09 Ağustos 2022 Salı Saat:
06:54

İslam’da İşçiliğin Önemi ve İşçi Hakları

01-05-2021 10:28


 

 

 

 

 

 

1 Mayıs dünya “İşçi Bayramı”nın veya diğer adıyla "Emek ve Dayanışma Günü”nün içerisindeyiz. Bu münasebetle bu yazımızda İslamî öğretiler açısından iş ve işçilerin değeri ve hakları konusunu kısaca işlemeye gayret edeceğiz.

 

İş ve çalışma, insan hayatının en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Allah-u Teâla insanoğlunun dünyasını da ahiretini de onun çalışma ve gayretine endekslemiş ve “İnsan için sadece çalıştığı vardır.” (Necm, 39) buyurmuştur. Dolayısıyla da çalışmayan, emek sarf etmeyen kimse dünyasını da kaybeder, ahiretini de. Bu yüzden insan çabası ve çalışması oranında, hem kazançlı olur hem de değer kazanır.

 

İslam çalışmaya teşvik etmek ve emeğe saygı duymakla kalmamış, onu kutsallaştırmıştır bile. İslam’ın aziz Peygamberi  (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İbadet yetmiş kısımdır ki onun en üstünü helal rızık kazanma peşinde olmaktır.”[1]

 

Evet İslam çalışmayı ve helal rızık peşine gitmeyi, namazı orucu haccı farz kıldığı gibi farz kılmıştır. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Helal kazanç peşine gitmek erkek ve kadın her Müslümana farzdır!”[2]

 

Demek ki İslam açısından ibadet sadece namaz, oruç gibi şeyler değildir. Çalışmak, işçilik yapmak da bir ibadet ve salih ameldir; hatta Resulullah’ın tabiriyle en üstünüdür!

 

Alnının teri ve kendi el emeğiyle geçinmeye ve çoluk çocuğunu geçindirmeye ve namerde muhtaç kılmamaya çalışan bir kimse, Allah yolunda cihad eden kimse gibi addedilmiştir Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyti’nin hadislerinde.[3]

 

Böyle bir bakış açısını İslam dışında hiçbir ekolde bulamazsınız.

 

İmam Cafer Sadık’ın (a.s) Hişam’a hitaben buyurdu şu hadis çok ilginçtir: “Ey Hişam! İki Ordunun savaşa hazırlandığını gördüğün gün bile rızkını aramaktan geri durma.”[4]

 

Bir ilginç hadis daha. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Bazı günahlar vardır ki onları ne bir namaz temizler ne de bir sadaka.” ‘Ya Resallah! Peki, onları ne temizler?’ diye sorduklarında şöyle buyurdu: “Onları ancak geçimini temin etme yolunda çekilen sıkıntı ve zahmetler!”[5]

 

Yine Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Muhakkak ki Allah çalışan meslek sahibi mümin kulu sever.”[6]

 

İmam Cafer Sâdık (a.s): “Allah-u Teâla gurbet zorluğuna katlanarak da olsa rızkını kazanma peşinde olan kimseyi sever!”[7]

 

Yine şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala gurbet zorluğuna katlanarak da olsa rızkını kazanma peşinde olan kimseyi sever!”[8]

 

Resulullah’ın (s.a.a) bir hadisinde de şöyle geçer: “İnsanoğlu, kendi eliyle kazandığından daha iyi bir şey yememiştir.”[9]

 

Ve bir diğer hadis: “Bir insanın eline bir ip alıp, (sağdan soldan) odun toplayıp da onu satarak da olsa karnını doyurmaya çalışması, başkalarına el açmasından çok daha iyi ve güzeldir.”[10]

 

Kaynaklarda şöyle nakledilmiştir: “Resulullah ve Mekke’deki Müslümanlar Medine’ye hicret ettiklerinde Mekke’den kendileriyle birlikte bir şey getiremedikleri için çok zor durumdaydılar. Ensar dediğimiz Medineli Müslümanlar Resulullah’a gelerek sahip oldukları hurma bağlarını, ağaçlarını vs. onlarla bölüştürmesini istediler. Allah Resulü (s.a.a) bu teklife sıcak bakmadı; sonra onlar “Ya Resulallah dediler, o zaman Muhacirler gelip bizim bağlarımızda çalışsınlar ve bizim ürünlerimize ortak olsunlar.” deyince Allah Resulü buna hem razı oldu hem de bu tekliften mutluluk duydu.”[11]

 

Kısacası elinin emeği, alnının teriyle helal rızık kazanmaya çalışan kimse, dünyasını kazandığı gibi ahiretini de kazanır. Bunu Allah Resulü (s.a.a) net bir şekilde şöyle dile getirmiştir: “Kim kendi elinin emeği ile helal rızık (kazanıp) yerse, cennet kapılarının hepsi yüzüne açılır, istediği kapıdan isterse içeri girebilir!”[12]

 

Evet, İslam ve İslam Peygamberi çalışmaya, el emeğiyle, izzetli ve onurlu bir şekilde rızık kazanmaya bu denli önem ve değer veriyordu.

 

Yine İslam Peygamberi (s.a.a) insanları çalışmaya ve emeklerinin ekmeğini yemeye yönlendirmek için şöyle buyurmuştur: “İhtiyacı olmayan veya (çalışabilecek) sağlam ve güçlü bir vücuda sahip olan becerikli bir kimsenin sadaka ve zekâttan yararlanması caiz değildir.”

 

Aynı şekilde İslam’a göre toplumun ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak, herkese gücü yettiği kadar farz-ı kifâidir. 

 

Resulullah’ın (s.a.a) hadislerinde şöyle ilginç bir vurguya da yer verilmiştir: “İnsanın (çalışarak) rızkını (maddi ihtiyaçlarını) gidermesi, onun ruhunu sakinleştirir ve insanı huzura kavuşturur!”[13]

 

Hatta Hz. Ali (a.s) çalışan kimsenin bedeninin de daha sağlıklı ve güçlü olacağına vurgu yapmıştır.[14]

 

Aslında herkes kendi elinin emeğiyle kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıp bu yolda elinden gelen gayreti gösterirse, hem kendisinin izzetli ve huzurlu bir hayat sürmesine vesile olur, hem de toplumdan fakirliğin silinmesine yardımcı olur ve yukarıda da açıklandığı üzere büyük bir ibadeti de gerçekleştirmiş sayılır. Bu yüzden de ahirette de büyük sevaplar alır ve mutlu ve görkemli bir şekilde haşrolur. İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Kim insanlara muhtaç olmamak, ailesinin rahat ve refahını sağlamak ve konu komşusuna merhamet ve hayır kaynağı olmak için çalışıp kazanç elde etmeye gayret ederse, kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parladığı bir halde Allah’ın (Azzeve Celle) huzuruna çıkar.”[15]

 

Yine Resulullah ve Ehlibeyti’nin hadislerinde “Allah rızası için kendisinin ve toplumun ihtiyaçlarını giderme amacıyla çalışan kimsenin sevabı, çalışmayı bırakıp da sadece ibadete meşgul olan kimseden daha fazladır.” buyrulmaktadır!

 

Bazı hadislerde maddi durumu iyi olanların dahi çalışmaktan geri durmamaları gerektiği, bunun hem ruh, hem beden sağlığı için ve insanın topluma karşı görevini daha iyi yerine getirmesi için zorunlu olduğu vurgulanmıştır.

 

Kısacası çalışmak, emektar olmak, bir taraftan insanın ihtiyaçlarını gidermesi, izzet ve onurunu koruması, diğer taraftan topluma karşı görevlerini yerine getirmesine vesile olduğu gibi, insanlara yardımcı olması ve bütün bunları Rabbinin sevdiği ve razı olduğu ameller olarak yerine getirmesi hasebiyle de en büyük ibadetlerden birisini yerine getirmesidir.

 

Evet, başkasına yük olmamayı, hatta imkânı ölçüsünde başkalarının yükünü hafifletmeyi bu kadar önemseyen ve onu büyük bir değer olarak addeden İslam, buna karşılık tembellik yüzünden başkasına yük olmayı bir zül ve pespayelik olarak görmüş ve bundan şiddetle sakındırmıştır.

 

Örneğin bir hadiste şöyle geçer: “Kendi yükünü başkasının boynuna atan Allah’ın rahmetinden uzaklaşır.” Böyle bir kimse, ne dünyasından bir hayır görür, ne ahiretinden. Sürekli onun bunun önünde zelil ve hakir duruma düşer ve ömründe bereket olmaz.

 

Resulullah (s.a.a) Hz. Ali’ye (a.s) hitaben şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! İhtiyaçlarını insanlardan istemeyi azaltmak, hazır bir zenginliktir. İhtiyaçları fazlaca insanlardan talep etmek ise, zillet ve hazır bir fakirliktir!”[16]

 

İmam Cafer Sâdık (a.s) da bir hadisinde tembelliği insanın (dünyevi ve uhrevi) faaliyetinin düşmanı olarak tanıtmıştır.[17]

 

İmam Musa Kâzım (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Allah, çok uyuyan ve boşta gezen (çalışmayan) kulu sevmez.”[18]

 

Resulullah (s.a.a) bir hadisi de şöyledir: “Sağlıklı olduğu halde çalışmayıp da boş gezen kimseyi Allah sevmez, ister dünya işinde olsun, ister ahiret işinde.”[19]

 

İmam Muhammed Bâkır (a.s) tembellik hakkında şöyle buyurmuştur: “Ben kişinin dünya işinde tembel oluşundan nefret ederim; zira dünyası konusunda tembellik yapan kimse ahireti için daha çok tembel davranır![20]

 

Yine buyurmuştur: “Tembellik insanın dinine de zarar verir, dünyasına da!”[21]

 

İbn-i Abbas der ki: “Birisi Allah Resulü’nün dikkatini çektiğinde “Acaba şunun bir işi, mesleği var mı?” diye sorardı. Eğer “Hayır, yoktur.” deselerdi, “Gözümden düştü!”buyururdu. Sebebini sorduklarında şöyle buyururdu: “Müminin bir iş ve mesleği olmazsa, dinini kendisine geçim vesile kılar!”[22]

 

Yine bir hadiste “Herhangi bir mazereti olmadan çalışmayan ve rızkının peşine gitmeyen kimsenin duasının kabul olmayacağı” beyan edilmiştir.[23]

 

Bir gün İmam Cafer Sâdık (a.s) dostlarından birisini sordu. Dediler ki “O işi gücü bırakmış ve sadece ibadete meşguldür.” “Peki, onun geçimini kim sağlıyor?” diye sorunca İmam (a.s) “Kardeşi.” Diye cevap verdiler. Bunun Üzerine İmam şöyle buyurdu: “Allah’a yemin olsun ki onun geçimini sağlayan, ondan daha çok ibadet etmiş sayılır!”

 

İslam’ın insanlar arasında belirlediği en önemli değer ölçütlerinden birisi, başkalarına ne kadar faydalı olup olmadığıdır.

 

Şu önemli hadise dikkatinizi çekiyorum: “İki şey vardır ki onlardan daha üstün bir şey yoktur: Allah’a iman ve (mümin) kardeşlere faydalı olmak!”[24] Ve doğal olarak çalışmayan bir kimsenin başkalarına faydalı olması da mümkün olmayacaktır. Elbette çalışmak derken sadece orak çekiçle, kazma kürekle çalışmayı kastetmiyoruz. Herkes çalıştığı işin ve emek vererek kendisine ve topluma faydalı faaliyetin işçisidir.

 

Bu muhteşem ve hayati öğretileri bize telkin edip öğreten İslam Peygamberi ve diğer örnek ve önder şahsiyetlerimizin kendileri de bizzat hayatlarında çoğu zaman çalışmaktan geri durmamış ve tarlada, bağda bahçede vs. çalışmaktan asla arlanmamış ve bunu bir onur vesilesi olarak addetmişlerdir.

 

İmam Cafer Sâdık (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Geçiminizi sağlamakta tembellik etmeyin. Bizim babalarımız da rızık peşinde koşuyor, onu elde etmek için çalışıyorlardı.”[25]

 

Ali b. Hamza der ki: İmam Musa Kâzım’ı (a.s) kendi tarlasında çalışırken gördüm ve “İşçiler nerede, neden onlar bu işi yapmıyorlar?”diye sordum. İmam cevabımda şöyle buyurdu: “Benden ve babamdan da üstün olanlar bizzat kendi elleriyle kendi tarlalarında çalışmışlardır!” “Onlar kimdir?” dediğimde şu cevabı verdi: “Resulullah (s.a.a), Emirü’l-Müminin (a.s) ve bütün geçmiş babalarım bizzat kendi elleriyle çalışmışlardır. Bu bütün nebilerin, resullerin ve salihlerin davranışıdır.”[26]

 

Resulullah’ın (a.s) hayatını okuyan inceleyen herkes bunun izleri ve örnekleriyle sık sık karşılaşabilir. Hz. Emirü’l-Müminin Ali (a.s) kendi elleriyle nice bağlar bahçeler yetiştirmiş, nice kuyular kazmış, pınarlar akıtmış ve elbette bunların çoğunu insanların istifadesi için vakfetmiştir.[27]

 

Hz. Ali’den (a.s) şöyle nakledilmiştir: “Bir gün Medine’de çok acıkmıştım; (açlığımı giderecek bir şey olmadığı için) bir iş bulup çalışma amacıyla Medine’den dışarıya çıktım. Bir miktar şehirden uzaklaştığımda bir miktar balçığın yanında bekleyen bir kadına rastladım. Kadın balçıkları ıslatıp onu binada kullanmak istiyordu. Ben onunla, taşıyacağım her kova suyun karşılığında bir hurma alma konusunda anlaştım. On altı kova su taşıyıp on altı tane hurma aldım. Bu arada kova çok ağır olduğu için ellerin kabarmıştı. Hurmalarla Medine’ye geri döndüm ve direk Resulullah’ın huzuruna vardım ve hurmaları birlikte yedik!”[28]

 

Yine kaynaklarda Hz. Ali’nin (a.s) Medine’lilerin hurmalıklarını sulayıp karşılığında ücret aldığı nakledilmiştir.[29]

 

Zamanının meşhur sufi, abit ve zahitlerinden olan Muhammed b. Münkedir diyor ki: “Bir gün havanın çok sıcak olduğu bir saatte Medine’nin dışına çıkmıştım. Gözüm o sıcak havada iki azatlısıyla birlikte tarlasında çalışmakta olan İmam Muhammed Bâkır’a (a.s)  ilişti. İri cüsseli bir adamdı. Kendi kendime “Subhanallah! Kureyş büyüklerinden biri olan bu yaşlı adam bu sıcak havada dünya peşindedir. Yaklaşıp da ona biraz nasihat edeyim!” dedim ve yaklaşarak selam verdim. Ter döktüğü halde yüksek bir sesle selamıma cevap verdi. “Kureyş büyüklerinden olan sizin gibi yaşlı bir adamın bu saatte ve bu haliyle dünya peşinde olması size yakışır mı? Bu haldeyken eceliniz gelirse ne yaparsınız?!” dedim. “Bu haldeyken ölümüm gelirse, Allah’a itaat ettiğim halde ölmüş olurum.” Diye cevap verdi ve şöyle ekledi: “Çünkü ben, kendimin ve ailemin sana ve diğer insanlara muhtaç olmaması için çalışmaktayım.”[30]

 

Ebu Amr Şeybâni der ki: “İmam Cafer Sadık’ı (a.s) Medine’deki bir bahçesinde elinde kürek ve üzerinde kalın bir elbiseyle sırtından terler boşaldığı halde çalıştığını gördüm. İmam’a yaklaşarak ‘Kurbanın olayım, küreği verin de ben sizin yerinize çalışayım.’ dediğimde, ‘Ben kişinin güneşin harareti altında geçimini elde etmek için çalışmasını seviyorum!’ buyurdu.”[31]

 

Bütün bu açıklamalardan anlaşılan şudur ki İslam insanın şahsiyetine, keramet ve yüceliğine, izzet ve onuruna fevkalade önem vermiştir. İşte bunun için çalışmayı, emektar olmayı, başkalarına yük olmamaya çalışmayı, aksine başkalarının yükünü hafifletmeyi, bir değer ve onur vesilesi olarak görmüştür. Yani işçilik İslam açısından bir şeref ve onurdur, arlanacak, horlanacak bir şey asla değildir.     

 

Bu yüzden İslam Peygamberi (s.a.a) bütün insanların gözü önünde ve onların şaşkın bakışları arasında çalışmaktan eli nasır bağlamış emektar işçinin elini öperek İslam’ın iş ve işçiye verdiği önemi ve değeri en güzel şekliyle bütün dünyaya göstermiştir. Bu olay şöyle nakledilmiştir:

 

Allah Resulü Tebûk savaşından döndüğünde Sa’d-i Ensâri onu karşılamaya geldi Allah Resulü kendisiyle tokalaştığında elini sert ve nasırlı bulunca, ellerinin neden öyle olduğunu sormuştu. “Ya Resulallah demişti,  ben ip ve kürekle çalışarak ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum.” Allah Resulü (s.a.a) Sa’d’ın elini öpmüş ve “Bu el cehennemin dokunmayacağı bir eldir!” Bir nakilde ise “Bu Allah’ın sevdiği bir eldir.”buyurmuştu.”[32]

 

 Evet, cahiliyet toplumunda iki kesim herkesten çok hırpalanıp, aşağılanmaktaydı. Birisi çalışan işçi ve emektar insanlar, diğeri kadınlar. İşte böyle bir ortam ve kültürden gelen insanlara İslam’ın bu iki sınıfa bakışını göstermek ve cahilce bakışı yerden yere vurmak için bir kadın olarak kızı Fatıma’nın elini öpmüş[33] ve bir de eli nasır bağlamış bir işçinin!

 

Elbette İslam her konuda itidalli ve dengeli olmayı öğütlediği gibi çalışma konusunda da itidalli olmayı emretmiştir. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da payını unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi, sen de iyilik et ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya yönelme. Allah, bozgunculuk yapanları sevmez.”[34]

 

Hadislerde de insanın zamanını dörde bölmesi, bir kısmını ibadet ve münacata, bir kısmını geçimini sağlamaya, bir kısmını güvendiği kardeşleriyle geçirip onların nasihatlerinden yararlanmaya ve bir kısmını da helal lezzetlerden yararlanmaya ayırması tavsiye ve tekit edilmiştir.[35]

 

Aynı şekilde Allah Resulü (s.a.a) gece çalışmaktan sakındırmıştır. Kur’an-ı Kerim de “Geceyi istirahat ve ibadet zamanı” olarak tanıtmıştır.[36]

 

Veya sürekli namaz ve oruçla meşgul olan kimseye şöyle buyurmuştur Allah Resulü (s.a.a): “Orucunu ye ve uyuyarak istirahat et. Zira bedeninin ve gözlerinin de senin üzerinde hakları vardır (onların hakkını vermelisin)!”[37]

 

Yine buyurmuştur: “Belli aralıklarla kalbinizi dinlendirin- rahatlatın.”[38]

 

İmam Cafer Sâdık (a.s) şöyle buyurdu: “Geçimini sağlama hususunda, ne çalışma ve rızık talebini bırakan  (tembel) insan gibi ol, ne de sadece dünya ve dünyalıklarla avunan dünya düşkünü gibi. Sen itidalli ve iffetli ol ve tembellik ve gevşeklikten uzak dur; bir mümin için zorunlu olan geçim imkanlarını elde etmekten geri durma.”

 

İmam Hasan’dan nakledilen bir hadis de bu dengeyi daha farklı ve kapsamlı bir şekilde ortaya koymuştur. Şöyle buyurmaktadır: “Dünyan için öyle çalış ki sanki hiç ölmeyeceksin; ahiretin için de öyle çalış ki sanki yarın öleceksin!”[39]

 

Evet, İslam insanın hem maddi hem de manevi boyutunu dikkate alan ve ne maddesini maneviyatına, ne de maddiyatını maneviyatına,  ne dünyasını ahiretine, ne de ahiretini dünyasına kurban eden dengeli ve tam anlamıyla bir hayat dinidir. 

 

KARŞILIKLI HAKLAR

 

İslam işçilerin haklarına da sonuna kadar ve titizlikle sahip çıkmış, her şeyden önce emeğe son derece saygı göstermiş ve emeğe saygısızlığı büyük bir günah ve hırsızlık olarak addetmiştir. Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: “Ölçü ve tartıda başkalarının hakkını eksik verenlerin vay hâline! * Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam alırlar. * Ama onlar ölçerek veya tartarak bir şey verdiklerinde eksik verirler. * Bunlar, büyük bir günde * (hesap vermek için) dirileceklerini bilmezler mi?!”(Mutaffif’in, 1-5) Tefsir alimlerimiz bu ayetin tefsirinde hadislerden de istifadeyle şöyle demişlerdir: “Ölçü ve tartıda eksik bırakma tabiri bir örnektir sadece. Dolayısıyla bir kimsenin çaba ve emeğinin hak ettiği karşılığını vermeyen veya eksik bırakan, yani emeğinden çalan kimse de bu ayetteki kınamaya ve vaat edilen cezaya dâhildir!

 

Yine Kur’an her şeyde ve her konuda geçerli olan genel bir prensibi şöyle açıklamıştır:“…Ne zulüm ve haksızlık yaparsınız, ne de zulüm ve haksızlığa uğrarsınız.” (Bakara, 279)

 

Bu ayetin başka bir tabiri diyebileceğimiz hadis ise şöyledir: “İslam’da ne zarara katlanma mecburiyeti vardır ne de başkasına zarar verme hakkı.”[40]

 

Resulullah (s.a.a) işçinin hakkını layıkıyla ödememeyi en büyük günahlardan saymıştır.[41]

 

Allah Resulü (s.a.a) de şöyle buyurmuştur: “Çalıştırdığı işçinin hakkını ve ücretini tastamam ödemeyen kimsenin üzerine Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun.”[42]

 

Resulullah’ın (s.a.a) bir diğer hadisi şöyledir: “Ey Müslümanlar! Kim bir ücretli çalışanın ücretini kısar ve eksik verirse, cehennemdeki yerini hazırlasın!”[43]

 

İmam Cafer Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: “En kötü ve iğrenç üç günah şunlardır: Keyfî olarak hayvanları öldürmek, kadınların mihrini vermemek ve işçilerin ücretini ve emeğinin karşılığını ödememek!”[44]

 

Yine Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Bir işte birisini çalıştırmak için onunla anlaşan kimse, onun (mesela) cuma namazına gitmesine engel olmamalıdır. Aksi takdirde onun vebalini yüklenmiş olur!”[45]Hadiste cuma namazı örnek olarak verilmiştir. Yani bir insan için zorunlu ve gerekli olan bazı maddi ve manevi haklar vardır ki işverenler, bunları dikkate alıp riayet etmeli ve çalıştırdıkları insanları onlardan mahrum bırakmamalıdırlar. Kısacası onlara onurlu bir insan gibi davranıp bir köle gözüyle bakmamalıdırlar.

 

Yine hadisler “Bir işte çalıştırmak istediğiniz kişinin ücretini önceden onunla anlaşarak belirleyip öyle çalıştırın.”[46] buyurmaktadır. Bunun iki nedeni vardır: Evvela ücret önceden belirlenirse, çalıştıran kimse onu vermemezlik edemez. Ayrıca çalışan kimse de hak ettiğinden fazla bir ücret iddiasında bulunamaz ve hakkına razı olur. Elbette yine bunun yanında işverenlere, her zaman belirlenen ücretten bir miktar da olsa üstünde ödeme yapmaları tavsiye edilmiştir. Bu, iki tarafın da birbirine hem güvenlerini artırır hem de sevgi ve saygısını. Ve bütün bunlar riayet edildiğinde hem hedeflenen iş layıkıyla yapılmış olur,  hem de herkes hakkına kavuşmuş olur.

 

Bir diğer hadiste Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Çalıştırdığınız işçinin hakkını ve ücretini, daha teri kurumadan ödeyin!”[47]

 

Veya şu hadisi: “Kim bir işçiye ücreti konusunda haksızlık yaparsa, Allah onun amelini yok eder ve artık o, cennetin kokusunu bile alamaz!”[48]

 

Esasen İslam’ın Müslümanlara öğütlediği ve her şeyde ve her konuda geçerli olan bir prensibi vardır. O da şudur: “Kendin için sevdiğin ve beğendiğin şeyi, başkası için de sev ve beğen. Kendin için sevmediğin ve uygun bulmadığını başkası için de reva görme!”[49] İşte her konuda hâkim kılınması istenen bu prensip işveren ve işçisi arasındaki ilişkilere de hâkim olmalıdır. İşvereni işçisinin haklarına riayet etmeye davet eden İslam, çalışan işçiye de, yaptığı işin hakkını vermeye ve aldığı ücreti hak ederek almaya davet etmiştir. Bu yüzden hadiste şöyle geçer: “Yapmayı üstlendiği işi eksiksiz ve sağlam yapan kimseye Allah merhamet etsin!”[50]

 

Veya İmam Cafer Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her hangi bir işi yapan zanaat ehli, işini kusursuz yapabilmesi için üç özelliğe sahip olma mecburiyetindedir: “Yaptığı işin ehli-uzmanı-ustası olmalıdır; emanet ehli ve güvenilir olmalıdır ve kendisine iş verip çalıştıran kimsenin isteğine uygun hareket etmelidir.”[51]

 

Evet, İslam bütün müminleri, erkeğiyle kadınıyla, zenginiyle fakiriyle, işvereniyle işçisiyle hangi sınıftan, hangi ırktan ve hangi statüde olursa olsun birbirinin kardeşi olarak ilan etmiştir kitabında.[52] Ve yegâne üstünlük ölçüsünün takva olduğunu ortaya koymuştur.[53]

 

Resulullah (s.a.a) de şöyle buyurmuştur: “O işçiler ve hizmet erbabının hepsi sizin velayet ve tasarrufunuzda bulunan kardeşlerinizdir!”[54]

 

Veya “Veda Hutbesi”nde Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar! Müminler birbirinin kardeşidir; dolayısıyla kardeşinin malı kardeşine, ancak onun gönül rızasıyla birlikte helal olur.”[55]

 

 Dolayısıyla bir işveren işçisine kardeş gözüyle bakar ve malın servetin üstünlük ölçüsü olmadığını kendine kabullendirirse, evvela onu tahkir etmez, şahsiyet ve onurunu zedelemez ve hakkını çiğnemez. Bir işçi de işverenine aynı gözle bakarsa, yaptığı işi kendi işiymiş gibi hakkını vererek yapar ve böylece her iki taraf da istenen ve arzulanan hedefine ulaşmış olur ve aralarında işçilik patronluk değil, kardeşlik, sevgi, saygı ve insani ilahi değerlere dayalı bir ilişki hâkim olur. Bu tür ilişkilerin hâkim olduğu bir toplumun nasıl bir toplum olabileceğini düşünmek bile insana derin bir manevi haz vermektedir.

 

Son olarak emeklilik hakkına değinen güzel bir hadisle noktalamak istiyorum. Hz. Ali (a.s) bir gün bir yolda geçerken Hıristiyan ve gözleri görmeyen bir yaşlının yol kenarında elini açıp dilendiğini görünce, bundan dolayı son derece rahatsız olup etrafındakilere şöyle “Bu kimdir?” diye sordu. “Bu bir Hıristiyan’dır.” Dediklerinde şöyle buyurdu: “Adamı yaşlanıncaya kadar çalıştırdınız; acizleşip çalışamaz olduğunda ise kendi haline bıraktınız, olacak şey mi?! Beytülmalden kendisine maaş bağlayın!” buyurdu.[56]

 

Bu hadiste emeklilik hakkına değinmenin yanı sıra, İslam’ın çalışanlar için tanıdığı hakların sadece Müslümanları ilgilendirmediği İslam toplumunda Müslümanlarla yan yana yaşayan her kesi kapsadığını da güzel bir şekilde ortaya koymaktadır.

 

Yukarıda naklettğimiz hususların, Kur’an ve hadis kaynaklı referansların hepsi veya çoğu, sadece sınıf olarak işçi diye örf arasında tanınan kimseleri değil, geçimini sağlamak, topluma hizmet etmek, insanların yükünü hafifletmek ve insani, ilahi değerlere ve hedeflere hizmet etmek için zahmet çeken, fikri ve bedeni çalışmalar yapan, emek sarf eden herkesi kapsamaktadır. Bu sınıfların her biri hakkında ayrıca hadisler, ayetler de söz konusudur ki onları zikretmeye artık gerek görmüyoruz.

 

Yazının konusu elbette çok önemli ve hayati bir konudur ve bir makalenin değil, aslında bir kitabın, belki kitapların mevzusu olabilecek kapasiteye sahiptir. Ancak biz şimdilik bir makaleye sığacak ölçüde bazı noktalara değinmekle yetindik.

 

Hz. Mehdi’nin doğum günleriyle aynı zamana denk gelen işçi bayramını bütün emektar işçi kardeşlerimize tebrik arz ediyor, Hz. Mehdi’nin eliyle gerçekleşecek olan ve insani-ilahi değerlerin hâkim olduğu bir dünyaya gözlerimizi açmayı Rabbimizden temenni ediyoruz.

 

 

 

 

 


[1]- El-Kâfi, c.5, s.78.

[2]- Câmiü’l-Ahbâr, s.389.

[3]- El-Vesâil, c.2, s.529.

[4]- El-Kâfi, c.5, s.78.

[5]- Müstedrekü’l-Vesâil, c.13, s.13.

[6]- Kenzü’l-Ummâl, Hadis: 9199.

[7]- Men La Yahzuruhu’l-Fakih, c.3, s.156, el-Vesâil, c.12, s.50.

[8]- Men La Yahzuruhu’l-Fakih, c.3, s.156.

[9]- Es-Sünenü’l-Kubrâ, c.9, s.54.

[10]- Buhâri, Hadis: 2325.

[11]- Buhâri, Hadis: 2074. 

[12]- Bihârü’l-Envâr, c.100, s.10.

[13]- El-Kâfi, c.5, s.89.

[14]- Ğurerü’l-Hikem, Hadis:7990.

[15]- El-Vesâil, c.17, s.21.

[16]- Tuhefü’l-Ukûl, s.15.

[17]-  El-Kâfi, c.5, s.85.

[18]- El-Kâfi, .5, s.84.

[19]- Şerhu Nehci’l-Belağa İbn-u Ebi’l-Hadid-, c.17, s.146.

[20]- El-Kâfi, .5, s.85.

[21]- Bihârü’l-Envâr, c.78, s.180.

[22]- Müstedrekü’l-Vesâil, c.13, s.11.

[23]- Ed-Daevât -Râvendî-, s.33.

[24] Tuhefü’l-Ukûl, s.489.

[25]- El-Vesâil, c12, s.38.

[26]- El-Kâfi, c.3, s.76.

[27] BKZ: El-Kâfi,  c.7, 543,  El-Vesâil, c.13, s.303. Bihârü’i-Envâr, c.41, s.32-309, Müstdrekü’l-Vesâil, c.2, s.512.

[28]-El-Muhezzebü’l-Bâri’, c.3, s.18.

[29]- Furuğ-i Velayet, s.82.

[30]- El-Vesâil, c.2, s.529.

[31]- El-Kâfi, c.5, s.77.

[32]- Üsdü’l-Gâbe, c.7, s.342.

[33]- Müstedrekü’s-Sahihayn, c.3, s.167-168.

[34]- Kasas, 77.

[35]- Tuhefü’l-Ukûl (Orijinal Metin), s.433.

[36]-  Yunus, 67.

[37]- Buhâri, c.2, s.152.

[38]- Kenzü’l-Ummâl, c.3, s.37.

[39]- Tuhefü’l-Ukûl (Orijinal Metin), s.408.

[40]- Cevâhirü’l-Kelam, c.26, s.268.

[41]- Câmiu Ehâdis’ş-Şia, c.19, s.21.

[42]-  Men La Yahzuruhü’l-Fakîh, c.2, s.337

[43]- Tefsiru Furâti’l-Kûfi, s.393. Bihârü’l-Envâr, c.60, s.40.

[44]- Bihârü’l-Envâr, c.103, s.169.

[45]- El-Kâfi, c.5, s.289.

[46]- Men La Yahzuruhü’l-Fakîh,  c.4, s.10, El-Kafi, c.5, s.289.

[47]- Kenzü’l-Ummâl, Hadis: 9126.  Benzer bir Hadis İmam Cafer Sadık’tan da (a.s) nakledilmiştir: El-Kafi, c.5, s.289.

[48]- Bihârü’l-Envâr, c.103, s.166-170.

[49]-  Nehcü’l-Belağa, Mektup: 31.

[50]- Mesâilu Ali b. Cafer ve Müstedrekâtuhâ, s.93.

[51]- [51]- Tuhefü’l-Ukûl (Orijinal Metin), s.336.

[52]- Hucurât, 10.

[53]- Hucurât, 13.

[54]- Buhâri, Hadis: 2545.

[55]- Târih-i Taberi, c.3, s.224.

[56]- El-Vesâil, c.11, s.49.

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • e_duger   30-04-2021 23:25

    Allah sizlerden râzı olsun. Keşke her patron veya elinin altında emekçi çalıştıranlar bunları okuyup ibret alsa. Özellikle sendikalar. Kurum ve kuruluşların adeta bel kemiği sayılan işçi ve emekçilerin değeri maalesef bilinmiyor. Acımasız ve adaletsiz maaş oranları emekçinin değerini ortaya koyuyor. Mahşer-i Kübra da herkes hak ettiğini alacaktır...