18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat:
15:43
01-02-2022
  

İmam Hadi (a.s) Sonsuzluğa Yürüyor

İman, kalbe yerleşen ve amel ile tasdik edilendir.

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 


İmam Hadi'nin (a.s) Şehit Edilmesi


İmam Hadi (a.s) sürekli olarak zalim yöneticilerden baskı gördü, haksızlıklarına maruz kaldı. Sonunda tertemiz ata-ları gibi o da zehirlendi. İmam Hasan'ın (a.s) şu sözünü hatırlayın: Bizden olup da öldürülmeyen veya zehirlenmeyen kimse yoktur.[1]


Tabersî ve İbn Sabbağ el-Malikî şöyle demişlerdir: (Halife) Mu'tezz'in hâkimiyetinin sonlarına doğru Allah'ın velisi Ali b. Muhammed (a.s) şehit edildi.[2] İbn Babeveyh, "(Halife) Mu'temid onu zehirledi." diyor.[3] Tarihçi Mes'udî, "Onun zehirlenerek öldürüldüğü de söylenmiştir." diyor.[4] Ramazan ayının duası kapsamında yer alan şu ifade de bu görüşü desteklemektedir: "Onun kanının dökülmesine ortak olanların azabını arttır." [5]


Siracuddin er-Rifaî, Sıhahu'l-Ahbar'da, "Abbasî halifesi Mu'tezz'in zamanında zehirlenerek şehit edildi…" diyor.[6] Muhammed Abdulgaffar el-Hanefî, Eimmetu'l-Huda adlı kitabında şunları söylüyor: "İmam'ın (a.s) şöhreti yayılınca, Mütevekkil onu Medine-i Münevvere'den çağırdı. Çünkü saltanatının elinden çıkmasından ve devletinin yok olmasından korkuyordu… Sonunda da onu zehirledi…"[7]


Doğru olanı, onun Mu'tez tarafından zehirlendiği ve bunun neticesinde vefat ettiği yönündeki görüştür.


Öyle anlaşılıyor ki, İmam Hadi (a.s) kendisine içirilen zehrin etkisiyle hastalanmıştır. Nitekim Muhammed b. Ferec, Ebu Daame'den şöyle rivayet etmiştir: Ali b. Muhammed'in (a.s) vefatına yol açan hastalığında onu ziyarete gittim. Kalkmak istediğimde bana dedi ki: "Ey Ebu Daame! Üzerime hakkın farz oldu. Seni sevindirecek bir hadis söyleyeyim mi sana?" Ona dedim ki: "Ey Resulullah'ın oğlu! Buna ne çok ihtiyacım var."

 

Buyurdu ki:Bana babam Muhammed b. Ali anlattı; dedi ki: Bana babam Ali b. Musa anlattı; dedi ki: Bana babam Musa b. Cafer anlattı; dedi ki: Bana babam Cafer b. Muhammed anlattı; dedi ki: Bana babam Muhammed b. Ali anlattı; dedi ki: Bana babam Ali b. Hüseyin anlattı; dedi ki: Bana babam Hüseyin b. Ali anlattı; dedi ki: Bana babam Ali b. Ebu Talib (a.s) anlattı; dedi ki: Resulullah (s.a.a) bana dedi ki: "Ey Ali! Yaz!" "Ne yazayım?" dedim. Buyurdu ki: "Şöyle yaz: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. İman, kalbe yerleşen ve amel ile tasdik edilendir. İslâm ise, dilde söylenen ve nikâhı helâl kılan sözdür." Ebu Daame diyor ki: Dedim ki: "Ey Resulullah'ın oğlu! Allah'a yemin ederim ki, hangisinin daha güzel olduğunu anlayamadım: Hadis mi, hadisin rivayet zinciri mi?"


İmam buyurdu ki: Bu hadis, Ali'nin (a.s) el yazısıyla Resulullah'ın (s.a.a) imlâsı olan bir sahifedendir ki, kuşaktan kuşağa onu birbirimizden miras alırız.[8] Tarihçi Mes'udî yazıyor: Ebu'l Hasan (a.s), sonunda vefat ettiği hastalığa yakalanınca, oğlu Ebu Muhammed'i (a.s) huzuruna çağırarak nuru, hikmeti, peygamberlerin miraslarını ve silâhı ona teslim etti.[9] Ve ashabından güvenilir bir topluluğun huzurunda onun imamlığını açıkça ifade edip, onu vasisi olarak tayin etti. Vefat ederken kırk yaşındaydı.[10]
 

 


________________________________________
[1]- Biharu'l-Envar: 27/216, hadis 18; Kifayetü'l-Eser: 160
[2]- İ'lâmu'l-Vera: 2/110; el-Fusulu'l-Muhimme: 2/1075
[3]- Biharu'l-Envar: 50/113; Menakıbu Âl-i Ebî Talib: 3/506
[4]- Murucu'z-Zeheb: 4/185
[5]- Biharu'l-Envar: 50/206, hadis 19; İkbalu'l-A'mal: 1/215
[6]- İlzamu'n-Nasıb: 302
[7]- Bkz. el-İmam el-Hadi Mine'l-Mehdi İle'l-Lahd: 509-510
[8]- Biharu'l-Envar: 50/208; Murucu'z-Zeheb: 4/184
[9]- İsbatu'l-Vasiyye: 257; Uyunu'l-Mucizat: 122
[10]- Biharu'l-Envar: 50/210; Uyunu'l-Mucizat: 122

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler