28 Eylül 2021 Salı Saat:
01:24

Kur'an'a Göre İmam Mehdi (a.s)

02-09-2016 13:25


 

 

 

Bismillah

 

İslam dini; Kur'an, sünnet, icma ve akıl yoluyla öğrenilir. Her hangi bir konuyu en doğru şekilde anlamak için mutlaka bu dört kıstasa başvurmak gerekir. Evet, Kur'an-ı Kerim temel ölçüdür, ancak her konuyu anlamak için sadece Kur'an yeterli değildir. Eğer sadece 'Kur’an yeterlidir' diye kabul edersek, birçok meseleyi anlayamayız ve sayısız ihtilaf meydana gelir. Örneğin; namazların rekâtları, hac ibadeti, miras konusu, zekâtın ölçüsü…

 

Ayrıca hak yoldan sapıtmış kişiler, İslam dinine göre doğru olan her hangi bir konuyu kötü amaçları için kullanıyorlarsa, kolaycılığa kaçıp hemen o konuyu reddetmek de çok yanlıştır. Örneğin; tarih boyunca namazı kötü amaçları için kullanan kişiler her zaman olmuştur, olmaktadır. 'Birileri namazdan kötü istifadede bulunuyorlar' diye namazı inkâr mı etmek gerekir? Veya 'Birileri peygamberlik iddiasında bulunuyorlar' diye peygamberlik kurumunu reddetmek mi gerekir? Böyle bir bakış açısı kesinlikle yanlıştır.

 

İslam dinini öğrenmenin dört ana ölçüsüyle 'İmam Mehdi' konusunu araştırdığımız zaman; onlarca ayet, yüzlerce hadis, Ehlisünnet ve Şia âlimlerinin yazdıkları yüzlerce kitap, yüzlerce aklî delil, yüzlerce tarihî kanıt bulunduğuna şahit olmaktayız.

 

Şimdi konunun anlaşılması için yalnızca bir ayet sunacağız. Anlayan bir kimse için bir kanıt bile yeterlidir. Ancak anlamak istemeyen ve cahilliği sürdürmek isteyen bir kimse için ise binlerce kanıt olsa da kâfi gelmez.

 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

 

وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُون.[1]

 

"Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da 'Kuşkusuz salih kullarım yeryüzüne varis olacaktır' diye yazdık."

 

Bu ayet hakkında birçok hadis nakledilmiştir. Bu hadislerin hepsinde söz konusu olan kişilerin İmam Mehdi (a.s) ve onun dostları oldukları açıklanmıştır. Şimdi bunlardan birkaç tanesini nakledeceğiz:

 

a) Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

 

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا صالحا من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا و قسطا كما قد ملئت ظلما و جورا.[2]

 

"Eğer dünyadan bir günden başka bir şey kalmasa bile, Allah o günü öyle bir uzatır ki nihayet Ehlibeytimden salih bir adam çıkar, yeryüzünü zulüm ve zorbalıkla dolduğu gibi adalet ve eşitlikle doldurur."

 

Ayette 'Salih kullar' diye buyrulmuş, hadiste ise 'Salih adam' diye ifade edilmiştir. Ayrıca Ehlibeyt'ten olduğu da açık ve net bir şekilde belirtilmiştir.

 

b) Ehlisünnet âlimleri, Peygamberimizin (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir:

 

إن اللّه تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها و مغاربها و أن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها.[3]

 

"Gerçekten Allah bana yeri topladı da, onun doğusunu batısını gördüm. Hiç şüphe yok ki, ümmetim bana toplanan yerlerin mülküne ulaşacaktır."[4]

 

Yani müslümanlar dünyanın tamamına hâkim olacaklar. Dünyanın tamamına hâkim oldukları zaman ise mutlaka bir imamları ve liderleri de olacaktır. İmamsız ve başkansız bir yönetim olur mu? Peki, söz konusu olan müslümanlar hangi müslümanlardır? Emperyalist ve Siyonistlerin çıkarları için yaşayan Müslümanlar mı? Büyük İsrail’in kurulması için İslam beldelerine saldıran ve binlerce masum insanı katleden sapıklar mı? Tekfirciler mi? Vahhabiler mi? Yoksa başkaları mı?

 

c) İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

 

هم أصحاب المهدي (عليه السلام) في آخر الزمان‏.[5]

 

"Onlar; ahir zamandaki Mehdi'nin (a.s) dostlarıdır."

 

ç) Başka bir hadiste şöyle buyrulmuştur:

القائم و أصحابه‏.[6]

 

"(Onlar) Kaim ve onun dostlarıdır."

 

Kaim; İmam Mehdi’nin isimlerinden biridir. Ayakta duran, ayağa kalkan, kıyam eden demektir.

 

d) İmam Zeynel Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur:

 

"Vallahi onlar, biz Ehlibeyt'in izleyicileridir. Allah bu işi, bizden bir adamın eliyle yapacak. O bu ümmetin Mehdisidir. Onun hakkında Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: Eğer dünyadan bir günden başka bir şey kalmasa bile, Allah o günü öyle bir uzatır ki, nihayet adı benim adım olan soyumdan bir adam yönetici olur, yeryüzü zulüm ve zorbalıkla dolduğu gibi eşitlik ve adaletle doldurur."[7]

 

Rabbimiz bizleri İmam Mehdi'nin (a.s) zuhurunu gören ve ona can-u gönülden yardım eden kişilerden eylesin.

 [1] Enbiya: 105

[2] Tefsiri Mecme-ul Beyan: 7/106

[3] Sahihi Müslim: 8/171, Tefsiri Ruh-ul Meani: 9/98

[4] Sahihi Müslim: Fitne, 5-2889 (Türkçe)

[5] Tefsiri Burhan: 3/848

[6] Tefsiri Nur-us Segaleyn: 3/464

[7] Tefsiri Kenz-ud Dakaik: 9/338

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !