18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat:
16:03

Kutsal Kitapta Hz. Zehra (sa) ve İki Oğlu

20-04-2021 14:40


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kutsal kitap çeşitli olaylarla ilgili 2000'e yakın öngörü ve müjdeleriyle, geleceğe bakış yönünden en önemli kaynaklardan biri sayılmaktadır. Bazı fasılları hakkında şüphelerin bulunması ve Yunancaya çevrilmesi hususu sayılmazsa, bu kutsal kitap Hz. Muhammed, Kur'an, İmam Ali, Ehl-i Beyt mektebi, on iki imam, Gadîr-i Hum vb. konular etrafında deryalar dolusu sözler ve verilmiş haberlerle doludur.
 

Bu haberleri ortaya çıkarmak ancak İbranice ve Aramice orijinal metni incelemekle mümkündür. Bu müjdelerden biri, Hz. Zehra'nın iki oğlu hakkında bir kaç yerde geçen müjde ve verilen haberdir. Bunlardan birisini bu yazımızda açıklayacağız;

 

Milattan önce 5. asır civarlarında yaşamış ve Kur'an'daki Hz. Zekeriya'nın (a.s) adaşı ama ayrı bir şahsiyet olan Zekeriya peygambere (a.s) nispet verilen kitapta, yani Zekeriya kitabında bir şahsın iki oğlundan bahsedilmektedir..

 

Ayetteki ifade, Meshedilmiş iki oğul veya zeytinyağının iki oğlu olarak çevrilmektedir. Oysa metnin İbranice orijinalinde Hayitzhar'ın iki oğlu geçmektedir. Bu kelime meshedilmiş anlamında Maşiyah'tan tamamen farklıdır. Ayrıca ayette Şmen Zayit (Zeytinyağı=שמן זית) kelimesi mevcut değildir. Hayitzhar Arapça ez-Zehrâ oluyor. Çünkü  "parlamakta olan" demektir. Arapça ‘Ze-he-re’ kökünden olan Zehra kelimesi ile aynıdır..

 

Çünkü İbranice'de Arapça'daki Zuhr (öğlen) ile Zehere (zohar/parlaklık) aynı kökendendir. Zira İbranice'de Arapça'daki peltek ve kalın Zâ harfi yoktur. Mütercimlerin bu ayette bulunmayan alakasız kelimeleri ayetin tercümesine yansıtmalarından belli ki, bir şeyleri gizlemeye çalışmaktadırlar. Ayet şöyledir:

 

וַיֹּאמֶר, אֵלֶּה שְׁנֵי בְנֵי-הַיִּצְהָר, הָעֹמְדִים, עַל-אֲדוֹן כָּל-הָאָרֶץ

 

Ve Yomer eleh Şənei Bənei Hayitzhar Ha'amdîm 'al adon kal haeretz

 

Arapça telaffuz ve kelime kelime tercümesi:

 

וַיֹּאמֶר, אֵלֶּה שְׁנֵי בְנֵי-הַיִּצְהָר, הָעֹמְדִים, עַל-אֲדוֹן כָּל-הָאָרֶץ

 

و يُأمر اله شني بني هایتزهار عمديم عل ادون كل ها ارص

و يقول (يأمر) الله: اثني بني (ابني) الزهراء عمودان (قائمان) على (عند) مولى كل الارض

 

"Ve Allah buyuruyor: bunlar Hayitzhar'ın iki oğludur ki, bütün yeryüzünün mevlâsının nezdinde ayaktadırlar."

 

Peki, 'Hayitzhar'ın manası nedir? Bu kelime gülen anlamındaki yitzhak kelimesinin vezninde ve tsahar kökünden bir kelimedir. Sözümüzün senetli olduğunu her zaman göstermek gerekir. Bunun için İnternet üzeri ulaşılabilecek Strong's sözlüğünden örnek veriyoruz:

 

Yani kısacası, ayette zeytinyağı manasındaki Şmen Zayit kelimesi yoktur. Yine meshedilmiş anlamındaki Maşiyâh kelimesi de mevcut değildir. Bilâkis mevcut olan kelime "ışık saçan/parlayan" ifadesidir. Bunun ise Arapça'daki karşılığı parlaklık ifade eden "Ze-he-re" kökünden gelen Zehrâ kelimesidir. Evet, yanlış okumadınız! Burada Hz. Zehra'dan ve o Hazret'in (s.a) müslümanlarca bilinen iki oğlundan, İmam Hasan (a.s) ile İmam Hüseyin'den (a.s) haber verilmektedir. Daha da şaşırtıcı bir şey diyelim:

 

Eğer ayet tahrif edilmiş olur da orijinalde ‘Haamdîm’ kelimesi ‘Hamamadim’ olur ve ‘ve’ kelimesi ile ‘Al’ kelimesindeki yod harfi kaldırılmış olursa şu anlama gelir:

 

"Allah buyuruyor ki: Bunlar Muhammed'in (s.a.a) Zehra'sının (s.a) ve bütün yeryüzünün mevlâsı Ali'nin iki oğludur (a.s)."

Zekeriya 4:14

 

O vakit, ayetin orijinal yazısı şöyle olur:

 

וַיֹּאמֶר, אֵלֶּה שְׁנֵי בְנֵי-הַיִּצְהָר, הָממְדִים, ועַלי-אֲדוֹן כָּל-הָאָרֶץ

 

Ve Yomer eleh Şnei Bnei Hayitzhar Hamamadîm we'Ali adon kal haeretz

 

و يقول (يأمر) الله اثني بني (ابني) زهراء محمد و علي مولى كل الارض

 

Eğer ifadede Ali'den önce ‘Ha’ (הָ) bulunursa manası yine önceki tercümenin aynısı olur.

 

Hristiyanlar bu ayetteki ifadeyi "Mesih ve kilise" yahut "Tanrısal Îsâ ile insan İsa" ve Yahudiler "Yeşua ve Zerubbabel" olarak görürler. Ama kilise inancı taassubu kenara bırakılacak olursa, ayette açıkça, "parlayanın" iki oğlu geçtiği, bunun Arapça'daki ‘Zehrâ’ kelimesine ve iki oğul hususunun o Hazret'in iki oğluna denk düştüğünü göreceklerdir.

 

Zeytinyağının İbranice Şmen Zayit olduğunu söyledik. Biblehub'daki tercümelerden birini verelim:

 

“Melek, “Bunlar bütün dünyanın Rabbi'ne hizmet eden, zeytinyağıyla kutsanmış iki kişidir.” diye açıkladı.”

 

Eleh ifadesinin anlamlarından birisi melektir. Bu, bu ayetlerin akışına da müsaittir. Bunu kabul edebiliriz. Ancak "zeytinyağı ile kutsanmış" ifadesi ayetin orijinalinde hiç yoktur. Ayrıca ayette kişi değil, iki oğul manasındaki şənei bənei kelimesi geçmektedir. Ayette bulunmayan kelimelerin tercümelerde verilmesinden apaçık ortadadır ki, bir şeyler Hristiyan dünyasından gizli tutulmaktadır.

 

 

Bu sözkonusu iki kardeşin İsmailoğullarından olduğunun teyidini M. S. 1.-2. asırda yaşamış Rabbi büyük Eliezer'den alalım:
 
1900 sene evvel yaşamış Yahudi din adamı Rabbi Büyük Eliezer şöyle demiştir: "Rabbi (haham) İşmail" dedi ki:
"Ahir zamanda İsmailoğulları yeryüzünde on beş iş göreceklerdir. 
 
Yeri halatla ölçeceklerdir. 
 
Onlar bir kabristanı kuzulara bakılan bir gübre yerine çevireceklerdir. Kendi yurtlarının ve diğer yerlerin tepelerini ölçeceklerdir.
 
Bu vakit, yalan çoğalacak ve hakikat gizli kalacaktır.
 
heykeller İsrail'den kaldırılacaktır.
 
günahlar İsrail'de çoğalacaktır.
 
Yünde kırmızı çekirgeler bulunacaktır. O kalem ve kağıdı haşereyle dolduracaktır* ve padişahlığın temel taşını koyacaktır.* İsmailoğulları harabeleri yeniden inşa edecek ve yolları süpüreceklerdir. Bağlar ve parklar icad edeceklerdir. Mabedin* kırık* duvarlarına merdiven basamakları çekeceklerdir. Onlar kutsal bir mekanda bir bina inşa edeceklerdir. İki tane kardeş* onlara önderlik edecektir. Sonda ise onlarda bir önder bulunacaktır."*
 
________
 
*Mekke müşriklerinin Şib-i Ebî Talib kuşatmasında Haşimilerle ticaret yapılmaması üzere yazdığı ahitnamenin karıncalar tarafından yenilmesine işarettir.
 
Yani Hz. Peygamber (s.a.a) İsrailoğullarından İsmailoğullarına geçecek olan ilahi hakimiyetin ve imametin temelini koyacak ve zuhurun temelini koyacaktır.
 
*Kabe'nin
*İmam Ali'nin Kabe'de mucizevi doğumuna işarettir
*Kuba/Kufe mescidi
*İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)
*imam Mehdi (a.f) 
 
 
 
Kaynak: Eliezer fasılları s. 21
 
 
 
 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !