17 Eylül 2021 Cuma Saat:
18:55
04-10-2017
  

Siyah Giyinmek Mekruh mu Müstehap mı?

Matem meclislerinin vazgeçilmezi olan 'Siyah' renk hakkında din alimleri ne diyor?

Facebook da Paylaş

 

 

 

Soru: İmam Hüseyin (a.s) ve diğer İmamlar'ın şehadet günlerinde siyah elbise giyinmek sünnet midir, mekruh mudur?

 

Ayetullah Hamanei Cevap: Genel olarak siyah elbise giyinmek, dini şiarları yüceltmek için olursa, sevaptır.

 

Konunun Detayı:

 

Matem merasimlerinde siyah renkli elbise giyinmek mekruh olmamakla birlikte, Peygamber Efendimizin (saa) Ehl-i Beytiyle hemdert olmaktan dolayı sevap hükmünü dahi taşır.

 

İmam Seccad’ın (a.s) bir evladından şöyle nakledilmiştir: 'Ceddim İmam Hüseyin (a.s) şehit olduğunda Ben-i Haşim kadınları onun mateminde siyah elbise giydiler. Hatta bu elbiseyi soğuk ve sıcakta hiç değiştirmediler.'

 

Bazı büyük fakihlerin İmam Hüseyin’in (a.s) matem günlerinde siyah elbise giydikleri, onun vesilesiyle kutsanmayı talep ettikleri, ciddiyetle onu koruyup kolladıkları ve vefat ettikten sonra da kutsanmak için onlarla defnedilmeyi vasiyet ettikleri hatırlatılmalıdır. Bundan dolayı İmamların (a.s) matem günlerinde ve özellikle de Muharrem ve Sefer aylarında siyah elbise giymek mekruh olmamakla kalmayıp, bu mukaddes zatlar ile hemdert olmaktan ve onların davalarını ihya etmekten dolayı da büyük bir fazilet taşır.

 

Her ne kadar bazı rivayetlerden genel ve külli olarak siyah elbisenin mekruh olduğu anlaşılsa da; belirtilen mekruh tüm elbiseleri, kadın ve erkek tüm fertleri ve tüm zaman ve günleri kapsayacak şekilde yüzde yüz değildir; yani siyah elbisenin mekruh olma hükmü bazı durumlarda istisna edilmiştir. Bu durumların en önemlileri de şunlardır:

 

a. Bazı özel siyah elbiselerin mekruh olmayışı: Bir rivayette Peygamber-i Ekrem’in (saa) üç istisna dışında siyah elbiseyi mekruh bildiği nakledilmiştir. Bu üç istisna haf (bir çeşit ince deri ayakkabı), sarık ve kisadan müteşekkildir. Kisa, Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) nakledilen kisa hadisi karinesiyle uzun ve tüm bedeni kaplayan bir elbise olup aba ve hanımların çarşafını da kapsamaktadır. O halde müstesna edilen bu üç elbise mekruh değildir. Hz. Ayetullah Behçet Camiu’l- Mesail kitabında şöyle demektedir: 'Bil ki; ashabın kitaplarında elbiseyle ilintili olarak namazda mekruh olan bazı hususlar zikredilmiştir. Sarık, haf ve kisa dışındaki siyah elbise bunlardandır.'

 

b. Bayanlar için siyah elbisenin mekruh olmayışı: İslam’da tür, miktar ve hatta renk açısından kadın ve erkek elbisesinin fark ettiğinden bir şüphe yoktur. Örneğin altın ve ipek elbise kadın için caizdir ama erkek için caiz değildir. Bayanların farz örtünme ölçüsü fakihlerin meşhur görüşüne göre yüz, el ve ayaklar dışında tüm bedendir. Ama erkeklerin örtünme ölçüsü ise daha azdır. Elbise rengi açısından da Hacda erkekler için beyaz ihram elbisesi müstehaptır. Ama kadınlar beyaz dışında başka bir renkte olsa da normal bir elbise giymede serbesttirler. Fıkıh kitaplarında da meşhur hiçbir Şia fakihi kadınların siyah elbise ve örtü kullanması hakkında bir fetva vermemiştir. Bunun aksine mekruh olmadığını ve bundan daha ötesini açıkça ifade etmişlerdir. Şia’nın derin fakihi merhum Cevahir yazarı meşhur kitabında şöyle nakletmektedir: 'İmamiye ashabı tarafından yazılan farklı kitapların açık ifadesiyle siyah elbisenin mekruh oluşu erkeklere özgüdür. Zira mukaddes şeriat namahrem ile karşılaştıkları esnada kadınlar için daha kalın ve çok örtünmeyi öngörmüştür. Siyah renk de diğer renklerle mukayese edildiğinde daha iyi bir şekilde, daha kalın ve çok örtünmeyi sağlamaktadır.

 

Ayetullah Hamanei ve Ayetullah Tebrizi gibimodern dönem fakih ve taklit mercileri kara çarşafın mekruh olmadığını açıkça söylemişlerdir. Ayetullah Fazıl Lenkerani gibi bazı ulema da mekruh olmamakla kalmayıp kara çarşafın en iyi hicap türü olduğunu belirtmişlerdir.

 

c. Matem merasiminde siyah elbisenin mekruh olmayışı: Matem merasiminde siyah renginden istifade etmek mekruh değildir. Hatta Masumların (a.s) dışındaki matem merasimlerinde bile dindar ve hatta dindar olmayan insanların âdeti matem merasiminde siyah elbise giymektir. Buna ek olarak siyah giyinmenin Ehl-i Beyt'in (a.s) davasını ihya etmek gibi başka bir yapıcı özelliği de bulunmaktadır.

 

Bu, o mukaddes zatların istediği ve sevdiği bir şeydir. Şöyle buyurmuşlardır: “Davamızı ihya edenlere Allah rahmet etsin.” Yani davamızı ihya eden kimse Hakk’ın rahmetine kavuşsun. Kuşkusuz ki bu günlerde yaşlı ve genç, büyük ve küçük siyah elbise giydiklerinde; bu, şehitlerin efendisinin mukaddes varlığına ulaşan can alıcı hüzün ve musibeti hatırlatmaktadır. İslam’ın bekasının Muharrem ve Sefer aylarına borçlu olduğu da bir gerçektir.

 

Tarihi açıdan tarihçilerin yazdığına göre, yürek yakan Aşura vakıasından sonra Allah Resulü’nün (s.a.a) temiz ailesi, bir yıla kadar siyah elbise giyen ilk kimselerdi. Onlar o denli matem tutuyorlardı ki; İmam Seccad (a.s) kendileri için yemek hazırlıyordu. Tarih boyunca Ehl-i Beyt'in (a.s) mateminde siyah elbise giymek Şiiler ve sevenleri arasında değerli bir gelenek olarak yaygın olmuştur. Bazı büyük fakihlerin İmam Hüseyin’in (a.s) matemi günlerinde siyah elbise giyer, onun vesilesiyle kutsanmayı talep eder, ciddiyetle onu koruyup kollar ve vefat ettikten sonra da kutsanmak için onlarla defnedilmeyi vasiyet ederlerdi. Bundan dolayı imamların (a.s) matem günlerinde ve özellikle de Muharrem ve Sefer aylarında siyah elbise giymek mekruh olmamakla kalmayıp bu mukaddes zatlar ile hemdert olmadan ve onların davalarını ihya etmeden dolayı da büyük bir fazilet taşır. 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler