06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat:
09:54

Yusufiye Mesnevisi I. Bap IV. Fasıl

20-05-2020 13:50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yusuf'a Veda Vakti
 
 
 
Teslim eder on oğluna ardınca Yusuf’u, 
Hep bekleyişte vardı derin bir teessüfü 
  
Söyler ki bir veda edeyim içte bir sezi 
Söyler bu son görüş olan evvelki son gezi 
  
Sezmişti önceden söz edilmiş o imtihan 
Yusuf’tan ayrılık olacaktır uzun zaman 
  
Sevdaların genel işidir bil ki ayrılık 
Vuslat için gereklidir aşkında sayrılık 
  
Giydirdi gömleğin ona İbrahim’in o gün 
Artık sığınca tam olarak koydu bir öğün 
  
Miktarı bir taam ile ekmek de bohçaya 
Elbet ilaveten su koyup geldi bahçeye 
  
Giydirdi sonra gömleğin üstünde bir yelek 
Şık bir yelekti Yusuf’a görsen yakıştı pek 
  
Anlattı gömleğin de özelliklerin ona 
Miras babamdan, ailemizden varır bana 
  
İbrahim’indi, ateş-i Nemrud’a düştüğü
Vaktinde bağ ve bahçeye odlar dönüştüğü
  
Maruf, ve bil ki sonra gelip Cebreil Emin 
İta Halil’e gömleği etmiş, demiş giyin 
  
Ondan bu şanlı gömleği miras alır deden 
Kimler Nebi seçilse Huda’dan bu cümleden 
  
Onlar giyinseler bunu elbette tam sığar 
Ondan bilindi Hazreti Yakup’a iftihar 
  
Söyler oğulcuğum büyüyüyüp hem Nebi olur 
Vuslatta hem huzuruna tüm hanedan gelir 
  
Sen çok büyük hidayet olursun da halk için 
Sayende gittiğin yere şamil olur bu din 
  
Ancak hatırla her vakit Allah’ı ey oğul 
Daim temizle kalbini, zikriyle salih ol 
  
Çok eyle havkaleyle  zikir çünkü ceddimiz 
Etmişti, od içinde bükülmezdi kaddimiz 
  
Zikretmesiyle odları döndürdü bahçeye 
Allah’ı varsa kul neye muhtaç olur, neye? 
  
Kûsâ denen şehirde iken ilk nübüvveti
Ken'an'a göçtü geldi ederken risâleti
 
Nuh'un cihanda yirmi ikinciydi nesli o
Allah'ı zikreden yine evvah nefesli o
 
Hud'un o onbirinci kuşaktan da oğludur
Allah'a bizlerin bütün ecdâdı bağlıdır
 
Hem Nuh da onbirinci kuşaklaydı Ademî
İsyan edince halk ona tufânla âlemi
 
Allah o demde kudreti gösterdi gark edip
Mahlûk için sefîneyi tevhîde bark edip
 
Bir dem dahî bu yer başıboş kalmamış idi
Bilginleriyle hakkı bu halk anlamış idi
 
Bir sonrakiyse sensin o bilginlerin oğul
Ardınca âilem sayısal yönledir çoğul
 
Allah sürekli gönderecektir Nebîleri 
Artık nebîlerin de peşinden vasîleri
 
Tâ son nebî ve mürsele vaslolduğunda bu 
İbrâhim'in duası tahakkuk bulur ki o 
 
Rabb'inden istemiş idi bir doğru sözlü dil
Son ümmetinde âlemin elbette öyle bil
 
Zira ki Rabb tamamlayacaktır bu nûrunu 
Fârân'ın öncesinde de Sâir'le Tûr'unu
 
Seçtikçe hânedânıma elbet şeref verir
Son şahsa vardırın diyerek bir hedef verir
 
Kaydâr neslinin yüce peygamberiyle bu 
İş son bulur nübüvveti itmâm edince o
 
Artık o göçtüğünde  vasîler gelir gider
Saysan da bil ki oniki insan, halîfeler
 
Onlar cihanda durduğu müddetçe yeryüzü
Mutlak işittirir bütün etrâfa hak sözü
 
Öyleyse sen bu gömleği ey Yusuf'um koru
Allah için tevekküle her hâli sen bürü
 
Senden bir isteğim de şu, aklında tut beni 
Aklımdasın çıkartamam asla da bil seni 
 
Ancak şu an denendi bu gömlek ve şimdi de
Giy bir ikinci gömleği zira bu sâyede
 
Bir muhtemel zarar gelecek olsa üstüne
Asmak pazında ilkini lâzımdır üstüne
  
Âtîde ağlayıp yapacakken hüzün evi
Bir his ve bir üzüntü içindeydi manevi
 
Gönderdi sonra Yusuf’u kardeşleriyle hem 
Kalbinde vardı vasfı bulunmaz ne çok elem 
  
Ayrılmadan az önce tutup bir kucakladı 
Gözyaşlarıyla orda durup öyle bekledi 
 
Teslim eder hasetçiye, takdiri bekleyip 
Rabb'den hayırlı âkıbet ardından isteyip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !