23 Ekim 2021 Cumartesi Saat:
19:44
30-01-2021
  

Kayseri Ehli Beyt Derneği Basın Açıklaması

Kayseri Ehli Beyt Derneği - Ocak / 2021

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Pendik İlçe Müftülüğü'ne Çağrımızdır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 10. Maddesi gereği;

 

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

 

Son yıllarda özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşlarımız arasında mezhep ayırımcılığı yapılıp, gerek camii yerini vermeme hususunda (Kayseri’deki Caferilerin Belediye tarafından camii yeri olarak tahsis edilen arsayı istemesi ve verilmeyişi) gerekse yapılan camiye -cemaat istememesine rağmen hâlihazırdaki camii imamını hiçe sayıp- Diyanet İşlerine bağlı imam ataması, Camiamız içerisinde büyük rahatsızlık meydana getirmiştir.

 

Kamuoyunun malumu olduğu üzere -Caferi toplumunun itikat ve ibadet esaslarına uygun fıkhi amellerini yerine getirmek için- Pendik sakinlerinden Caferi mezhebine mensup cemaatimizin maddi ve manevi destekleriyle Pendik Ehl-i Beyt Camii inşa edilmiştir. Cemaatin haberi olmaksızın -eski dernek başkanının isteğini dikkate alarak- Diyanet İşleri Başkanlığı ve Pendik İlçe Müftülüğünün, fıkhımıza ve geleneklerimize aykırı olarak cemaatimizin anayasa ve genel teamüller ile koruma altına alınan hakları ihlal edilmektedir. Bu müdahalenin en bariz ve yıkıcı örneği Caferi cemaatinin tasvip etmediği bir şekilde, bu toplumun inanç ve fikir esaslarına aykırı bir uygulamayla söz konusu camiye kadrolu ve maaşlı bir imamın atanması ve cemaatten habersiz şekilde yeni bir dernek kurarak asıl zahmet çeken derneği işlevsiz kılması kabul edilemez bir durumdur. Daha önce birçok kez gündeme gelen ve müftülük ile yapılan görüşmelerde soruna bir çözüm bulunacağı taahhüt edilen Caferi toplumunu huzursuz eden bu uygulamaya ne yazık ki son verilmemiş, halkımız tarafından kabul görmeyen birkaç kişinin girişim ve kışkırtmalarıyla geçtiğimiz Cuma günü üzücü olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Müftülük mevcut tutumunun toplumsal barışı bozucu etkisinin farkında olmasına rağmen bunda ısrar etmekte, Caferi cemaatinin dini anlayışlarına, yasalarda yer almayan bir hak ve yetkiyi kullanmak suretiyle müdahale etmektedir.

 

Biz, Kayseri Ehli Beyt İlim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, Bütün vatandaşlarımızın hak hukuk çerçevesi içerisinde özgürce camisini yaptırıp, kendi inançlarını yaşayabilmesi için eşit haklara sahip olmasını, Diyanet İşleri Başkanlığının diğer mezhep mensubu vatandaşlarımıza ayrımcılık yapmadan yardımcı olmasını ve Pendik İlçe Müftülüğünün de son haftalarda giriştiği müdahalelerine son vermeleri, atamış oldukları imamı geri çekmeleri, Caferi toplumun inançlarına saygı göstermeleri, toplumsal barış ve huzurun korunması için gelecekte de bu ve benzeri yanlış uygulamaların vukuu bulmaması için Caferi toplumunun kanaat önderleriyle istişare etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

 

Kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.

 

 

 

Kayseri Ehli Beyt Derneği

30.01.2021 

 

 

 

Ehlader HABER

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler