle…”[13]

 

* “O halde, (hakikati) yalan sayanlara boyun eğme! Onlar isterler ki, sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.”[14]

 

* “Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran…”[15]

 

* “… Düşmanın onlardır. Onlardan sakın…”[16]

 

* “Ant olsun, ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde kötü haber yayanlar (bu hallerinden) vazgeçmezlerse, seni onlara musallat ederiz (onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz); sonra orada, senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler.”[17]

 

* “Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri başında da durma…”[18]

 

* “… (Resulüm) sen ‘Allah’ de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar!”[19]

 

* “Onun içinde (Mescid-i Dirar'da) asla namaz kılma!”[20]

 

* “Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma…”[21]

 

 

 


[1] - Şuara, 215

[2] - Tevbe, 103

[3] - Nahl, 125

[4] - Al’i İmran, 159

[5] - Fussilet, 34

[6] - Al’i İmran, 64

[7] - Mümtehine, 12

[8] - Tevbe, 61

[9] - Enam, 54

[10] - Al’i İmran, 159

[11] - Enfal, 61

[12] - Ahzab, 47

[13] - Secde, 30

[14] - Kalem, 8-9

[15] - Tevbe, 73

[16] - Münafikun, 4

[17] - Ahzab, 60

[18] - Tevbe, 84

[19] - Enam, 91

[20] - Tevbe, 108

[21] - Ahzab, 48

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler