17 Eylül 2021 Cuma Saat:
18:45
08-08-2017
  

Müstehap, Mubah, Mekruh, Haram

Resûl-i Ekrem, musâfaha yaptığı kimse elini çekmeden onun elini bırakmazdı.

Facebook da Paylaş

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Selâmlaşmanın bir parçası sayılan musâfaha yani tokalaşma Hz. Peygamber’in (saa) sünnetinde yer alan âdâb-ı muâşeret kaidelerindendir.

 

İslam kaynaklarında Allah Resulü'nün tokalaşma şekline dair bir kayıt bulunmamakla birlikte rivayetlerden onun tokalaşırken belli kuralları gözettiği anlaşılmaktadır. Meselâ Resûl-i Ekrem, musâfaha yaptığı kimse elini çekmeden onun elini bırakmadığı vb. kaynaklarda yer almaktadır. Bu tarzdaki rivayetlerden hareketle kısa tutulmakla birlikte tokalaşmada rencide edecek biçimde elin hızla çekilmemesi gerektiği, ilk elini uzatan tarafın elini çekmesini beklemenin uygun olacağı, selâm verme gibi önce el uzatmanın daha faziletli sayıldığı, tokalaşmanın sağ elle yapılmasının, güler yüzle selâm vermenin, kendisi ve karşı taraf için dua etmenin, Hz. Peygamber’e salavat getirmenin tokalaşma âdâbından olduğu ifade edilmiştir.

 

Tarih boyunca musâfaha ile ilgili çeşitli meseleler tartışılmış, erken dönemde gayr-i müslimlerle ve bid‘at ehliyle, modern dönemde karşı cinsle tokalaşma konuları öne çıkarken klasik fıkıh literatüründe en çok namazlardan sonra tokalaşma âdeti ele alınmış, bu hususta çok sayıda makale yazılmıştır.

 

Namazların arkasından musâfahanın müstehap veya mubah sayıldığını söyleyenlerin yanı sıra mekruh veya haram olduğunu söyleyenler de olmuştur.

 

Bu fıkhi konuyu günümüzün en önemli müçtehitlerinden birisi olan Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye sorduğumuzda şu cevabı aldık:

 

Namazdan Sonra El Sıkışma

 

Soru: Namazdan sonra namaz kılanların birbirleriyle musâfaha etmeleri (birbirlerine el verip, "Allah kabul" etsin demeleri) hususunda görüşünüz nedir? Bazı büyük âlimler, "bu hususta masum imamlardan (a.s) bir hadis nakledilmemiştir. Dolayısıyla, musâfaha etmek gereksizdir" diyorlar. Ancak; görüyoruz ki, musâfaha, namaz kılanlar arasında dostluk bağlarını ve mahabbeti pekiştiriyor?

 

Cevap: Selâm vererek namazı bitirdikten sonra halkın birbiriyle musâfaha yapmasının hiçbir sakıncası yoktur. Genel olarak, müminin musâfaha yapması müstehaptır.

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler