03 Ağustos 2021 Salı Saat:
13:44
12-06-2019
  

Yüce Allah'tan Kullarına Tavsiyeler

Benden başkasını dost seçme ki seni yardımsız ve yalnız bırakırım...

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Allah'ın Musa'ya (a.s) Tavsiyeleri

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Tebareke ve Teala Musa'ya (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Musa! Sana dört şey hakkında yaptığım bu tavsiyeme kulak ver: Evvela günahının bağışlandığını bilmedikçe başkalarının ayıplarına koyulma. İkinci olarak hazinelerimin tamamlandığını bilmediğin müddetçe rızkın hakkında üzülme. ççüncü olarak hükümdarlığımın bittiğini görmedikçe benden başka hiç kimseye ümit etme ve dördüncü olarak da şeytanın öldüğünü görmedikçe, onun hile ve kandırmasından güvende olma.”[1]

 

Ali b. İsa'nın naklettiği merfu' bir hadiste şöyle yeralmıştır: “Allah Tebareke ve Teala Musa'yla yaptığı münacatında şöyle buyurmuştur: “Ey Musa! Sana tavsiyede bulunuyorum: Merhametli ve şefkatli bir şekilde merkeb ve bornoz sahibi İbn-i Betul, İsa b. Meryem, yağ, zeytin ve mihrab sahibi hakkında tavsiyede bulunuyorum. Ondan sonra da o kırmızı tüylü Dece sahibi hakkında sana tavsiyede bulunuyorum. Onun adı Ahmet'tir, Muhammed Emin ve o nübuvvet silsilesinden geriye kalanlardır.”[2]

 

Allah'ın İsa'ya (a.s) Tavsiyeleri

 

“Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekât vermemi ve anneme iyi davranmamı tavsiye etti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı.”[3]

 

Allah-u Teala münacatında İsa'ya (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey İsa! Merhametli bir kimse gibi, hoşnutluğumu talep ederek dostluğuma layık olman için sana merhametli olmanı tavsiye ediyorum. Sana küçükken ve büyükken bereket verilmiştir ve sen nerede olduysan hep bereketli oldun. şehadette bulunurum ki sen benim kulum, cariyemin çocuğusun. Nafilelerle bana yaklaş ve bana tevekkül et ki, sana kifayet edeyim. Benden başkasını dost seçme ki seni yardımsız ve yalnız bırakırım. Sana ey Beyt'ul Bakire Meryem'in oğlu! Kırmızı tüylü dece sahibi ve nur yüzlü peygamberlerin efendisi habibim olan Ahmed'i sana tavsiyede bulunuyorum.”[4]

 

Allah'ın Peygamber'e  (s.a.a) Tavsiyeleri

 

Resululullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Rabbim bana dokuz şeyi tavsiyede bulunmuştur: Gizli ve açıkta ihlaslı olmayı, hoşnutluk ve gazap halinde adalete riayet etmeyi, zenginlik ve fakirlik halinde iktisatlı olmayı, bana zulmedeni bağışlamamı, beni mahrum kılana bağışta bulunmamı, benden kopan kimseyle ilişki kurmamı, suskunluğumda düşünmemi sözümün zikir olmasını ve bakışımın ibret olmasını tavsiyede bulunmuştur.”[5]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Peygamber (s.a.a) mirac gecesi rabbine sordu ve şöyle arzetti: “Ey rabbim! Hangi amel daha üstündür?” Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: “Benim nezdimde, hiç bir şey, bana tevekkül etmekten ve benim bölüştürdüğüm şeyden hoşnut olmaktan daha üstün değildir.”[6]

 


[1] el-Hisal , 217/41

[2] Bihar , 77/32/7

[3] Meryem , 31 , 32

[4] Tuhef'ul-Ukul , 496 , 499

[5] Tuhef'ul-Ukul , 36

[6] İrşad'ul-Kulub , 199

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • Aydan    20-06-2019 19:57

    'cariyemin çocuğusun' kısmı çok İslama zıt. Nasıl öyle bir şey yazardınız? Allah bunu açık şekilde Kur'anda beyan etmişdir. Bence, gözden geçirin yazdığınız makaleyi

  • Aydan    20-06-2019 19:54

    'cariyemin çocuğusun' kısmı tahrif olunmuş İncilden mi alındı? Allah tekdir, İhlas suresinde. Doğmamış ve doğurmamış diyerek hiç bir şekilde bumun doğru olmadığı beyan etmişdir. Onu yazmanız ne kadar saçma , ne kadar İslama zıt

Kategorideki Diğer Haberler