19 Eylül 2021 Pazar Saat:
12:06
05-11-2020
  

Naa't-ı Ahmed (saa)

Ahmed ile aydınlanır on sekiz bin âlem Yerin göğün hükmü odur hamd-ı liva âdem

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinle ey yaren bu cezbe sırrı Rabbani’dir  

 Devran üzre dönen hakikati Rahmani’dir 

 

 Yüceden uludur akıl ermez Celali’ine 

 Kâinat onca varlık müştaktır Cemali’ne 

 

 Ol dedi hay oldu akıl vasfına ermedi  

 Aşkın sırrı nicedir kalemi Nun bilmedi 

 

 Kur’an’la beyan eyledi levlake Mustafa 

 Yezda’nın vücudu oldu aşikâr kul Sefa 

 

 Külli hayat varlık onunla oldu hem beyan 

 Ehl-i âlem âşık, yâre lebbeyk dedi ayan 

 

 Rahman’ın mülkü yoktur bir sonu nihayeti 

 Ahmed sonsuza dek seçtiği ulu ayeti 

 

 Yâri cihan onda eyledi nice tecelli 

 Hakkın cilvesi oldu vücudu Ahmed belli 

 

Velayetine mümin olan oldu hey İslam 

Cennet oldu aşkı müştak tahiyyat ve selam 

 

Kıble-yi Mustafa cihana oldu secdegâh 

Hey hak secde edilen Âdem odur padişah 

 

Hûda kendin eyledi cemalinde aşikâr 

Bütün kevnû mekânı ona kıldı sevdakâr 

 

Resul-i Hûda oldu kudretin ol mazharı 

Rahman’ın arşta övülmüş nadide cevheri 

 

Odur ilim şehrin sahibi yüce azamet 

O şehre kapı oldu Ali ulu keramet 

 

Nice âlemlere eyledi fermanı sultan 

Geldi kapısına imam Ali şah-ı merdan 

 

İki nur, nurana kıldılar sucudû tesbih 

Rabbin lütfudur Muhammed Ali oldu tenzih 

 

Her kim eder Mustafa’ya biat alır eman 

Her ne müşkülü var icabeten iner derman 

 

Hakkını tanımayan namert uğrar hüsrana 

Cehl-i cehaletle olur mürted bil ey rana 

 

Özü kelimullah, sözü latif-i Hûda’dır 

Sırat-ı Haktan çıkan azgın şerr-i cüdadır 

 

Ahmed ile aydınlanır on sekiz bin âlem 

Yerin göğün hükmü odur hamd-ı liva âdem 

 

Allah sırrına oldu miracı ulu mazhar 

Hitab Ali sözü Resul’e verildi Kevser 

 

Aşkla yeri göğü kuşatan Hâtem-i Resul 

Hak onla indirdi cihana mizan ve usul 

 

Ey yaren hak tenzih eyledi nefsi Ahmedi 

Zatı pakizeleri övülmüş Muhammedi 

 

Âlem ve Âdem’in varlık nedenidir nebi 

Köleler içinde kemter kul Ali’dir tabi 

 

Hak dedi evvel ve ahir batın, zahir odur 

Hesap kitap eşya ve ecza her oluş odur 

 

Nübüvvet ve risalete hâtem Habibullah 

Enbiyanın söz ve ahdi şah-ı Resulullah 

 

Âdem ve âdemlere vesile oldu azam 

Adına felekler eder devran-ı muazzam 

 

Gül cismi letafetten coşa gelir ol latif 

Odur rahmet sahibi her keramete akif 

 

Cennetler yerle gök odur eflak-ı felekler 

Kâinat varlık eder ona secde melekler 

 

Nuru ilahi vahid hayru’l beşer Mustafa 

Onunla bir nur nurundan var oldu Mûrteza 

 

Ali Ahmed’in sevgilisi Muhammed Ali 

Ene nefsim dedi Resul kulkefa ya Ali 

 

Risaletin kıldı Hak Teâlâ heran daim 

Velayetin etti sonsuz Mehdi ile kaim 

 

Allah Ahmed’i seçti insana yar Muhammed 

Ali’yi Yezdan kıldı ona eyledi himmed 

 

Zülcelal’in en büyük esmasıdır Muhammed 

Kalbinde Ali aşkına hak dedi ya Ahmed 

 

Resul’e bela deyen dil olur Ali Âdem 

Başına taç konur ona muti olur âlem 

 

Resulü Kibriya hulgün azimin mazharı 

Ali can canana yar mülkün feda Haydari 

 

Ahmed hakka müstakim kurtuluş yolu İslam 

Ali eyledi tasdik aşk ile verdi selam 

 

Sen olmasaydın olmaz idi âlem ve Âdem 

Ali oldu müştak bu sırra eyledi hem dem 

 

Mürşidi kâmil yetti hakka zati payidar 

Ki hakkın zatı onda oldu zuhur aşikâr 

 

Ahmed’i bilen Ali’dir, Ali bilir Ahmed 

Resul dedi Ali benden, bende Ali Ahmed 

 

Emin’i sultan levlak etti dinin aşikâr 

Bu yolda bin kere canın verdi Ali Haydar 

 

Ali’nin küfre vuruşu derbi mesel oldu 

İnsi cinin ibadetinden hey yüce oldu 

 

Muhammedi Mustafa gabe gabseyin yakin 

Ali nur içinde saçılmış incidir sakın 

 

Nübüvvetin kemali velayeti Resul’dur 

Yol budur, erkân budur kanunu asıl budur 

 

Âlem’de ne varsa batın ve zahiri Ahmed 

Batın ve zahir ol aşikâr Ali Muhammed 

 

Velayet dinin kemali, ikmali süsüdür 

Kıyamete dek baki din İslam’ın özüdür 

 

 İki âlemin sultanı hey Ali Mevladır 

Ona dost olan iki cihan bana evladır 

 

Hüseyni Muhammed Ali’nin aşkına feda 

Arzun kâmil imansa kulluğun eyle eda 

 

 

 

Hüseyin Adıgüzel

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler