18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat:
16:52
23-01-2022
  

Suud Hanedanı'nın Katliamlarını Şiddetle Te’lin Ediyoruz!

Kars Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği / Kars - Ocak / 2022

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

"Yoksa siz, hacılara su temin etmeyi ve Mescid-i Haram'da umreciliği, Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah yolunda cihad edenin işi gibi mi tuttunuz? Bunlar, Allah katında eşit olmazlar. Allah, zalimler güruhunu doğru yola iletmez."

Tevbe/25

 

 

Suud Hanedanı'nın Katliamlarını Şiddetle Te’lin Ediyoruz!

 

Bir buçuk milyar Müslüman'a Hadim-i Haremeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı) olduğunu söyleyen, gerek hac ve gerekse umre ibadeti yoluyla Müslümanların mali imkânlarından istifade eden ve yine İslam ümmetinin tabii kaynağı olan petrole el koyarak sınırsızca zenginleşip, bu imkânları Amerika ve Siyonist rejimin hizmetine sunmakta sakınca görmeyen Suud Hanedanı, Allah'ın açık emrine rağmen Müslümanlardan elde ettiği bu zenginliği yoksul Yemen halkıyla paylaşmak yerine Yemen halkına yönelik haksız, ahlaksız ve zalimane saldırılarına her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor.

 

Bu haliyle Suud Hanedanı Mekke ve Medine'yi işgal eden, sayısız Müslüman'ı katleden, Arap kabilelerini birbirine düşüren, Batılı emperyalistlerle birlikte hareket ederek Müslüman halklara ihanet eden atalarının yolunu takip ediyor. Onların bu mevcut siyaseti ve iktidarları, Yemen halkının onurlu direnişi ile sarsılmış ve Suud Hanedanı'nın Müslümanların parasıyla satın aldığı silahlar yine Müslüman Yemen halkını katletmede kullanılmıştır. Bundan sonra da yaptıklarından geri durmayacağını, yakın zaman evvel katlettiği, aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu yüze yakın insanın da bu katliamlar silsilesinde bir son olmayacağını ortaya koyuyor.

 

Suud Hanedanı emperyalist ve Siyonist karar merkezlerinin kendisine vermiş olduğu vazifeyi yerine getirirken, İslam dünyasının öncü ülkelerinin Müslüman Yemen halkının katledilmesine, ambargolarla aç bırakılmasına, askeri, siyasi ve diplomatik açıdan kendisini savunmasına izin verilmek istenmemesine karşı çıkmaması, bilakis Yemen ordusu ve halk kuvvetlerinin halkın canını ve ülkenin egemenliğini koruyabilmek adına gerçekleştirdikleri misillemeleri kınamaları, bu ülkelerin idarecilerinin Suud Hanedanı ve Emperyalist Batılı güçlerle olan ilişkilerini de sorgulamayı gerektiriyor.

 

Hâlbuki Suud Hanedanı'nın insani ve İslami değerlere riayet etmesini sağlamanın bir yolu da bu haksız saldırıları kınamakla başlayıp diplomatik ilişkileri gözden geçirmekle devam edecek ve nihayetinde hac ve umre ibadetlerini de gündeme getirecek bir süreci işletmekten geçmektedir. Türkiye dâhil olmak üzere, İran, Mısır, Pakistan, Malezya ve Endonezya gibi büyük Müslüman nüfusa sahip ülkelerin Suud Hanedanı'na karşı kararlı bir duruş sergilemeleri İslami ve insani bir vazife olduğu gibi uluslararası hukuk açısından da zorunludur.

 

Kars Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği olarak biz, Suud Hanedanı'nın Yemen halkına yönelik katliamlarını en şiddetli şekilde te’lin ediyor, bu katliamlarının sorumlularının Türk halkının vicdanında mahkûm olduklarını ilan ediyoruz. Yine ülkemizin âlim, aydın, akademisyen, medya mensubu, bürokrat ve siyasetçilerini konumlarına uygun bir şekilde sorumluluk alarak Müslüman Yemen halkının akan kanını durdurmak için harekete geçmeye davet ediyoruz.

 

 

Kars

Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği

23 Ocak 2022

 

 

 

Ehlader HABER

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler