25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat:
19:18

Yusufiye Mesnevisi I. Bap V. Fasıl

26-05-2020 19:26


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planı Uygulama
 
 
 
Onlar götürdüler onu tez-tez hemen gidip 
Farkında olmasın diye Yakup'u terk edip 
  
Ken’an’ı geçtiler, bularak bir ağaçlığı 
Anlaştılar bu yerde kalıp tatsın açlığı 
  
Öldürmemiz gerek! Dibe kazsak mı bir mezar? 
Koysak bu yerde kurt onu yer, bizle iftihar 
  
Yakup eder eğer bulamaz olsa Yusuf’u 
Bir günde mutlaka unutur tüm teessüfü 
  
Ancak Lavi demiş size öldürmeyin dedim 
Pek tez unuttunuz, kuyu teklifi eyledim! 
  
Kervanların biriyle de ordan geçer gider 
Yakup sevgisin bize mahsus eder gider 
  
Midyan diyorlar ismi, yakınlarda bir kuyu 
Vardır, atın içinde de dursun bu gün boyu 
  
İllâ da bir şey olması lâzımsa tek iyi
Elbette böyledir, ölecek olsa hiç neyi..
 
Tövbeyle elde etmeyi ummaktayız ki biz?
Peygamber oğluyuz ve nebî bunca ceddimiz
 
Evvelce dövdüler atarak tüm yemekleri 
Hürmet bırakmayıp yere sağlam bilekleri 
  
Koymazdılar ki bir sudan içsin de toplasın 
Biraz gücün, diyordular imkanı olmasın 
  
Artık onun için yaşamak mümkün olmasın 
Bundan da fazla ömrüne ek bir gün olmasın 
  
Yusuf Lavi deyip bağırırken gelir Lavi 
Söyler yeter neden yeniden görmesin evi? 
  
Çektirdiniz bu denli eziyet bu az yaşa 
Rağmen.. yedinci yaşta iken böyle kardaşa 
 
Kardaş mı davranır? Bu mu ahlakınız sizin?
Artık döner, değil gama misdakınız sizin 
 
Ancak bütün öbürleri söyler hayır Lavi 
Görmüş yeterli darbe ki gösterseniz evi 
 
Mutlak dönünce anlatarak söyler ey baba 
Kardeşlerim benim niye hem sert, hem kaba? 
 
Sen yok iken dövüp bana dirsekle vurdular 
Kandırmacaydı tüm o gülüş, hile kurdular 
 
Söyler Lavi o hâlde öldürmeniz muhal 
Kim eylemekte sizlere kardaş kanın helal? 
 
Bari atın da bir kuyu bulmakla diplere 
Bir kontrolle bağlayınız önce iplere 
 
İlk önce gömleğin alarak bir plan için
Hiç bir değer gözetmediler ah figan için
 
Bağlardı sonra Yusuf'u kardeşler.. attılar 
Vahy etti Rabb'i Yusuf'a çok çekme ıztırar 
 
Elbet yakında bildireceksin bu işlerin 
Kardeşlerin de hem tanımazken gidişlerin 
 
Onlar o devr olup tanımazlar iken seni 
Duymakla eylediklerinin şerhin etmeni 
 
Anlarlar orda kardeşe n'apıldı evvela 
Ancak o demden önce sürer bir dönem bela 
 
Düşmezden önce güldü, sual etti abiler 
N'olmuş ki, sen neden gülüyorsun? o şöyle der 
 
Ben sizle geldiğimde düşündüm ki hamd ola 
Abilerim dağılsa geçip sağ ilen sola 
 
Daim korurlar afeti ettirmeyip hücum 
Ancak dövüldüğümde ayan oldu bir durum 
 
Allah dışında gayrıya versen ümidini 
Elbet hayal kırıklığı görmek kilidini 
 
Açmış olursun öylece zira bir insanın 
Allah dışında kimse de hıfz eylemez canın 
 
Hüsrana uğradın eğer Allah dışında sen 
Bir masivaya bil ki ümidin eder isen! 
 
Artık hemen kesip ipi atmak dilerdiler 
Geç kalma misli bir hareket sergilerdiler 
 
Hem en sonunda böylece hiddetle kestiler 
Kof bir hevesle suçlu ve gark-i hevestiler 
 
Düşmezden önce tam dibe seslendi Rabb peki 
Cibril'e edrik abdi deyip eyle mütteki 
 
Cibril! O sâlih abde yetiş, ölmesin sakın 
Cibrîl tuttu Yusuf'u yerden gelip yakın 
 
Yusuf düşünce nur o karanlık kalan kuyu 
Olmuş ve orda Rabb'i buyurmuş ki dur uyu 
 
Evvelceden onun suyu tuzluydu atf ile 
Allah tatlı eyledi anında lütf ile 
 
Yusuf uyandı tatlı olan pak sudan içip 
Görmüş ki bir melek görünür bir yelek seçip 
 
Giydirdi cennetin yeleğiymiş o hem de ki 
Sohbet eder onunla melek orda mesleki 
 
Yakup'un oğlu on kişi sanmış ki ölmede 
Seslendi ey ehil ki selâmım Nebi'ye de!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !